Gruzija, Austrumu partnerība un Eiropas Savienība: konference 19.maijā

2015-05-14 | Komentēt

Transparency Interanational – Gruzija un Transparency International- Latvija ( biedrība “Sabiedŗiba par atklātību – Delna”) organzē pasākumā par Eiropas Savienības Austrumu partnerību:

„Progress un iespējas: Gruzija – Eiropas Savienības Asociācijas līguma ieviešanas uzraudzība”

Gruzijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas veica monitorēšanu  par ES – Gruzijas Asociācijas līguma ieviešanu. Pasākums notiks tieši pirms Austrumu Partnerības Samita ar mērķi parādīt Gruzijas progresu ES – Gruzijas Asociācijas līguma ieviešanā un iepazināt plašāku auditoriju ar Gruzijas pieredzi. Piedalīsies gan pārstāvji no nevalstiskā sektora, gan Gruzijas valdības.

Šo darbu atbalstīja Gruzijas Open Society fonds un tas ir veikts sadarbībā ar Gruzijas valdību

Pasākuma programma atrodama šeit: https://goo.gl/iAFlHP.

Darba valoda – angļu.Lai pieteiktos pasākumam, lūdzu aizpildiet šo reģistrācijas formu:

Lai pieteiktos pasākumam, lūdzu aizpildiet šo reģistrācijas formu:  https://goo.gl/d4CJbu.

Norises laiks un vieta:  2015.gada 19.maijā, plkst. 15:00- 18:00 ( pieņemšana no 18:00-20:00), Radisson Blu Hotel Latvija, Rīga, Elizabetes iela 55

Sīkak info zemāk angļu valodā vai  sazinoties ar Delnas Projektu vadītāju Agniju Jansoni, e-pasts: agnija.jansone@delna.lv , mob.tel.nr.: +371 2844 1122

Sekojiet līdz pasākumam sociālajos medijos ar mirkļa birku: #EUGeorgia #EaP #RigaSummit Lasīt tālāk »

Kā uzlabot KNAB?

2015-05-12 | Komentēt

“Sabiedrība korupcijapar atklātību – Delna” un domnīca PROVIDUS piedāvā ierosinājumus Korupcijas un novēršanas biroja (KNAB) neatkarības stiprināšanai.

Šī brīža situācijā nav lietderīgi KNAB funkcijas sadalīt starp dažādām iestādēm, jo nav redzama šādu izmaiņu lietderība no korupcijas apkarošanas un novēršanas efektivitātes, kā arī resursu saprātīgas izmantošanas viedokļa. Tāpat nav lietderīgi mainīt KNAB padotību no Ministru prezidenta uz viena ministra pārraudzību, jo tas nemazina pārraudzības politisko saikni, kas kritizēta starptautiski.

           FOTO:Ilustrācija no Korupcijas upura rokasgrāmatas

KNAB reorganizācija, kas būtiski mainītu biroja līdzšinējās funkcijas, ir ļoti rūpīgi jāanalizē no mērķa, resursu un sasniedzamo rezultātu viedokļa. Pirms spert jebkādus soļus, jābūt pārliecībai, ka jaunie modeļi strādās būtiski efektīvāk un ka mērķus nevar sasniegt esošā juridiskā modeļa ietvaros.

Šie ir tikai daži no ekspertu grupas ierosinājumiem, kā organizēt un regulēt KNAB darbu.

No starptautisko organizāciju skartajiem jautājumiem, šajā dokumentā autori pievēršas biroja pakļautības, kā arī biroja vadītāja atlases un atbrīvošanas jautājumam. Dokumentā sniegts ieskats veiksmīgāko Eiropas pretkorupcijas biroju struktūras un darbības uzbūvē, ciktāl tas attiecas uz neatkarīgas pretkorupcijas iestādes pārraudzības un vadības atlases jautājumiem.

