Trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības darba grupa uzsāk darbu

2014-09-26 | Komentēt

Šodien, 26.septembrī,Sabiedrība par atklātību – Delna (turpmāk – Delna) piedalīsies Ministru prezidentes uzraudzībā izveidotajā darba grupā par trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības mehānisma izstrādi, lai paustu stingru nostāju nepieciešamībā aizstāvēt tos, kas ziņo par dažādām nelikumībām un korupciju privātā un publiskā sektorā.

Delnas direktors Gundars Jankovs: “Mums ir svarīgi, lai valdības apņemšanās aizsargāt trauksmes cēlējus un izmantot trauksmes cēlēju informācijas resursu valsts nozagšanas mazināšanai, saglabātos arī pēc Saeimas vēlēšanām, turpinot jau iesākto darbu darba grupā un atbalstot izstrādātos priekšlikumus. Trauksmes cēlēju aizsardzība nav tikai personu pasargāšana, bet pamats cilvēka pamattiesību realizēšanai, ko nosaka Latvijas Republikas Satversme - “Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Lasīt tālāk »

ES Padome neizmanto iespēju novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

2014-09-23 | Komentēt

Briselē, 2014. gada 23. septembrī

ES Padome neizmanto iespēju novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Cik daudz Grieķijas prezidentūra Eiropas Savienībā (ES) darījusi cīņā pret korupciju? „Transparency International” (TI) uzskata: lai gan Grieķijai šajā sešu mēnešu periodā par minēto jautājumu bijusi asa nostāja, tomēr valstu valdības ES noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas režīmam nav spējušas ierādīt vadošo lomu.

Šodien „Transparency International” Eiropas Savienības birojs un „Transparency International” Grieķijas nodaļa publicē prezidentūras vērtēšanas rezultātus jeb Scorecard, vērtējot Grieķijas prezidentūras ES Padomē apņēmību virzīt pretkorupcijas dienaskārtību 2014. gada pirmajā pusgadā. Scorecard parāda, ka, par spīti Grieķijas prezidentūras centieniem, Padomes virzība pretkorupcijas tiesību aktu pieņemšanā un ES lēmumu pieņemšanas caurspīdīguma uzlabošanā joprojām ir ierobežota. Jo īpaši attiecībā uz faktu, ka dalībvalstis palaida garām iespēju atmaskot kukuļošanu un veikt stingrus pasākumus pret slepenām uzņēmuma īpašumtiesībām. Padomes lēmums, kas pieņemts maijā, nozīmē, ka nav obligātas prasības publiskot informāciju par to, kam pieder un kas kontrolē anonīmus, fiktīvus uzņēmumus un fonus. Lasīt tālāk »

15 SVARĪGĀKIE BALSOJUMI TIESISKUMA UN ATKLĀTĪBAS JAUTĀJUMOS

2014-09-18 | Komentēt

Kandidatiuzdelnas.lv sadarbībā ar PROVIDUS ir izveidojusi infografiku, kurā atlasīti 15 svarīgākie aizvadītās Saeimas balsojumi tiesiskuma un atklātības jautājumos, kā arī atspoguļota katra deputāta balss. Lai gan nākamajai Saeimā pūrā atstāta vēl virkne sasāpējušu un neatrisinātu jautājumu, deputātu līdz šim padarītais liecina, ka tiesiskuma ziņā šis ir bijis viens no spēcīgākajiem Saeimas sasaukumiem.

ATKLĀTIE BALSOJUMI UN NAUDAS VARA POLITIKĀ

„Atlasītajos balsojumos redzams, ka 11.Saeima ir sakārtojusi vairākus būtiskus jautājumus, kas mūs ved pretim tiesiskākai valstij,” skaidro Gundars Jankovs, Delnas direktors. „Jau 2011.gadā Saeima pieņēma sākumdeklarēšanās jeb “nulles deklarācijas” likumu fiziskām personām, kas padara caurskatāmākas iedzīvotāju finanses. Tāpat šī Saeima beidzot ir bijusi gatava ieviest atklātību lēmumu pieņemšanā pašā Saeimā. Tā atcēlusi slēgtos balsojumus amatpersonu iecelšanā, izņemot par Valsts prezidentu, kā arī palīdzējusi sakārtot šo jautājumu pašvaldībās – arī tajās ir vairāk atklātu balsojumu un nodalīta lēmējvara no izpildvaras.” Lasīt tālāk »

