Sanācijas projekti spilgti atklāj trūkumus sistēmā

2014-07-07 | Komentēt

Atbildot uz publikāciju[1] portālā Pieteik.com

Sabiedrība par atklātību Delna skaidro, ka aktivitātes pret papildu 16,5 milj. eiro piešķiršanu Inčukalna gudrona dīķu sanācijas projektam ir trauksmes celšana publisko iepirkumu un vides aizsardzības jomā[2]Delnas konstatētie trūkumi ir balstīti sistēmā, kas gadiem pieļauj iespējamu krāpšanos ar Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļiem[3]. Var teikt, ka ierēdņu atbalstītā sistēma ļauj pakalpot atsevišķām privātām interesēm, kas nereti ir pretējas vides aizsardzības interesēm un vajadzībām. Turklāt vides nozare cieš, jo nepilnīgā tiesiskā regulējuma dēļ atsevišķas piesārņotās teritorijas diemžēl paliek attīrītas tikai „uz papīra”[4]. Piemēri rāda, ka nesodīti var patvaļīgi izgāzt bīstamos atkritumus citviet Latvijas mežos un upēs, jo valstī pamatā ir radīta neefektīva un koruptīva vides kontroles sistēma, ko nozares ministrija, aizbildinoties ar resursu trūkumu, neuzskata par prioritāti sakārtot[5]. Lasīt tālāk »

Saeimas prezidija darbam ir jākļūst atklātākam, nevis slepenākam

2014-07-07 | Komentēt

Biedrība Delna uzskata, ka Saeimas lēmums par atsevišķa drošības dienesta izveidi, ir bijis sasteigts un neizvērtēts. Tas neatspoguļo Saeimas darba atklātību, un vēl vairāk mazinās sabiedrības atbalstu un izpratni par Latvijas likumdevēja darbu. Lai arī 11.Saeima Solvitas Āboltiņas vadībā ir veikusi dažus uzlabojumus, tomēr lielākā daļa darbu, lai veicinātu likumdevēja darba atklātību, trīs gadu laikā nav notikuši.

Saeimas prezidijs rīkojies pilnīgi necaurskatāmi, izveidojot drošības dienestu, kas turpmāk uzraudzīs Saeimas caurlaižu biroja darbību un sevišķās lietvedības nodaļu, kā arī būs atbildīgs par informācijas sistēmas drošības pasākumiem. Saeimas mājas lapas jaunumu sadaļā ar šo ziņu joprojām nevar iepazīties.

“Saeimas prezidijs nedrīkst būt nepārskatāma struktūra, kas pieņem pārējiem deputātiem un sabiedrībai nesaprotamus lēmumus par savu pārvaldību”, uzskata Delnas direktors Gundars Jankovs. Lasīt tālāk »

Delnas viedokli pamato Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs

2014-07-01 | Komentēt
Atsaucoties uz 2014.gada 30.jūnijā Valsts vides dienesta mājas lapā publicēto aicinājumu atsaukt ziņas http://ej.uz/k6be sabiedrība par atklātību “Delna” publicē dokumentus un korespondenci, kas pamato Delnas publiski izteikto viedokli par projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” realizācijas norisi.
Publicējamie dokumenti:

Delna aicina praksē sociālo zinātņu studentu

2014-06-30 | Komentēt

DELNAvizitkarte_50x90Prakses apraksts: Sabiedrība par atklātību – Delna ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International Latvijas nodaļa, kas ir viena no 85 nodaļām visā pasaulē. Šogad Delna realizē vairākus valstiski nozīmīgus projektus, pirmsvēlēšanu procesā pildot sargsuņa funkciju. Šogad Latvijā jau aizvadītas Eiropas Parlamenta vēlēšanas un rudenī gaidāmas Saeimas vēlēšanas, tādēļ Delna atjauno un uztur deputātu kandidātu reputācijas datu bāzi www.kandidatiuzdelnas.lv, kuras mērķis ir atsvaidzināt vēlētāju atmiņu, veicināt politisko atbildību un aicināt vēlētājus būt izvēlīgākiem. Delna meklē sociālo zinātņu studentu – žurnālistikas, politoloģijas vai sabiedrisko attiecību jomā, kurš vēlētos būt daļa no šī projekta un aktīvi iesaistīties tā realizācijā pirms Saeimas vēlēšanām.

