Delna pubilcē savu izvērtējumu par KNAB vadītāja J.Streļčenoka kompetencēm un aicina to darīt citas NVO

2015-03-27 | Komentēt

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) publicē Korupcijas novēršanas un apkarošanas (KNAB) biroja vadītāja Jaroslava Streļčenoka kompetenču novērtējumu, kur ir izvērsti argumenti, kādēļ uzskatām, ka J.Streļčenoks nav piemērots KNAB vadītāja amatam.

Lai nodrošinātu atklātību un sabiedrībai būtu iespējams uzzināt Delnas izvērtējumu par J.Streļčenoka darbu, savā interneta mājas lapā esam publicējuši izvērsto novērtējumu. Vienlaikus aicinam arī pārējām nevalstiskajām organizācijām, kuras vērtēja KNAB vadītāja darbu, publiskot savus izvērstos novērtējumus, lai nodrošinātu atklātību izvērtēšanas procesā

Delna šajā procesā, lai nodrošinātu objektivitāti KNAB vadītāja J.Streļčenoka novērtēšanā, uzklausīja savus biedrus, Delnas direktors tikās ar Streļčenoku un vairākiem KNAB darbiniekiem. Delnas vērtējums par KNAB vadītāja kompetenci tika izdarīts, pamatojoties uz organizācijas sadarbības praksi ar J.Streļčenoku un iegūtajiem viedokļiem.

Delnas izvērtējums par J.Streļčenoka darbu, kas tika nosūtīts Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai 2015.gada 27.martā.
Lasīt tālāk »

Maksātnespējas jomā stingra kontrole vajadzīga jau šodien

2015-03-25 | Komentēt

Valsts kontroles revīzijas secinātais, ka maksātnespējas likuma mērķis netiek sasniegts un maksātnespējas procesi Latvijā pašos pamatos pakļauti korupcijai, ir likumsakarīgs rezultāts politiskās gribas trūkumam sakārtot šo nozari.

Šis nav pirmais Valsts kontroles ziņojums, kurš liecina par problēmām maksātnespējas procesa jomā. Jau 2008. gadā, revidējot Maksātnespējas administrācijas funkciju un uzdevumu izpildi, VK atzina – aģentūras izveidotā uzraudzības sistēma par administratoru darbību pilnībā nenodrošina ar likumu noteiktās kontroles kvalitatīvu izpildi. Kopš šī ziņojuma pagājuši septiņi gadi, taču ar maksātnespējas procesu administratoru darbību saistītās problēmas tikai padziļinājušās. „Stingri noteiktas valsts politikas vietā sabiedrība saņēmusi vienīgi kosmētiskus Maksātnespējas likuma grozījumus, savukārt spilgtākais politiskās gribas demonstrējums ir valsts amatpersonas statusa piešķiršana maksātnespējas administratoriem. Protams, šis solis ļauj ieviest lielāku caurspīdīgumu līdz šim grūti un negribīgi kontrolētajā maksātnespējas procesa administratoru darbībā, taču vai ar to pietiek jomas sakārtošanai? Nē!” uzskata Delnas direktors Gundars Jankovs.  Lasīt tālāk »

ES Padomes dalībvalstis neprioritizē caurskatāmību un pretkorupcijas jautājumus

2015-03-18 | Komentēt

Brisele, 2015. gada 18. marts

Kāds ir Itālijas prezidentūra ES Padomē sniegums cīņā pret korupciju? Transparency International uzskata, ka, kaut arī Itālija visu sešu mēnešu laikā piešķīra lielu vērību caurskatāmības un pretkorupcijas jautājumiem, ES dalībvalstu valdības nespēja panākt izrāvienu daudzos svarīgos jautājumos.

Organizācijas Transparency International ES birojs kopā ar Transparency Italy 16.martā publicēja Itālijas prezidentūras izvērtējumu, novērtējot ES Padomes veikumu pretkorupcijas un caurskatāmības jomā Itālijas prezidentūras laikā 2014. gada otrajā pusē. Izvērtējums rāda, ka, par spīti Itālijas prezidentūras ieguldītajām pūlēm, rezultāti ir bijuši mainīgi: kaut arī nacionālās valdības ir spējušas vienoties par nepieciešamajām reformām attiecībā uz ES likumu ietvaru pret naudas atmazgāšanu, izmaiņas var nozīmēt, ka sabiedrībai nebūs pieejama pilna informācija par patiesajiem īpašniekiem, kam pieder aizseguzņēmumi jeb tā sauktie čaulas uzņēmumi.

