Delna lūdz KNAB izvērtēt Inčukalna gudrona dīķu sanācijas projekta iepirkumu aizdomās par krāpšanu

2014-04-15 | Komentēt

Sabiedrība par atklātību Delna ir vērsusies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) ar iesniegumu izvērtēt konstatētās aizdomas par krāpnieciskām darbībām ar Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un tās padotās iestādes Valsts vides dienests (VVD) ir pieņēmušas lēmumu turpināt realizēt Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projektu, papildus piešķirot Skonto Būve 16,5 milj. eiro.

Lai arī ar otro piegājienu, šādai rīcībai Iepirkuma uzraudzības birojs (IUB) deva atļauju VVD piemērot sarunu procedūru. Delna ir pārliecināta, ka IUB nevērtēja sarunu procedūras pamatojumu pēc būtības – neiedziļinājās projekta pamatojošajā dokumentācijā, bet skatīja to tikai formāli. Šī pārliecība ir balstīta uz to, ka IUB savā lēmumā ir norādījis, ka sarunu procedūra tiek saskaņota, ņemot vērā sniegto informāciju, par kuras pareizību atbild VVD. Lasīt tālāk »

Delna: Neo lieta tiesā jāskata atklāti

2014-04-15 | Komentēt

Delna uzskata, ka Neo lieta būtu jāskata atklātā tiesas procesā, nodrošinot sabiedrībai iespēju sekot līdzi skaļākajai trauksmes cēlēja lietai Latvijā. Delna norāda, ka trauksmes cēlēji nav tiesiski pietiekami aizsargāti, tādēļ šai lietai jābūt atklātai, lai garantētu  objektīvu lietas izskatīšanu.

Saskaņā ar Transparency International Korupcijas barometra 2013. gadā veikto pētījumu, 1/3 visu krāpšanas noziegumu pasaulē tiek atklāti pateicoties trauksmes cēlējiem – tas ir vairāk nekā atklāj auditori, iekšējie drošības dienesti un policija kopā ņemti. Pētījuma rezultāti liecina, ka 48% Latvijas iedzīvotāju būtu gatavi ziņot par korupciju, taču 50% no tiem vēlētos palikt anonīmi. 61% respondentu, kas aptaujā atbildēja, ka par korupciju neziņotu, kā iemeslu minēja pārliecību, ka ziņošana situāciju nemainītu savukārt 22% atbildēja, ka baidās no iespējamām sekām. Lasīt tālāk »

Delna: Konkurences padome neatzīst Saeimas autobāzes komercdarbības tiesiskumu

2014-04-07 | Komentēt

Sabiedrība par atklātību – Delna identificēja iespējamo tirgus situācijas deformēšanas gadījumu saistībā ar Saeimas autobāzes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un nosūtīja aicinājumu Konkurences padomei šo situāciju izvērtēt. Konkurences padome, izvērtējot pieejamo informāciju norādīja, ka neatbalsta Saeimas autobāzes komercdarbību automobiļu tehniskās apkopes un remonta tirgū, kas ilgtermiņā vājina konkurenci un kaitē patērētājiem.

Delnas direktors Gundars Jankovs: „Saeimas darbībai būtu jākalpo par piemēru kā strādāt efektīvi un caurspīdīgi – gan pārskatot finanšu resursu izlietojumu, gan pieņemot likumus. Diemžēl jāatzīst, ka pašai Saeimai trūkst gribas šos jautājumus sakārtot. Konkurences padomes secinājumi norāda uz to, ka Valsts kontrolei būtu jādod tiesības veikt Saeimas kancelejas revīziju, jo jau šobrīd tiek konstatēts, ka tiek pārkāpts likums. Mēs turpināsim uzturēt diskusiju ar atbildīgo komisiju un deputātiem, aicinot tos uz tiesisku rīcību.” Lasīt tālāk »

VARAM ministra amata kandidāts R.Naudiņš grib prettiesiski slēgt līgumu ar Skonto būvi

2014-03-27 | Komentēt

Kā publiski paudis jaunais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministra amata kandidāts R.Naudiņš, VARAM šobrīd veic būvdarbu līgumā ar SIA Skonto būve grozījumus, lai papildus piešķirtu 16.milj. eiro Inčukalna gudrona dīķu attīrīšanas darbu veikšanai, kas cita starpā paredz līguma termiņa pagarinājumu.