Prasības kandidātam:

 • Nepabeigta vai pabeigta augstākā izglītība sociālajās zinātnēs – politoloģijā, žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās vai kādā citā līdzīgā jomā,
 • Labas zināšanas un interese par Latvijas politiskajiem procesiem un, vēlams, Saeimas darbu,
 • Vēlme iegūt praktisko darba pieredzi un izprast “sargsuņa” lomu,
 • Precizitāte, uzmanība un spēja redzēt kopsakarības, analizēt un izdarīt secinājumus,
 • Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, neatlaidība, iniciatīva un augsta atbildības sajūta,
 • Prasme rīkoties ar biroja tehniku, kā arī MS Word, Excel un PowerPoint pieredzējuša lietotāja līmenī,
 • Vēlama pieredze darbā ar mājas lapu satura vadības sistēmām (CMS) vai vēlme to apgūt,
 • Laba latviešu valodas rakstu valoda,
 • Pieredze žurnālistikā, bloga rakstīšanā vai video veidošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Prakses pienākumi:

 • Aktīvi iesaistīties www.kandidatiuzdelnas.lv darbā divus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanām – portāla uzturēšanā, informācijas atjaunošanā, datu apstrādē un infografiku veidošanā, bloga rakstīšanā, portāla reklāmas kampaņā un citās aktivitātēs atbilstoši interesēm un kompetencēm,
 • Sniegt atbalstu Delnas projektu vadītājiem ikdienas pienākumos, t.sk. tehniskos jautājumos,
 • Piedalīties Delnas iekšējās darbinieku sanāksmēs,
 • Darbs komandā ar citiem Delnas darbiniekiem.

 Praktikanta ieguvumi:

 • Iespēja attīstīt un praksē pielietot augstskolā iegūtās zināšanas,
 • Iespēja mācīties no profesionāļiem un iegūt mentoru, kas sniedz padomus profesionālās darbības pilnveidošanai un palīdz noformulēt karjeras mērķus,
 • Iespēja sekot politiskajiem procesiem Latvijā, gūt par tiem padziļinātu priekšstatu,
 • Atsaucīga un atbalstoša attieksme, kā arī draudzīgs kolektīvs,
 • Iespēja iegūt jaunas zināšanas un pilnveidot savu personību.

Lūdzam Delnai nosūtīt savu CV un īsu motivācijas vēstuli, kurā norādīt 3 iemeslus, kādēļ mums būtu jāizvēlas tieši Tevi! CV un pieteikumu lūdzu sūtīt uz adresi ti@delna.lv ar norādi „PRAKTIKANTS” līdz piektdienai, 11. jūlijam.

Par praksi

 • Prakses provizoriskais uzsākšanas laiks: 28.jūlijs – 11. augusts vai atkarībā no studenta iespējām
 • Prakses provizoriskais noslēgums: 10.oktobris vai atkarībā no studenta iespējām
 • Prakses veids: neapmaksāta
 • Prakses norises adrese: A.Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011, Rīga

VARAM un VVD turpina nesekmīgi īstenot lielos vides sanācijas projektus

2014-06-27 | Komentēt

Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) pēc Sabiedrības par atklātību „Delna” iesnieguma par neatbilstībām ir atzinis, ka Valsts vides dienests (VVD) nav vērtējis Sarkandaugavas piesārņotās vietas sanācijas konkursā piedāvāto kopējo līgumcenu, lai gan šāda vērtēšanas kārtība nolikumā bija paredzēta. Delna secina, ka VVD ir izvēlējies piedāvājumu, kas nav saimnieciski visizdevīgākais, jo kopējās darbu izmaksas vairāk nekā 3 milj. eiro apmērā konkursā vispār nav vērtētas.