Jaunās likumdošanas ietvaros pieeja uzņēmumu īpašnieku datiem caur centralizētiem reģistriem tiks sniegta tiesībsargājošām instancēm un atbilstošajām valsts iestādēm. Daļēja pieeja tiks nodrošināta arī sabiedrībai, piemēram, pētnieciskajiem žurnālistiem un NVO, ja tie spēs pierādīt intereses pamatotību. Nav skaidrs, kā tiks izvērtēta iespējamo interešu pamatotība. Attiecībā uz trastiem joprojām pastāv nopietnas bažas par iespējām naudas atmazgāšanai. Jaunie noteikumi attieksies vien uz nelielu daļu trastu, un informācija būs pieejama tikai valsts iestādēm. Lasīt tālāk »

Lobēšanas atklātība mazinās korupciju

2015-02-17 | 1 komentārs

988474_639758632820502_2573316665834986408_n

FOTO: Kristaps Sedols. Paneļdiskusija par pētījuma rekomendācijām. Panelī: Didzis Šmits, “Šmits, Jēkabsons un partneri”, vecākais partneris; Agnese Alksne, pētījuma „Lobēšanas atklātība Latvijā” autore; Sergejs Dolgopolovs, Saeimas deputāts, Āris Ādlers,Latvijas Pilsoniskās alianses padomes loceklis, Juris Jansons, Tiesībsargs. Paneļdiskusijas moderators – Arnis Krauze. Vairāk foto skatīt zemāk.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) ir veikusi pētījumu „Lobēšanas atklātība Latvijā” (turpmāk – pētījums) par lobēšanas procesu, tiesisko ietvaru un praksi Latvijā no atklātības, ētiskuma un vienlīdzības principu aspekta. Delna secina, ka lobēšanas atklātības nodrošināšanā Latvijai jāpilnveido virkni normatīvo aktu un jāmaina uztvere par lobēšanas lomu demokrātijā.

Saskaņā ar pētījumā izmantoto Transparency International izstrādāto metodiku, kas izvērtē, cik caurskatāmas, atvērtas un godīgas ir ar lobēšanu saistītās darbības no lobētāju un publiskā sektora puses, Latvija saņem 39% attiecībā uz ieviestajiem mehānismiem un drošības līdzekļiem caurskatāmības, integritātes (ētiskuma / godaprāta) un vienlīdzīgas piekļuves publisko lēmumu pieņēmējiem. Pētījums paralēli ir veikts 19 Eiropas Savienības dalībvalstīs un reģionālais ziņojums tiks publicēts martā. Lasīt tālāk »

Delna: Vērsāmies Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, lai izvērtē Jāņa Dzanuškāna rīcību

2015-02-12 | Komentēt

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) ir vērsusies pie Latvijas Zvērinātu advokātu padomes ar lūgumu izvērtēt zvērināta advokāta Jāņa Dzanuškāna rīcību, kas ir saistīta ar Rīgas Domes pasūtītā pētījuma „Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde – īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējamie mehānismi”.

Iepazīstoties ar pētījumu saturu, kas ir pieejams vietnē http://www.sus.lv/en/node/5574, secinām, ka tā kvalitāte ir apšaubāma, kā arī rada pamatotas aizdomas, ka summa, kas tika samaksāta par pētījumu, nav saprātīga pret kvalitāti, kas tiek piedāvāta.

Vērtējot Jāņa Dzanuškāna attieksmi par notiekošo, redzams, ka tā nav ētiska un profesionāla. Izvairīšanos no medijiem, paziņojums, ka tiks atmaksāta saņemtā nauda par pētījumu, norāda, ka Jānis Dzanuškāns atzīst savu vainu un to, ka platījums ir izstrādāts nekvalitatīvi un samaksa nav saprātīga. Tā pat nav izprotams Jāņa Dzanuškāna paziņojums medijiem, ka tiks ziedots Delnai, lai stiprinātu organizācijas kapacitāti, bet faktiski, lai censtos graut tās reputāciju. Šāds paziņojums ir pretēji visiem ētikas principiem. Delna šo ziedojumu nepieņems. Uzskatām, ka Jāņa Dzanuškāna rīcība nesaskan ar Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksā nostiprinātajiem principiem.

Delna vērsās Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, jo advokātiem kā profesionālajā darbībā, tā privātajā dzīvē  jāatturas un tādas uzvedības vai rīcības, kas var apkaunot viņa profesiju, izsaukt šaubas par viņa cieņu, godīgumu un taisnīgumu.

