No korupcijas veselības sistēmā cieš visi

2015-06-17 | Komentēt

Šodien Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai sadarbojoties ar biedrību “Sabiedrība par atklātību –  Delna” un domnīcu  Providus tika prezentēts ziņojums par korupciju veselības sistēmā un kampaņa ‘No korupcijas veselības sistēmā cieš visi’.no korupcijas cieš visi

Neoficiālo maksājumu problēmas būtība nav saistīta tikai ar nodokļu nomaksas jautājumu, bet norāda uz kvalitātes standarta trūkumu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, nepietiekamo ārstu atalgojumu, veselības aprūpes finansēšanas sistēmas problēmām un daudziem citiem strukturāliem iemesliem.

Delna vienmēr ir norādījusi, ka Latvijā ieilgušajā neoficiālo maksājumu problēmas risināšanā nepietiek vien ar atsevišķiem soļiem, bet nepieciešams caurskatīt visu veselības aprūpes sistēmu un korupcijas riskus tajā. Pretkorupcijas pasākumi būs iedarbīgi vien tad, ja tiks izvērtēti visi korupciju veicinošie apstākļi institūciju strukturālajā un motivācijas līmenī. Pateicības pieņemšana vai pat atsevišķos gadījumos, izspiešana no neaizsargātiem pacientiem, ir Latvijas medicīnas problēma un uzskatāma par strukturālu korupciju visā veselības aprūpes nozarē. Daļas ārstu pasīva piekrišana pieļauj šādu korupcijas formu, degradē ārstu profesiju un pārvērš par upuriem neskaitāmus cilvēkus, bet kvalitatīvi medicīnas pakalpojumi pieejami tikai ierobežotam personu lokam,” uzskata Delnas direktors Gundars Jankovs.   Lasīt tālāk »

Preses konference Par korupcijas mazināšanu veselības sistēmā

2015-06-16 | Komentēt

Laiks: 17.06 plkst. 11.00, vieta: BKUS Saulaino dienu bibliotēka, Vienības gatve 45

11.00 Preses konferences atklāšana.

11.05 Ievadvārdus  par situāciju valstī saka Veselības ministrs Guntis Belēvičs

11.10 BKUS valdes priekšsēdētāja Anda Čakša

Kāpēc BKUS iesaistījās šajā inicitīvā

Kas pēdējo gadu laikā darīts situācijas uzlabošanā

Ko plānots darīt turpmāk, atsaucoties uz veikto pētījumu

11.15 Domnīcas Providus pētniece Indra Mangule

Iepazīstinām ar kampaņas vizuālajiem materiāliem

Kāpēc  šī tēma ir aktuāla visā pasaulē

Par Transparency International atbalstu šajā aktivitātē

11.20 Sabiedrība par atklātību Delna direktors Gundars Jankovs

Kāpēc jāturpina par korupcijas  jautājumu runāt arī turpmāk

Ko iestādēm vajadzētu darīt, lai situācija mainītos

11.30 Laiks jautājumiem un individuālajām intervijām!

 

Valsts kanceleja sadarbībā ar Delnu aicina uz atklāto lekciju valsts pārvaldes amatpersonas un darbiniekus

2015-06-11 | Komentēt

Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību “Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina uz

atklāto lekciju “Valsts amatpersonu un darbinieku rīcība trauksmes celšanas situācijās”  valsts pārvaldes amatpersonas un darbiniekus

otrdien, 9. jūnijā, plkst. 13.00 – 17.00 vai piektdien, 12. jūnijā, plkst. 9.00 – 13.00

Valsts administrācijas skolas (Raiņa bulv. 4, Rīga), 118.telpā.

 

Atklāto lekciju vada biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” valdes loceklis Gundars Jankovs.

Papildu informācijai

Trauksmes celšana – informācijas atklāšana par tādiem iespējamiem tiesību normu un ētikas principu pārkāpumiem institūcijās un valsts, pašvaldību vai privātos uzņēmumos, kas nodara kaitējumu kādai sabiedrības grupai vai sabiedrībai kopumā.

Trauksmes cēlēji – publiskā un privātā sektorā nodarbinātie (gan valsts dienestā, gan darba tiesiskajās attiecībās), kā arī ārpus tradicionālām darba tiesiskām attiecībām esošie un citi indivīdi, kas ir tieši saistīti ar trauksmes celšanu.

Ne valsts pārvaldes, ne privātajā sektorā šobrīd nepastāv skaidri, caurskatāmi un efektīvi trauksmes celšanas kanāli un droši trauksmes cēlēju aizsardzības mehānismi. Ir atsevišķs regulējums ētikas kodeksos, bet tas ir nepilnvērtīgs un nepietiekams. Celt trauksmi ir svarīgi, jo aktīva trauksmes celšana un informācijas sniegšana par krāpnieciskiem nodarījumiem ir viens no stūrakmeņiem cīņā ar korupciju.