APKOPOTA INFORMĀCIJA PAR SARAKSTU LĪDERU REPUTĀCIJU

2014-09-17 | Komentēt

Šodien, 15.septembrī, Delna sadarbībā ar Providus un Lursoft iepazīstināja ar informāciju, kas apkopota par Saeimas vēlēšanu sarakstu līderiem, ko būtu noderīgi zināt ikvienam vēlētājam. Tā liecina, ka gandrīz pusei no kandidātiem, kas ir vēlēšanu sarakstu augšgalā, ir atrodami reputācijas traipi viņu līdzšinējā biogrāfijā. Delna uzskata, ka tas var radīt šaubas par kandidātu piemērotību Saeimas deputāta amatam. 

APKOPOTA INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTIEM VĒLĒŠANU SARAKSTU AUGŠGALĀ

Pieredze rāda, ka sabiedrības īsā atmiņa var kļūt par iemeslu, kas palīdz negodprātīgiem politiķiem noturēties amatos vai tikt atkal ievēlētiem, tāpēc Delna jau trešo reizi pirms Saeimas vēlēšanām sadarbībā ar žurnālistiem apkopoja publiski plašsaziņas līdzekļos un datu bāzēs pieejamo informāciju par Saeimas vēlēšanu kandidātiem, kuri vēlēšanās startē partiju sarakstu augšgalā – pirmajā desmitniekā, pieciniekā vai trijniekā atkarībā no partijas lieluma un vēlēšanu apgabala. Ja kandidāta biogrāfijā bija atrodami gadījumi, kas saistīti ar neētisku rīcību, sliktas pārvaldības praksi, nonākšanu interešu konfliktā, iesaisti koruptīvos darījumos vai citos kriminālpārkāpumos, informācija tika publicēta Kandidatiuzdelnas.lv un kandidātam tika piešķirts informatīvs vērtējums sešās kategorijās.   Lasīt tālāk »

Deputātu aktivitāte 11.Saeimas laikā: plenārsēdes apmeklē aktīvi, bet daudz neattaisnotu kavējumu komisijās

2014-08-29 | Komentēt

diagrammaDeputātu aktivitāte 11.Saeimas laikā: plenārsēdes apmeklē aktīvi, bet daudz neattaisnotu kavējumu komisijās

Pēdējos divos gados publiski ir pieejami dati par attaisnotiem komisiju un apakškomisiju kavējumiem, tomēr Saeimai nav izdevies pilnībā sakārtot uzskaiti par deputātu kavējumu iemesliem. Jāņem vērā, ka komisiju darba kavējumus apkopo katra komisija atsevišķi, un tie ir nepilnīgi, jo tikai piektajai daļai kavējumu reģistrēts kavējumu iemesls. Kopumā 11.Saeimā reģistrēti  6584 kavējumi darbam komisijās un tikai aptuveni 30 procentiem jeb 1880 gadījumiem no tiem ir minēti iemesli. Savukārt plenārsēžu kavējumu iemesli Saeimas oficiālajā informācijas vietnē nav pieejami.

“Prieks, ka deputāti apzinīgāk apmeklē plenārsēdes,” apkopotos datus komentē Delnas direktors Gundars Jankovs. “Tomēr bažas rada lielāks kavējumu skaits darbam komisijās. Lai vēlētāji labāk varētu saprast, kādu atbildību prasīt no deputāta, kavējumu iemesli jānorāda precīzāk. Ieteiktu vēlētājiem pievērst uzmanību tiem kandidātiem, kas principā nav piedalījušies pusē no Saeimā notiekošā darba.” Lasīt tālāk »

Deputatiuzdelnas.lv apkopoti dati par 11. Saeimas deputātu finansēm

2014-08-22 | Komentēt

Flickr / aranjuez140411.Saeimas trīs gadu darbības laikā deputāti kompensācijās kopā ir saņēmuši 726 917 EUR, tai skaitā par dzīvojamo telpu īri ir izmaksātas 281 066 EUR lielas kompensācijas, bet par transporta izdevumiem ir izmaksāti 445 851 EUR, liecina Saeimas darba uzraudzības portālā Deputatiuzdelnas.lv pieejamā informācija. Savukārt 2013.gada VID amatpersonu deklarācijas uzrāda, ka tie deputāti, kuriem ir ievērojami ieņēmumi, galvenokārt tos guvuši no īpašumu pārdošanas. Lielākās parādsaistības ir deputātam I.Parādniekam (VL-TB/LNNK), bet lielāko aizdevumu ir izsniedzis R.Eigims (ZZS).