Delna jau iepriekš publiski ir paudusi[1], ka šādai rīcībai nav tiesiska pamata. Delnas ieskatā, projektā nepastāv tādi neparedzami apstākļi, uz kādiem atsaucas Skonto būve, lai būtu likumīgs pamats pārskatīt darbu izmaksas un izpildes termiņus”, atzīmē Delnas direktors Gundars Jankovs. Ministrija savu pozīciju pamato[2], ka Inčukalna projektā iepriekš nav veikti pētījumi par gudrona spējām uzsūkt un atgrūst ūdeni. Atzīmējam, ka šādi ar gudrona dīķiem saistītie vides apstākļi un riski Skonto būvei jau iepriekš bija paredzami, gan sagatavojot piedāvājumu konkursā, gan uzņemoties civiltiesisko atbildību par līgumdarbu izpildi laikā un kvalitātē. Lasīt tālāk »

Delna: iedzīvotāju neiecietība pret korupciju pieaugusi

2014-03-26 | Komentēt

fotooSabiedrība par atklātību – Delna norāda, ka 2013.gadā palielinājusies sabiedrības neiecietība pret korupciju un sliktu pārvaldību īpaši pašvaldībās, kā arī sabiedrība vairs nav gatava noraudzīties uz tieslietu sistēmas nesakārtotību, īpaši tādās jomās, kas saistītas ar uzņēmējdarbības interesēm.

Delnas direktors Gundars Jankovs norāda, ka 2013.gadā Delna saņēmusi 56 iesniegumus par aizdomām ētikas, pārvaldības, interešu konflikta pārkāpumiem, kā arī par korupcijas klātbūtni dažādos darījumos, īpaši publiskajos iepirkumos. „Šie iesniegumi mums ir palīdzējuši identificēt vairākus pārkāpumus publiskajos iepirkumos, kas saistīti ar miljoniem eiro lieliem iepirkumiem,” skaidro G.Jankovs. Lasīt tālāk »

Delna dodas uz Kuldīgas skolām ar stundu par godīgumu

2014-03-24 | Komentēt

Pirmdien un otrdien, 24. un 25. martā „Sabiedrības par atklātību – Delna” pārstāvji dosies uz četrām Kuldīgas skolām, lai tiktos ar skolēniem un skolotājiem. Sarunā ar jauniešiem un skolu vadību Delna izzinās skolas motivāciju kļūt par godaprāta vēstnesi Latvijas izglītības sistēmā un vietējā sabiedrībā.

Delnas komanda viesosies Kuldīgas 1. vidusskolā, Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā un Kuldīgas Centra vidusskolā, kur tiksies ar skolu vadību un skolotājiem, lai pastāstītu par savu jauno ieceri – projektu „Atklāta un godīga skola”, kā arī vadīs ētikas stundu skolu vecāko klašu audzēkņiem, kuras centrā būs saruna par godīgumu un atbildību dažādās dzīves situācijās skolā un ārpus tās. Lasīt tālāk »

Ierosina kriminālprocess par iespējamu ES fondu izkrāpšanu pēc Delnas iesnieguma

2014-03-19 | Komentēt

Pamatojoties uz Sabiedrība par atklātību – Delna Juridiskā atbalsta centra iesniegumu, Valsts policija ir ierosinājusi kriminālprocesu par Alojas novada domes deputāta Jāņa Bakmaņa iespējamo noziedzīgo nodarījumu par Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma izkrāpšanu 12 805 EUR (9000LVL) apmērā.