Dokumenta sagatavošanā izmantoti Delnas un PROVIDUS izstrādātie priekšlikumi 2015.gada 23.janvāra diskusijai, ko organizēja Delna un PROVIDUS sadarbībā ar Valsts Kanceleju par KNAB institucionālo attīstību – neatkarības un atbildības stiprināšanas modeļiem.

Sniegtie priekšlikumi būtu tālāk jādiskutē ekspertu un iesaistīto pušu lokā, lai radītu regulējumu, kas ļautu efektīvi veikt pretkorupcijas darbu Latvijā.

Priekšlikumi latviešu valodā un angļu valodā

Delna uzsāk kampaņu „Cel trauksmi!”

2015-04-20 | Komentēt

IMG_2211.CR2

FOTO: Kristaps Sedols

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” ar preses konferenci no šodienas, 20.aprīļa,  uzsāk kampaņu „Cel trauksmi!”, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par to, ko nozīmē celt trauksmi, kas ir trauksmes cēlējs, kā celt trauksmi, sevi aizsargājot, kā arī mudināt sabiedrību neklusēt, kļūstot par korupcijas vai kādu citu prettiesisku darbību lieciniekiem vai upuriem, bet iestāties par tiesiskāku un demokrātiskāku valsti.

Kampaņas centrālais elements – instalācija – kaste, kas no šodienas līdz pat 26.aprīlim atradīsies Rīgas Centrālās stacijas 1.stāva centrālajā telpā. Katru darba dienu laika posmā no plkst. 17:00 – 21:00 un sestdien no plkst. 11:00 – 15:00 instalācijā notiks prettiesiskas darbības – kukuļu nodošana. Aicinām visus garāmgājējus ieskatīties pa instalācijas logu un, redzot prettiesisku darbību, spiest pie lodziņa esošo trauksmes pogu, tādā veidā apturot kukuļa nodošanu. Katru dienu tiks apkopoti dati par to, cik lielu naudas summu improvizēto prettiesisko darbību rezultātā korumpanti ir nodevuši. Esiet aktīvi, apturiet viņus! Lasīt tālāk »

Delna uzsāks kampaņu „Cel trauksmi!”

2015-04-17 | Komentēt

celt.lv m.l.

Sabiedrība par atklātību – Delna aicina uz preses konferenci,  kurā atklās kampaņu „Cel trauksmi!”, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par to, ko nozīmē celt trauksmi, kas ir trauksmes cēlējs, kā celt trauksmi, sevi aizsargājot, kā arī mudinās sabiedrību neklusēt, kļūstot par korupcijas vai kādu citu prettiesisku rīcību lieciniekiem vai upuriem, bet iestāties par tiesiskāku un demokrātiskāku valsti.

Preses konference notiks pirmdien, 2015.gada 20.aprīlī plkst.10:00 Rīgas Centrālajā stacijā, 1.stāva centrālajā telpā.

Preses konferencē uzstāsies Delnas direktors Gundars Jankovs ar aicinājumu sabiedrībai neklusēt, bet celt trauksmi,  kļūstot par pozitīvo pārmaiņu vēstnešiem. Delnas projektu vadītāja Gita Lazdāne iepazīstinās ar trauksmes cēlēju tiesisko aizsardzību Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm un par to, kādi ir nākamie plānotie soļi Latvijā, attiecībā uz trauksmes cēlēju aizsardzības uzlabošanu. Delnas draugi un atbalstītāji – improvizācijas teātris „Improvide” demonstrēs piemērus par kuriem ir jāceļ trauksme.

Kampaņas ietvaros ir izveidota mikrolapa www.celtrauksmi.lv , kur atrodama visa nepieciešamā informācija trauksmes cēlējam, tāpat Delna arī turpina sniegt bezmaksas juridisko palīdzību trauksmes cēlējiem.

 

Plašāka informācija:

Kontakti: (+371) 67285585, Mob.: (+371) 29 660 930, ti@delna.lv

www.celtrauksmi.lv, www.delna.lv, draugiem.lv/delna, Facebook.com/biedribadelna, Twitter/delna_lv

Slēptā lobēšana Eiropā atver durvis korupcijai

2015-04-15 | Komentēt

Slēptā lobēšana Eiropā atver durvis korupcijai11068412_819998664720323_3893716157809968111_n

Pētījums, kas veikts 19 valstīs Eiropā un 3 Eiropas Savienības institūcijās, parāda lobētāju slēpto ietekmi politikā visā reģionā un Briselē.