Vēstule Latvijas Zvārinātu advokātu padomei

Plašāka informācija:

Gundars Jankovs

Sabiedrības par atklātību – Delna, Transparency International Latvijas nodaļas direktors

A.Čaka ielā 49-4, Rīga, LV 1011

Kontakti: (+371) 67285585, Mob.: (+371) 26672234, ti@delna.lv

www.kandidatiuzdelnas.lv, www.delna.lv, www.draugiem.lv/delna, www.facebook.com/biedribadelna, https://twitter.com/delna_lv

Par pētījuma „Lobēšanas atklātība Latvijā” prezentāciju

2015-02-12 | Komentēt

Aicinām Jūs piedalīties pētījuma „Lobēšanas atklātība Latvijā” prezentācijā, kas notiks otrdien, 17.februārī, plkst.11:30

viesnīcā „Bergs” (Berga Bazārā, Elizabetes iela 83/85, Rīga, LV-1050, Latvija)

 Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir veikusi pētījumu par lobēšanas procesu, lobēšanas tiesisko ietvaru un praksi Latvijā. Pētījumā analizēta lobēšanas prakse Latvijā no atklātības, ētiskuma un vienlīdzības principu aspekta. Pētījums atklāj lobēšanas regulējuma trūkumus, salīdzina dažādu lobētāju iespējas ietekmēt procesus, kā arī sniedz rekomendācijas, ko ir nepieciešams uzlabot, lai nodrošinātu lobēšanas atklātību, lēmumu pieņemšanas izsekojamību un mazinātu valsts nozagšanas riskus.

Pēc prezentācijas plānojam organizēt paneļa diskusiju uz kuru ir aicināti pārstāvji no Saeimas, Tiesībsarga biroja,  Latvijas Pilsoniskās alianses un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, lai komentētu Delnas izstrādātās rekomendācijas lobēšanas atklātības uzlabošanai.

Diskusijā varēs piedalīties arī zālē esošie dalībnieki!

 Pasākuma programma:

 No plkst.11:00 Ierašanās un reģistrācija pasākuma

11:30 – 12:10  Pētījuma „Lobēšanas atklātība Latvijā” prezentācija, Agnese Alksne, pētījuma autore

12:15 – 13:15  Paneļdiskusija par pētījuma rekomendācijām. Arnis Krauze, diskusijas moderators

13:20 – 14:00  Neformālas sarunas pie kafijas

Pieteikšanās pasākumam, aizpildot šo anketu līdz 16.februāra plkst.12:00

Pētījums tiks publicēts Delnas mājas lapā pēc prezentācijas pasākuma.

Pētījums tapis projekta “Lobēšanas atklātība: Nē, noslēpumainībai Eiropas politikā” ietvaros.  Tā mērķis ir sekmēt lobēšanas atklātību, caurspīdīgumu starp lēmumu pieņēmējiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā, lai tiktu pieņemti efektīvi likumi un lēmumi, tādējādi novēršot šajā jomā pastāvošos korupcijas riskus. Projekts tiek realizēts 18 Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Kontaktpersona:

Agnija Jansone, Biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” projektu vadītāja, Mob.t.28441122, e-pasts:agnija.jansone@delna.lv

 

Eksperti: laiks ieviest oficiālu trauksmes cēlēju aizsardzības mehānismu arī Latvijā

2015-01-22 | Komentēt

Otrdien, 20.janvārī, parakstīts četrpusējs memorands starp valsts pārvaldi, NVO, tiesībsargājošām un pretkorupcijas iestādēm, kas paredz vienošanos līdz šī gada beigām izstrādāt tiesisko regulējumu (likumprojektu), lai ciešā pārresoriskā sadarbībā Latvijā praktiski ieviestu trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības mehānismu.

20150120--9974

Foto: Kristaps Sedols

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane norāda, ka pretvalstiskas un noziedzīgas rīcības, kā arī dažādu pārkāpumu novēršana, korupcijas mazināšana un labas pārvaldības veicināšana jebkurā jomā ir nozīmīga katram iedzīvotājam, visai sabiedrībai un valstij kopumā. „Būtiski apzināties, ka koruptīvā un prettiesiskā situācijā vai par tādas liecinieku – bez iespējas ziņot, nebaidoties par drošību – var nokļūt ikviens: uzņēmējs, iedzīvotājs, ierēdnis, amatpersona, NVO, politiķis vai žurnālists. Piemēram, nereti sastopamas situācijas, kad valsts amatpersonas ir spiestas mainīt vai nepaust savu profesionālo viedokli baiļu vai cita veida spiediena un ietekmes dēļ. Šādās situācijās nonākušām valsts pārvaldes un tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām šobrīd nav, kur vērsties pēc palīdzības, kā arī netiek nodrošināta viņu aizsardzība.” Lasīt tālāk »

Notiks diskusija par KNAB neatkarības un atbildības stiprināšanas modeļiem

2015-01-19 | Komentēt

Pēc biedrības „Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna) ierosinājuma 2015.gada 23.javārī notiks diskusija par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) neatkarības un atbildības stiprināšanas modeļiem. Diskusijā piedalīsies valsts un NVO pārstāvji, kā arī ASV eksperts Gabriels Kuris.