Būtiska loma ir katram indivīdam, jo trauksmes celšana nozīmē iestāšanos par savām tiesībām, apturot prettiesisku rīcību. Klusēšana nodara būtisku kaitējumu indivīdiem un sabiedrībai kopumā, kā arī vairo nesodāmības sajūtu. Trauksmes celšana padara labvēlīgu ikviena darba vidi un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem darbiniekiem.

Dalībai atklātā lekcijai aicinām reģistrēties iepriekš.

Reģistrācija 2015.gada 9.jūnijam:  http://goo.gl/forms/Q5EOAJxzHG

Reģistrācija 2015.gada 12.jūnijam:  http://goo.gl/forms/w1dQQ9uUu5

Pēc četriem gadiem Valsts prezidents jāvēl atklāti

2015-06-02 | Komentēt

“Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina Saeimas deputātus rīt, 3.jūnijā, izdarīt izvēli par Valsts prezidentu, vadoties no valstiskām nevis partejiskām vai sabiedrībai slēptām interesēm.  Delna arī izsaka pārliecību, ka pēc četriem gadiem Valsts prezidenta vēlēšanas janotur atklātā balsojumā, un Satversmes izmaiņas jāpanāk savlaicīgi.

„Esošo Valsts prezidentu kandidātu publiska uzklausīšana un sabiedrības iesaistīšanās padarījusi Valsts prezidenta priekšvēlēšanu laiku atklātāku un konstruktīvāku nekā līdz šim. Tomēr slēptais balsojums un iespējama vēl nenosauktu kandidātu parādīšanās turpmākajās vēlēšanu kārtās joprojām met ēnu pār Latvijas politiku, kurā slēptas vienošanās un sabiedrības viedokļa neuzklausīšana turpina būt par ikdienu”, komentēja Delnas direktors Gundars Jakovs.

Ikvienam Saeimas deputātam jāspēj pamatot savs balsojums, un Valsts prezidenta izvēle nevar būt izņēmums, uzskata Delna.  Valsts prezidents šobrīd ir vienīgā Saeimas ieceltā amatpersona, kuru ievēl slēgtā balsojumā. Lasīt tālāk »

Gruzija, Austrumu partnerība un Eiropas Savienība: konference 19.maijā

2015-05-14 | Komentēt

Transparency Interanational – Gruzija un Transparency International- Latvija ( biedrība “Sabiedŗiba par atklātību – Delna”) organzē pasākumā par Eiropas Savienības Austrumu partnerību:

„Progress un iespējas: Gruzija – Eiropas Savienības Asociācijas līguma ieviešanas uzraudzība”

Gruzijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas veica monitorēšanu  par ES – Gruzijas Asociācijas līguma ieviešanu. Pasākums notiks tieši pirms Austrumu Partnerības Samita ar mērķi parādīt Gruzijas progresu ES – Gruzijas Asociācijas līguma ieviešanā un iepazināt plašāku auditoriju ar Gruzijas pieredzi. Piedalīsies gan pārstāvji no nevalstiskā sektora, gan Gruzijas valdības.

Šo darbu atbalstīja Gruzijas Open Society fonds un tas ir veikts sadarbībā ar Gruzijas valdību

Pasākuma programma atrodama šeit: https://goo.gl/iAFlHP.

Darba valoda – angļu.Lai pieteiktos pasākumam, lūdzu aizpildiet šo reģistrācijas formu:

Lai pieteiktos pasākumam, lūdzu aizpildiet šo reģistrācijas formu:  https://goo.gl/d4CJbu.

Norises laiks un vieta:  2015.gada 19.maijā, plkst. 15:00- 18:00 ( pieņemšana no 18:00-20:00), Radisson Blu Hotel Latvija, Rīga, Elizabetes iela 55

Sīkak info zemāk angļu valodā vai  sazinoties ar Delnas Projektu vadītāju Agniju Jansoni, e-pasts: agnija.jansone@delna.lv , mob.tel.nr.: +371 2844 1122

Sekojiet līdz pasākumam sociālajos medijos ar mirkļa birku: #EUGeorgia #EaP #RigaSummit Lasīt tālāk »

Kā uzlabot KNAB?

2015-05-12 | Komentēt

“Sabiedrība korupcijapar atklātību – Delna” un domnīca PROVIDUS piedāvā ierosinājumus Korupcijas un novēršanas biroja (KNAB) neatkarības stiprināšanai.