Berlīne, 2015.gada 15. aprīlis  – Organizācija Transparenacy International norāda, ka Eiropai ir steidzami nepieciešama reforma lobēšanas jomā. Jaunākais ziņojums, ko sagatavojis starptuatiskais pretkorupcijas tīkls, kas balstīts uz pētījumiem, kas veikts 19 Eiropas valstīs, secina, ka tikai septiņās no tām ir atbilstoša likumdošana vai normatīvie akti, kas regulē lobētāju darbu. Pārējās valstīs tiek pieļauta gandrīz neierobežota ekonomisku interešu ietekme pār eiropiešu ikdienu.

Vērtējot  starptautiskos lobēšanas standartus  un labo praksi 19 pētījumā  iesaistītajās valstīs, kopvērtējumā Eiropa saņem  tikai 31 procentu no 100 iespējamajiem procentiem, teikts ziņojumā “Lobēšana Eiropā: slēptā ietekme, nevienlīdzīgā piekļuve”. Jaunais ziņojums, kas ir pirmais visaptverošais novērtējums par lobēšanu reģionālā griezumā, pēta, cik ļoti politisko lēmumu pieņemšanas process ir atvērts nevēlamai ietekmei un apdraud sabiedrības tiesības sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam.

“Pēdējo piecu gadu laikā, Eiropas līderi ir pieņēmuši smagus ekonomiskus lēmumus, kas būtiski ir ietekmējuši Eiropas iedzīvotājus. Tāpēc iedzīvotājiem ir svarīgi zināt vai lēmumu pieņēmēji rīkojās sabiedrības interesēs, nevis dažu izredzēto labā,” sacīja Jeļena Panfilova (Elena Panfilova), Transparency International priekšsēdētāja vietniece.

Kaut arī lobēšana ir veselīgas demokrātijas neatņemama daļa, vairāki skandāli visā Eiropā pierāda, ka bez skaidriem un izpildāmiem noteikumiem, atsevišķi turīgi spēlētāji ar labiem kontaktiem var panākt politisku lēmumu pieņemšanu sev par labu. Lasīt tālāk »

Delna pubilcē savu izvērtējumu par KNAB vadītāja J.Streļčenoka kompetencēm un aicina to darīt citas NVO

2015-03-27 | Komentēt

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) publicē Korupcijas novēršanas un apkarošanas (KNAB) biroja vadītāja Jaroslava Streļčenoka kompetenču novērtējumu, kur ir izvērsti argumenti, kādēļ uzskatām, ka J.Streļčenoks nav piemērots KNAB vadītāja amatam.

Lai nodrošinātu atklātību un sabiedrībai būtu iespējams uzzināt Delnas izvērtējumu par J.Streļčenoka darbu, savā interneta mājas lapā esam publicējuši izvērsto novērtējumu. Vienlaikus aicinam arī pārējām nevalstiskajām organizācijām, kuras vērtēja KNAB vadītāja darbu, publiskot savus izvērstos novērtējumus, lai nodrošinātu atklātību izvērtēšanas procesā

Delna šajā procesā, lai nodrošinātu objektivitāti KNAB vadītāja J.Streļčenoka novērtēšanā, uzklausīja savus biedrus, Delnas direktors tikās ar Streļčenoku un vairākiem KNAB darbiniekiem. Delnas vērtējums par KNAB vadītāja kompetenci tika izdarīts, pamatojoties uz organizācijas sadarbības praksi ar J.Streļčenoku un iegūtajiem viedokļiem.