Delna 2014.gada nogalē vērsās pie Ministru prezidentes ar aicinājumu organizēt plašāku sabiedrisku diskusiju, tai skaitā iesaistot starptautiskus ekspertus, lai valdībai un vēlētājiem būtu iespēja iegūt argumentētu vērtējumu un priekšlikumus par KNAB darbības uzlabošanu un politiskās neatkarības nodrošināšanu.

Atsaucoties uz Delnas aicinājumu, š.g. 23.janvārī plkst.11.00-13:00 Valsts kancelejā notiks diskusija par KNAB institucionālo jautājumu, kur piedalīsies valdības un sabiedrības pārstāvji, kā arī ārvalstu pārstāvis Gabriels Kuris –pētnieks un Prinstonas universitātes (ASV) rakstu sērijas autors par pasaules veiksmīgākajām pretkorupcijas iestādēm. Diskusiju būs iespējams skatīties tiešraidē www.mk.gv.lv mājaslapā. Lasīt tālāk »

Delna aicina balsot par deputātu reputāciju Deputatiuzdelnas.lv

2015-01-08 | 1 komentārs


pavadosha bildeLai dotu iespēju iedzīvotājiem paust savu attieksmi pret politiķu apšaubāmo rīcību, Sabiedrība par atklātību – Delna uzsāk informatīvo kampaņu “Ko deputāti noklusē?”. Tās laikā atjaunotajā 12. Saeimas uzraudzības portālā Deputatiuzdelnas.lv ikviens interneta lietotājs var piedalīties balsojumā, izsakot savu vērtējumu par 12. Saeimas deputātu apšaubāmo rīcību, kura rezultātā veidojas nosodītāko nedarbu antitops.

Lai tautas kalpos nerodas visatļautības sajūta
“Laiks starp vēlēšanām ir tikpat būtisks deputātu vērtēšanai kā pirmsvēlēšanu laiks. Ja iedzīvotāji neseko līdzi politiķu darbiem un nedarbiem, tautas kalpos rodas visatļautības sajūta,” uzskata Delnas direktors Gundars Jankovs. “Mēs ar šo kampaņu aicinām parādīt savu individuālo attieksmi pret tādu apšaubāmu rīcību kā braukšana dzērumā, radinieku pieņemšana darbā, iespējama balsu pirkšana, kā arī citi netikumi, kas raksturīgi mūsu deputātiem. Delna kopā apkopojusi ap 70gadījumu – gan nesen konstatētus pārkāpumus, gan senākus nedarbus.” Lasīt tālāk »

DELNA panāk KNAB attīstības modeļu sabiedrisko apspriešanu

2014-12-22 | Komentēt

Pēc biedrības „Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna) ierosinājuma Ministru prezidente Laimdota Straujuma ir piekritusi nevirzīt  jautājumu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) turpmāko darbību apspriešanai valdībā, bet turpināt konsultācijas ar ekspertiem un organizēto pilsonisko sabiedrību, organizējot sabiedrisko apspriešanu, par atbilstošākajiem risinājumiem KNAB darbības uzlabošanai un politiskās neatkarības nodrošināšanai.  

Delna piedāvā organizēt plašāku diskusiju ar sabiedrību, tai skaitā iesaistot starptautiskus ekspertus,  lai valdībai un vēlētājiem būtu iespēja iegūt argumentētu vērtējumu un priekšlikumus par KNAB darbības uzlabošanu un politiskās neatkarības nodrošināšanu.

Delnu nepārliecina argumenti, kurus līdz šim  valdība ir izmantojusi, lai panāktu izmaiņas KNAB  pārvaldībā, tai skaitā, Delna neatbalsta uzraudzības maiņas nepieciešamību. „Sadalot KNAB funkcijas, nododot tās citām valsts iestādēm, būtiski mainot KNAB institucionālo uzbūvi un kļūstot par iekšlietu struktūru, KNAB nebūs atbilstoši organizēts starptautiskiem pretkorupcijas organizāciju darbības principiem, kā arī tiks mazināta KNAB neatkarība. KNAB kā institūcija un tās paveiktais politiskās korupcijas apkarošanā tiek vērtēt ar pozitīvu tendenci, īpaši starptautiskajā vidē, kas liek secināt, ka būtisks jautājums ir par esošās sistēmas darba spēju nodrošināšanu, nevis pārstrukturēšanu. Tieši KNAB neatkarības stiprināšana ir viens no galvenajiem ieteikumiem Eiropas Savienības, GRECO un citos starptautiskajos ziņojumos, kuros apskatīta Latvijas spēja un institucionālais ietvars cīnīties ar korupciju,” norāda Delnas direktors Gundars Jankovs. Lasīt tālāk »