Delnas direktors Gundars Jankovs norāda, ka par ES fondu finansējuma izkrāpšanas gadījumiem ne vienmēr tiek ierosinātas krimināllietas un vainīgie saukti pie atbildības, kas rada iespaidu, ka tā ir „normāla” prakse un „fondi tam jau domāti”. „Valsts atbildīgajām institūcijām ir jāpievērš uzmanība šādiem valsts un ES resursu zagšanas gadījumiem, kas ne tikai samazina iespējas tos piešķirt adekvātām sabiedriskām vajadzībām, bet arī rada neuzticēšanos Latvijas valstij un turpina pārliecināt, ka neesam spējīgi novērst korupcijas gadījumus ES fondu apsaimniekošanā,” G.Jankovs. Lasīt tālāk »

ES Padome nav realizējusi solījumus cīnīties pret korupciju

2014-03-17 | Komentēt

Scorecard logoLietuvas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā dalībvalstis nespēja panākt ievērojamu progresu likumprojektu virzībai pretkorupcijas jomā, kas saistītas ar korporatīvā sektora atklātības un caurspīdības palielināšanu, pārskatot uzņēmumu ziņošanas regulējumu un patiesā labuma guvēju atklātības nodrošināšanas regulējumu.

Šodien Transparency International Eiropas Savienības birojs (TI ES) un Transparency International Lietuvas (TI Lietuva) nodaļa Lietuvā publicē Lietuvas prezidentūras ES Padomē vērtēšanas (turpmāk – Scorecard) rezultātus. Scorecard rezultāti ļauj izsekot ES Padomes darbam un progresam, virzot korupcijas novēršanas un caurspīdības nodrošināšanas saistīto jautājumu dienas kārtību. Iepazīstoties ar rezultātiem varam izdarīt secinājums par ES Padomes darbu un apņēmību virzīt pretkorupcijas dienaskārtību ES lēmējinstitūcijās un ES dalībvalstu nacionālajā līmenī. Lietuvas prezidentūras ES Padomē vērtējumā tiek norādīts, ka, lai arī iezīmējas vairāki prezidentūras vadības labas pārvaldības prakses piemēri, pretkorupcijas dienas kārtībā progress tika panākts tikai divos no sešiem galvenajiem dokumentiem. Lasīt tālāk »

Jaunieši uzsāk mācības un praksi Delnas jauno žurnālistu skolā

2014-03-07 | Komentēt

Šodien, 7. martā notiek pirmā nodarbība Delnas organizētājā Jauno žurnālistu skolas programmā, kurā studenti iegūs zināšanas un prasmes žurnālistikā, politikā un blogošanā, lai pirms Eiropas Parlamenta un Saeimas vēlēšanām veidotu saturu Delnas portāla kandidatiuzdelnas.lv blogā, kā arī raisītu diskusiju, paustu viedokli un mācītos pildīt sargsuņa lomu pirmsvēlēšanu procesā.

“Ceram, ka jaunieši ienesīs jaunas vēsmas Delnas darbā pirmsvēlēšanu laikā, kā arī būs mums liels atbalsts,” norāda Gundars Jankovs, Delnas direktors. “Ass redzējums, kritiskā domāšana un spēja paust pamatotu un izsvērtu viedokli ir prasmes, kuras vēlamies redzēt jauniešos un kuras palīdzēsim pilnveidot un nodot tālāk.” Lasīt tālāk »

Valdībai nav tiesiska pamata piešķirt un VARAM pieprasīt 16 miljonus eiro gudrona dīķa sanācijai

2014-03-03 | Komentēt

gudrons

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir pieņēmusi lēmumu par nepieciešamību turpināt iesākto darbu pie Inčukalna gudrona dīķa sanācijas īstenošanas. Atbilstoši šim lēmumam Valsts vides dienests jau ir iesniedzis dokumentus Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) ar lūgumu atļaut piemērot sarunu procedūru papildus finansējuma novirzīšanai šī projekta īstenošanai. Tajā pašā laikā zvērinātu advokātu biroja „Magnusson” sagatavotais atzinums liedz piemērot sarunu procedūru un nedod pamatu piešķirt papildus finansējumu, jo nav notikuši neparedzēti apstākļi, kā arī Delna norādīja uz valsts tiesībām pieprasīt izpildītājam – Skonto būve, realizēt solīto esošā iepirkuma budžeta ietvaros.

Lasīt tālāk »

  • Korupcija Latvijā