Delna direktors Gundars Jankovs: „Delna jau iepriekš ir publiski paudusi, ka iepirkumi ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un VVD Ahileja papēdis, to negatīvās sekas redzamas vairākos nesekmīgi īstenotajos sanācijas projektos, piemēram, Inčukalna gudrona dīķu un Liepājas karaostas kanāla attīrīšanas darbos. Turklāt šādas problēmas ir identificētas gandrīz visos lielajos VVD īstenotajos vides sanācijas projektos, kas nu jau ir kļuvusi par tādu kā tradīciju. Pastāv augsts risks, ka tieši nekvalitatīvi īstenoto iepirkumu dēļ ārvalstu finanšu līdzekļi vairāku desmitu miljonu apmērā būs jāatmaksā Latvijas nodokļu maksātājiem. Vērtējot kopējo piedāvājuma līgumcenu, Sarkandaugavas sanācijas konkursā uzvar cits pretendents.” Lasīt tālāk »

VARAM vides izpētes un sanācijas jomas sakārtošanu neuzskata par prioritāti

2014-06-17 | Komentēt

Pēc Sabiedrības par atklātību – Delna iniciatīvas Vides konsultatīvā padome (turpmāk – Padome) rosināja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Romānu Naudiņu izveidot darba grupu tiesiskā regulējuma pilnveidošanai vides izpētes un sanācijas jomā. Piektdien, 13.maijā VKP sēdē ministra Romāna Naudiņa padomnieks Jānis Ratkevičš rosināja atlikt darba grupas izveidi līdz rudenim, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs neuzskata to par prioritāti.

Analizējot Inčukalna gudrona dīķu projekta ietvaros radušās neatbilstības un to cēloņus, kā arī izvērtējot kopējo situāciju piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpētes un sanācijas jomā, Padome atzina, ka esošais normatīvais regulējums ir nepilnīgs un nesekmē vides aizsardzības mērķu efektīvu sasniegšanu. Esošais regulējums nesekmē kvalitatīvu vides izpēti, kas bieži vien ir veikta formāli. Tieši izpētes darbu kvalitāte nosaka to, cik piesārņotās vietas sanācija būs sekmīga. Vienlaicīgi padome norādīja, ka regulējuma trūkums ir būtisks šķērslis, lai reģionālās vides pārvaldes varētu efektīvi veikt izpētes un sanācijas darbu kontroli. Padomes ierosinājums bija veidot ministra Romāna Naudiņa tiešā uzraudzībā atsevišķu darba grupu, lai novērstu trūkumus tiesiskajā regulējumā. Lasīt tālāk »

Delna: Ungārijas valdība ierobežo mediju un NVO brīvību

2014-06-12 | Komentēt

black_

Ungārijas valdība, līdzīgi kā to darījis līdz šim Putins Krievijā, ir izvērsusi kampaņu pret neatkarīgajām Ungārijas nevalstiskajām organizācijām (NVO) un medijiem, cenšoties panākt kontroli pār pieejamajiem neatkarīgajiem finanšu avotiem, kā arī ieviešot virkni ierobežojumus vārda brīvībai.

Delna, kā Transparency International tīkla Latvijas nodaļa pievienojas kopīgam paziņojumam Ungārijas valdībai ar aicinājumu pārtraukt uzbrukumus pilsoniskajai sabiedrībai. Delna aicina arī citas Latvijas nevalstiskās organizācijas un medijus iesaistīties šajā akcijā, lai pievērstu starptautiskās sabiedrības uzmanību!

Delnas direktors Gundars Jankovs: „Ikvienas demokrātijas pamatā ir dinamiska un neatkarīga pilsoniskā sabiedrība, kas spēlē nozīmīgu un izšķirošu lomu demokrātiskas sabiedrības attīstībā. NVO spēks slēpjas sabiedrības uzticībā un neatkarībā, kas šajā gadījumā Ungārijā ir apdraudēts, līdzīgi kā tas jau kādu laiku norisinās mums kaimiņos – Krievijā.” Lasīt tālāk »

Delna: VARAM investīciju projektu komisijas darbā jāiesaista neatkarīgi iepirkumu eksperti

2014-06-04 | Komentēt

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izveidotā lielo investīciju projektu konsultatīvā komisija ir atklātības fikcija, kas politiķiem var kalpot kā izkārtne uzraudzības darbības imitācijai. 