Delnas izvērtējums par J.Streļčenoka darbu, kas tika nosūtīts Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai 2015.gada 27.martā.
Lasīt tālāk »

Maksātnespējas jomā stingra kontrole vajadzīga jau šodien

2015-03-25 | Komentēt

Valsts kontroles revīzijas secinātais, ka maksātnespējas likuma mērķis netiek sasniegts un maksātnespējas procesi Latvijā pašos pamatos pakļauti korupcijai, ir likumsakarīgs rezultāts politiskās gribas trūkumam sakārtot šo nozari.

Šis nav pirmais Valsts kontroles ziņojums, kurš liecina par problēmām maksātnespējas procesa jomā. Jau 2008. gadā, revidējot Maksātnespējas administrācijas funkciju un uzdevumu izpildi, VK atzina – aģentūras izveidotā uzraudzības sistēma par administratoru darbību pilnībā nenodrošina ar likumu noteiktās kontroles kvalitatīvu izpildi. Kopš šī ziņojuma pagājuši septiņi gadi, taču ar maksātnespējas procesu administratoru darbību saistītās problēmas tikai padziļinājušās. „Stingri noteiktas valsts politikas vietā sabiedrība saņēmusi vienīgi kosmētiskus Maksātnespējas likuma grozījumus, savukārt spilgtākais politiskās gribas demonstrējums ir valsts amatpersonas statusa piešķiršana maksātnespējas administratoriem. Protams, šis solis ļauj ieviest lielāku caurspīdīgumu līdz šim grūti un negribīgi kontrolētajā maksātnespējas procesa administratoru darbībā, taču vai ar to pietiek jomas sakārtošanai? Nē!” uzskata Delnas direktors Gundars Jankovs.  Lasīt tālāk »

ES Padomes dalībvalstis neprioritizē caurskatāmību un pretkorupcijas jautājumus

2015-03-18 | Komentēt

Brisele, 2015. gada 18. marts

Kāds ir Itālijas prezidentūra ES Padomē sniegums cīņā pret korupciju? Transparency International uzskata, ka, kaut arī Itālija visu sešu mēnešu laikā piešķīra lielu vērību caurskatāmības un pretkorupcijas jautājumiem, ES dalībvalstu valdības nespēja panākt izrāvienu daudzos svarīgos jautājumos.

Organizācijas Transparency International ES birojs kopā ar Transparency Italy 16.martā publicēja Itālijas prezidentūras izvērtējumu, novērtējot ES Padomes veikumu pretkorupcijas un caurskatāmības jomā Itālijas prezidentūras laikā 2014. gada otrajā pusē. Izvērtējums rāda, ka, par spīti Itālijas prezidentūras ieguldītajām pūlēm, rezultāti ir bijuši mainīgi: kaut arī nacionālās valdības ir spējušas vienoties par nepieciešamajām reformām attiecībā uz ES likumu ietvaru pret naudas atmazgāšanu, izmaiņas var nozīmēt, ka sabiedrībai nebūs pieejama pilna informācija par patiesajiem īpašniekiem, kam pieder aizseguzņēmumi jeb tā sauktie čaulas uzņēmumi.

Jaunās likumdošanas ietvaros pieeja uzņēmumu īpašnieku datiem caur centralizētiem reģistriem tiks sniegta tiesībsargājošām instancēm un atbilstošajām valsts iestādēm. Daļēja pieeja tiks nodrošināta arī sabiedrībai, piemēram, pētnieciskajiem žurnālistiem un NVO, ja tie spēs pierādīt intereses pamatotību. Nav skaidrs, kā tiks izvērtēta iespējamo interešu pamatotība. Attiecībā uz trastiem joprojām pastāv nopietnas bažas par iespējām naudas atmazgāšanai. Jaunie noteikumi attieksies vien uz nelielu daļu trastu, un informācija būs pieejama tikai valsts iestādēm. Lasīt tālāk »