Saņemtās transporta un dzīvojamās telpas īres kompensācijas

„Atgādinām, ka Saeimas deputātiem papildus darba algai ir pieejamas kompensācijas, kas saistītas ar dzīvesvietas un transporta izdevumiem, kas rodas, pildot amata pienākumus un savienojot darbu Rīgā ar dzīvesvietu jebkur citur Latvijā,” skaidro Gundars Jankovs, Delnas direktors. „Nav noslēpums, ka iepriekš ir bijuši gadījumi, kad deputāti šo iespēju izmantojuši negodprātīgi, taču pozitīvi, ka pēdējā laikā par šādiem gadījumiem dzirdam arvien mazāk. Jo vairāk tam sekosim līdzi, jo mazāk deputātiem būs iespēju šos noteikumus izmantot savā labā.” Lasīt tālāk »

Sanācijas projekti spilgti atklāj trūkumus sistēmā

2014-07-07 | Komentēt

Atbildot uz publikāciju[1] portālā Pieteik.com

Sabiedrība par atklātību Delna skaidro, ka aktivitātes pret papildu 16,5 milj. eiro piešķiršanu Inčukalna gudrona dīķu sanācijas projektam ir trauksmes celšana publisko iepirkumu un vides aizsardzības jomā[2]Delnas konstatētie trūkumi ir balstīti sistēmā, kas gadiem pieļauj iespējamu krāpšanos ar Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļiem[3]. Var teikt, ka ierēdņu atbalstītā sistēma ļauj pakalpot atsevišķām privātām interesēm, kas nereti ir pretējas vides aizsardzības interesēm un vajadzībām. Turklāt vides nozare cieš, jo nepilnīgā tiesiskā regulējuma dēļ atsevišķas piesārņotās teritorijas diemžēl paliek attīrītas tikai „uz papīra”[4]. Piemēri rāda, ka nesodīti var patvaļīgi izgāzt bīstamos atkritumus citviet Latvijas mežos un upēs, jo valstī pamatā ir radīta neefektīva un koruptīva vides kontroles sistēma, ko nozares ministrija, aizbildinoties ar resursu trūkumu, neuzskata par prioritāti sakārtot[5]. Lasīt tālāk »

Saeimas prezidija darbam ir jākļūst atklātākam, nevis slepenākam

2014-07-07 | Komentēt

Biedrība Delna uzskata, ka Saeimas lēmums par atsevišķa drošības dienesta izveidi, ir bijis sasteigts un neizvērtēts. Tas neatspoguļo Saeimas darba atklātību, un vēl vairāk mazinās sabiedrības atbalstu un izpratni par Latvijas likumdevēja darbu. Lai arī 11.Saeima Solvitas Āboltiņas vadībā ir veikusi dažus uzlabojumus, tomēr lielākā daļa darbu, lai veicinātu likumdevēja darba atklātību, trīs gadu laikā nav notikuši.

Saeimas prezidijs rīkojies pilnīgi necaurskatāmi, izveidojot drošības dienestu, kas turpmāk uzraudzīs Saeimas caurlaižu biroja darbību un sevišķās lietvedības nodaļu, kā arī būs atbildīgs par informācijas sistēmas drošības pasākumiem. Saeimas mājas lapas jaunumu sadaļā ar šo ziņu joprojām nevar iepazīties.