Šī brīža situācijā nav lietderīgi KNAB funkcijas sadalīt starp dažādām iestādēm, jo nav redzama šādu izmaiņu lietderība no korupcijas apkarošanas un novēršanas efektivitātes, kā arī resursu saprātīgas izmantošanas viedokļa. Tāpat nav lietderīgi mainīt KNAB padotību no Ministru prezidenta uz viena ministra pārraudzību, jo tas nemazina pārraudzības politisko saikni, kas kritizēta starptautiski.

           FOTO:Ilustrācija no Korupcijas upura rokasgrāmatas

KNAB reorganizācija, kas būtiski mainītu biroja līdzšinējās funkcijas, ir ļoti rūpīgi jāanalizē no mērķa, resursu un sasniedzamo rezultātu viedokļa. Pirms spert jebkādus soļus, jābūt pārliecībai, ka jaunie modeļi strādās būtiski efektīvāk un ka mērķus nevar sasniegt esošā juridiskā modeļa ietvaros.

Šie ir tikai daži no ekspertu grupas ierosinājumiem, kā organizēt un regulēt KNAB darbu.

No starptautisko organizāciju skartajiem jautājumiem, šajā dokumentā autori pievēršas biroja pakļautības, kā arī biroja vadītāja atlases un atbrīvošanas jautājumam. Dokumentā sniegts ieskats veiksmīgāko Eiropas pretkorupcijas biroju struktūras un darbības uzbūvē, ciktāl tas attiecas uz neatkarīgas pretkorupcijas iestādes pārraudzības un vadības atlases jautājumiem.

Dokumenta sagatavošanā izmantoti Delnas un PROVIDUS izstrādātie priekšlikumi 2015.gada 23.janvāra diskusijai, ko organizēja Delna un PROVIDUS sadarbībā ar Valsts Kanceleju par KNAB institucionālo attīstību – neatkarības un atbildības stiprināšanas modeļiem.

Sniegtie priekšlikumi būtu tālāk jādiskutē ekspertu un iesaistīto pušu lokā, lai radītu regulējumu, kas ļautu efektīvi veikt pretkorupcijas darbu Latvijā.

Priekšlikumi latviešu valodā un angļu valodā

Delna uzsāk kampaņu „Cel trauksmi!”

2015-04-20 | Komentēt

IMG_2211.CR2

FOTO: Kristaps Sedols

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” ar preses konferenci no šodienas, 20.aprīļa,  uzsāk kampaņu „Cel trauksmi!”, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par to, ko nozīmē celt trauksmi, kas ir trauksmes cēlējs, kā celt trauksmi, sevi aizsargājot, kā arī mudināt sabiedrību neklusēt, kļūstot par korupcijas vai kādu citu prettiesisku darbību lieciniekiem vai upuriem, bet iestāties par tiesiskāku un demokrātiskāku valsti.

Kampaņas centrālais elements – instalācija – kaste, kas no šodienas līdz pat 26.aprīlim atradīsies Rīgas Centrālās stacijas 1.stāva centrālajā telpā. Katru darba dienu laika posmā no plkst. 17:00 – 21:00 un sestdien no plkst. 11:00 – 15:00 instalācijā notiks prettiesiskas darbības – kukuļu nodošana. Aicinām visus garāmgājējus ieskatīties pa instalācijas logu un, redzot prettiesisku darbību, spiest pie lodziņa esošo trauksmes pogu, tādā veidā apturot kukuļa nodošanu. Katru dienu tiks apkopoti dati par to, cik lielu naudas summu improvizēto prettiesisko darbību rezultātā korumpanti ir nodevuši. Esiet aktīvi, apturiet viņus! Lasīt tālāk »

Delna uzsāks kampaņu „Cel trauksmi!”

2015-04-17 | Komentēt

celt.lv m.l.

Sabiedrība par atklātību – Delna aicina uz preses konferenci,  kurā atklās kampaņu „Cel trauksmi!”, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par to, ko nozīmē celt trauksmi, kas ir trauksmes cēlējs, kā celt trauksmi, sevi aizsargājot, kā arī mudinās sabiedrību neklusēt, kļūstot par korupcijas vai kādu citu prettiesisku rīcību lieciniekiem vai upuriem, bet iestāties par tiesiskāku un demokrātiskāku valsti.

Preses konference notiks pirmdien, 2015.gada 20.aprīlī plkst.10:00 Rīgas Centrālajā stacijā, 1.stāva centrālajā telpā.

Preses konferencē uzstāsies Delnas direktors Gundars Jankovs ar aicinājumu sabiedrībai neklusēt, bet celt trauksmi,  kļūstot par pozitīvo pārmaiņu vēstnešiem. Delnas projektu vadītāja Gita Lazdāne iepazīstinās ar trauksmes cēlēju tiesisko aizsardzību Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm un par to, kādi ir nākamie plānotie soļi Latvijā, attiecībā uz trauksmes cēlēju aizsardzības uzlabošanu. Delnas draugi un atbalstītāji – improvizācijas teātris „Improvide” demonstrēs piemērus par kuriem ir jāceļ trauksme.