Lobēšanas atklātība mazinās korupciju

2015-02-17 | 1 komentārs

988474_639758632820502_2573316665834986408_n

FOTO: Kristaps Sedols. Paneļdiskusija par pētījuma rekomendācijām. Panelī: Didzis Šmits, “Šmits, Jēkabsons un partneri”, vecākais partneris; Agnese Alksne, pētījuma „Lobēšanas atklātība Latvijā” autore; Sergejs Dolgopolovs, Saeimas deputāts, Āris Ādlers,Latvijas Pilsoniskās alianses padomes loceklis, Juris Jansons, Tiesībsargs. Paneļdiskusijas moderators – Arnis Krauze. Vairāk foto skatīt zemāk.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) ir veikusi pētījumu „Lobēšanas atklātība Latvijā” (turpmāk – pētījums) par lobēšanas procesu, tiesisko ietvaru un praksi Latvijā no atklātības, ētiskuma un vienlīdzības principu aspekta. Delna secina, ka lobēšanas atklātības nodrošināšanā Latvijai jāpilnveido virkni normatīvo aktu un jāmaina uztvere par lobēšanas lomu demokrātijā.

Saskaņā ar pētījumā izmantoto Transparency International izstrādāto metodiku, kas izvērtē, cik caurskatāmas, atvērtas un godīgas ir ar lobēšanu saistītās darbības no lobētāju un publiskā sektora puses, Latvija saņem 39% attiecībā uz ieviestajiem mehānismiem un drošības līdzekļiem caurskatāmības, integritātes (ētiskuma / godaprāta) un vienlīdzīgas piekļuves publisko lēmumu pieņēmējiem. Pētījums paralēli ir veikts 19 Eiropas Savienības dalībvalstīs un reģionālais ziņojums tiks publicēts martā. Lasīt tālāk »

Delna: Vērsāmies Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, lai izvērtē Jāņa Dzanuškāna rīcību

2015-02-12 | Komentēt

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) ir vērsusies pie Latvijas Zvērinātu advokātu padomes ar lūgumu izvērtēt zvērināta advokāta Jāņa Dzanuškāna rīcību, kas ir saistīta ar Rīgas Domes pasūtītā pētījuma „Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde – īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējamie mehānismi”.

Iepazīstoties ar pētījumu saturu, kas ir pieejams vietnē http://www.sus.lv/en/node/5574, secinām, ka tā kvalitāte ir apšaubāma, kā arī rada pamatotas aizdomas, ka summa, kas tika samaksāta par pētījumu, nav saprātīga pret kvalitāti, kas tiek piedāvāta.

Vērtējot Jāņa Dzanuškāna attieksmi par notiekošo, redzams, ka tā nav ētiska un profesionāla. Izvairīšanos no medijiem, paziņojums, ka tiks atmaksāta saņemtā nauda par pētījumu, norāda, ka Jānis Dzanuškāns atzīst savu vainu un to, ka platījums ir izstrādāts nekvalitatīvi un samaksa nav saprātīga. Tā pat nav izprotams Jāņa Dzanuškāna paziņojums medijiem, ka tiks ziedots Delnai, lai stiprinātu organizācijas kapacitāti, bet faktiski, lai censtos graut tās reputāciju. Šāds paziņojums ir pretēji visiem ētikas principiem. Delna šo ziedojumu nepieņems. Uzskatām, ka Jāņa Dzanuškāna rīcība nesaskan ar Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksā nostiprinātajiem principiem.

Delna vērsās Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, jo advokātiem kā profesionālajā darbībā, tā privātajā dzīvē  jāatturas un tādas uzvedības vai rīcības, kas var apkaunot viņa profesiju, izsaukt šaubas par viņa cieņu, godīgumu un taisnīgumu.

Vēstule Latvijas Zvārinātu advokātu padomei

Plašāka informācija:

Gundars Jankovs

Sabiedrības par atklātību – Delna, Transparency International Latvijas nodaļas direktors

A.Čaka ielā 49-4, Rīga, LV 1011

Kontakti: (+371) 67285585, Mob.: (+371) 26672234, ti@delna.lv

www.kandidatiuzdelnas.lv, www.delna.lv, www.draugiem.lv/delna, www.facebook.com/biedribadelna, https://twitter.com/delna_lv