“Saeimas prezidijs nedrīkst būt nepārskatāma struktūra, kas pieņem pārējiem deputātiem un sabiedrībai nesaprotamus lēmumus par savu pārvaldību”, uzskata Delnas direktors Gundars Jankovs. Lasīt tālāk »

Delnas viedokli pamato Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs

2014-07-01 | 1 komentārs
Atsaucoties uz 2014.gada 30.jūnijā Valsts vides dienesta mājas lapā publicēto aicinājumu atsaukt ziņas http://ej.uz/k6be sabiedrība par atklātību “Delna” publicē dokumentus un korespondenci, kas pamato Delnas publiski izteikto viedokli par projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” realizācijas norisi.
Publicējamie dokumenti:

Delna aicina praksē sociālo zinātņu studentu

2014-06-30 | Komentēt

DELNAvizitkarte_50x90Prakses apraksts: Sabiedrība par atklātību – Delna ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International Latvijas nodaļa, kas ir viena no 85 nodaļām visā pasaulē. Šogad Delna realizē vairākus valstiski nozīmīgus projektus, pirmsvēlēšanu procesā pildot sargsuņa funkciju. Šogad Latvijā jau aizvadītas Eiropas Parlamenta vēlēšanas un rudenī gaidāmas Saeimas vēlēšanas, tādēļ Delna atjauno un uztur deputātu kandidātu reputācijas datu bāzi www.kandidatiuzdelnas.lv, kuras mērķis ir atsvaidzināt vēlētāju atmiņu, veicināt politisko atbildību un aicināt vēlētājus būt izvēlīgākiem. Delna meklē sociālo zinātņu studentu – žurnālistikas, politoloģijas vai sabiedrisko attiecību jomā, kurš vēlētos būt daļa no šī projekta un aktīvi iesaistīties tā realizācijā pirms Saeimas vēlēšanām.

Prasības kandidātam:

 • Nepabeigta vai pabeigta augstākā izglītība sociālajās zinātnēs – politoloģijā, žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās vai kādā citā līdzīgā jomā,
 • Labas zināšanas un interese par Latvijas politiskajiem procesiem un, vēlams, Saeimas darbu,
 • Vēlme iegūt praktisko darba pieredzi un izprast “sargsuņa” lomu,
 • Precizitāte, uzmanība un spēja redzēt kopsakarības, analizēt un izdarīt secinājumus,
 • Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, neatlaidība, iniciatīva un augsta atbildības sajūta,
 • Prasme rīkoties ar biroja tehniku, kā arī MS Word, Excel un PowerPoint pieredzējuša lietotāja līmenī,
 • Vēlama pieredze darbā ar mājas lapu satura vadības sistēmām (CMS) vai vēlme to apgūt,
 • Laba latviešu valodas rakstu valoda,
 • Pieredze žurnālistikā, bloga rakstīšanā vai video veidošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Prakses pienākumi:

 • Aktīvi iesaistīties www.kandidatiuzdelnas.lv darbā divus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanām – portāla uzturēšanā, informācijas atjaunošanā, datu apstrādē un infografiku veidošanā, bloga rakstīšanā, portāla reklāmas kampaņā un citās aktivitātēs atbilstoši interesēm un kompetencēm,
 • Sniegt atbalstu Delnas projektu vadītājiem ikdienas pienākumos, t.sk. tehniskos jautājumos,
 • Piedalīties Delnas iekšējās darbinieku sanāksmēs,
 • Darbs komandā ar citiem Delnas darbiniekiem.

 Praktikanta ieguvumi:

 • Iespēja attīstīt un praksē pielietot augstskolā iegūtās zināšanas,
 • Iespēja mācīties no profesionāļiem un iegūt mentoru, kas sniedz padomus profesionālās darbības pilnveidošanai un palīdz noformulēt karjeras mērķus,
 • Iespēja sekot politiskajiem procesiem Latvijā, gūt par tiem padziļinātu priekšstatu,
 • Atsaucīga un atbalstoša attieksme, kā arī draudzīgs kolektīvs,
 • Iespēja iegūt jaunas zināšanas un pilnveidot savu personību.

Lūdzam Delnai nosūtīt savu CV un īsu motivācijas vēstuli, kurā norādīt 3 iemeslus, kādēļ mums būtu jāizvēlas tieši Tevi! CV un pieteikumu lūdzu sūtīt uz adresi ti@delna.lv ar norādi „PRAKTIKANTS” līdz piektdienai, 11. jūlijam.

Par praksi

 • Prakses provizoriskais uzsākšanas laiks: 28.jūlijs – 11. augusts vai atkarībā no studenta iespējām
 • Prakses provizoriskais noslēgums: 10.oktobris vai atkarībā no studenta iespējām
 • Prakses veids: neapmaksāta
 • Prakses norises adrese: A.Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011, Rīga
 • Korupcija Latvijā