Kampaņas ietvaros ir izveidota mikrolapa www.celtrauksmi.lv , kur atrodama visa nepieciešamā informācija trauksmes cēlējam, tāpat Delna arī turpina sniegt bezmaksas juridisko palīdzību trauksmes cēlējiem.

 

Plašāka informācija:

Kontakti: (+371) 67285585, Mob.: (+371) 29 660 930, ti@delna.lv

www.celtrauksmi.lv, www.delna.lv, draugiem.lv/delna, Facebook.com/biedribadelna, Twitter/delna_lv

Slēptā lobēšana Eiropā atver durvis korupcijai

2015-04-15 | Komentēt

Slēptā lobēšana Eiropā atver durvis korupcijai11068412_819998664720323_3893716157809968111_n

Pētījums, kas veikts 19 valstīs Eiropā un 3 Eiropas Savienības institūcijās, parāda lobētāju slēpto ietekmi politikā visā reģionā un Briselē.

Berlīne, 2015.gada 15. aprīlis  – Organizācija Transparenacy International norāda, ka Eiropai ir steidzami nepieciešama reforma lobēšanas jomā. Jaunākais ziņojums, ko sagatavojis starptuatiskais pretkorupcijas tīkls, kas balstīts uz pētījumiem, kas veikts 19 Eiropas valstīs, secina, ka tikai septiņās no tām ir atbilstoša likumdošana vai normatīvie akti, kas regulē lobētāju darbu. Pārējās valstīs tiek pieļauta gandrīz neierobežota ekonomisku interešu ietekme pār eiropiešu ikdienu.

Vērtējot  starptautiskos lobēšanas standartus  un labo praksi 19 pētījumā  iesaistītajās valstīs, kopvērtējumā Eiropa saņem  tikai 31 procentu no 100 iespējamajiem procentiem, teikts ziņojumā “Lobēšana Eiropā: slēptā ietekme, nevienlīdzīgā piekļuve”. Jaunais ziņojums, kas ir pirmais visaptverošais novērtējums par lobēšanu reģionālā griezumā, pēta, cik ļoti politisko lēmumu pieņemšanas process ir atvērts nevēlamai ietekmei un apdraud sabiedrības tiesības sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam.

“Pēdējo piecu gadu laikā, Eiropas līderi ir pieņēmuši smagus ekonomiskus lēmumus, kas būtiski ir ietekmējuši Eiropas iedzīvotājus. Tāpēc iedzīvotājiem ir svarīgi zināt vai lēmumu pieņēmēji rīkojās sabiedrības interesēs, nevis dažu izredzēto labā,” sacīja Jeļena Panfilova (Elena Panfilova), Transparency International priekšsēdētāja vietniece.

Kaut arī lobēšana ir veselīgas demokrātijas neatņemama daļa, vairāki skandāli visā Eiropā pierāda, ka bez skaidriem un izpildāmiem noteikumiem, atsevišķi turīgi spēlētāji ar labiem kontaktiem var panākt politisku lēmumu pieņemšanu sev par labu. Lasīt tālāk »

Delna pubilcē savu izvērtējumu par KNAB vadītāja J.Streļčenoka kompetencēm un aicina to darīt citas NVO

2015-03-27 | Komentēt

abi-logoooo

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) publicē Korupcijas novēršanas un apkarošanas (KNAB) biroja vadītāja Jaroslava Streļčenoka kompetenču novērtējumu, kur ir izvērsti argumenti, kādēļ uzskatām, ka J.Streļčenoks nav piemērots KNAB vadītāja amatam.

Lai nodrošinātu atklātību un sabiedrībai būtu iespējams uzzināt Delnas izvērtējumu par J.Streļčenoka darbu, savā interneta mājas lapā esam publicējuši izvērsto novērtējumu. Vienlaikus aicinam arī pārējām nevalstiskajām organizācijām, kuras vērtēja KNAB vadītāja darbu, publiskot savus izvērstos novērtējumus, lai nodrošinātu atklātību izvērtēšanas procesā

Delna šajā procesā, lai nodrošinātu objektivitāti KNAB vadītāja J.Streļčenoka novērtēšanā, uzklausīja savus biedrus, Delnas direktors tikās ar Streļčenoku un vairākiem KNAB darbiniekiem. Delnas vērtējums par KNAB vadītāja kompetenci tika izdarīts, pamatojoties uz organizācijas sadarbības praksi ar J.Streļčenoku un iegūtajiem viedokļiem.

Delnas izvērtējums par J.Streļčenoka darbu, kas tika nosūtīts Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai 2015.gada 27.martā.
Lasīt tālāk »