Veidojot komisiju, VARAM nav ievērojusi pretkorupcijas principus, kas ir atklātība, caurskatāmība, atbildīgums un sabiedrības līdzdalība. To apliecina fakts, ka komisijas izveides process noritēja aizklāti. Gandrīz puse komisijas locekļu ir VARAM ierēdņi, kuri vēlreiz uzraudzīs sava darba atbilstību likumiem. Komisijas sastāvā nav  iekļauti neatkarīgi iepirkuma eksperti, kas varētu izvērtēt no juridiskā aspekta projektos paredzētos iepirkumus, kur pastāv vislielākie korupcijas riski. Tāpat pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem nebija iespēja pieteikties un iesaistīties uzraudzības darbā. Lasīt tālāk »

EP deputātiem vēl jāattaisno vēlētāju dotais uzticības mandāts

2014-05-28 | Komentēt

Delna ir gandarīta, ka Eiropas Parlamentā (EP) no Latvijas netika ievēlēts neviens kandidāts, kuru biogrāfijā būtu atrodami uzskatāmi interešu konflikti, iesaistīšanās koruptīvās vai citās līdzīgās noziedzīgās darbībās, tajā pašā laikā tikai puse no EP deputātiem pirms vēlēšanām parakstīja deklarāciju pret korupciju.

Deputātu kandidātu reputācijas datu bāzē Kandidatiuzdelnas.lv apkopotā informācija liecina, ka Eiropas Parlamentā ievēlēto deputātu biogrāfijā ir reputācijas riski – pārkāpti, galvenokārt, ētikas vai labas pārvaldības principi. Delna aicina ievēlētos deputātus turpmāk strādāt godprātīgi, caurskatāmi un būt par paraugu citu valstu deputātiem, rūpīgi ievērojot EP deputātu Rīcības kodeksu, kā arī ņemt vērā pirms vēlēšanām parakstīto deklarāciju pret korupciju vai pievienoties tai.

“EP vēlēšanu rezultāti rāda, ka Latvijas vismotivētākie pilsoņi, kas sestdien, 24.maijā aizgāja uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām, novērtē gan profesionalitāti un pieredzi Latvijā un Eiropā, gan mākslu reklamēties un drosmi būt neparastam un iet savu ceļu. Tie arī parāda, ka vēlētāja atmiņa tiešām ir īsa, jo vēlētāji piedod gan sīkas un vienreizējas blēdības, gan atkārtotus politiķu klupienus publiskajā telpā. Jānorāda, ka zemā vēlētāju aktivitāte ļāva iegūt EP deputāta mandātu politiķiem, saņemot salīdzinoši mazu vēlētāju atbalstu. Pēdējais partijas saraksts, kas pārvarēja 5% barjeru, saņēma vien 28 tūkstošu balsu, kas pielīdzināms aptuvenam iedzīvotāju skaitam tādās pilsētās kā Valmiera vai Rēzekne,” skaidro Gundars Jankovs, Delnas direktors. Lasīt tālāk »

Delna: korporatīvās shēmas apdraud vides sanācijas projektu sekmīgu ieviešanu

2014-05-27 | Komentēt

Š.g. 21.maijā Valsts vides dienests (VVD) parakstīja līguma grozījumus ar SIA „Skonto Būve” (Skonto Būve) par Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas darbiem, kam par pamatu tiek minēti it kā iepriekš neparedzēti apstākļi. Delna uzskata, ka šāda VVD rīcība ir prettiesiska, jo nepastāv juridisks pamats veikt līgumā izmaiņas, papildus piešķirot projektam 16,5 milj. EUR. Korporatīvās shēmas, ko atbalsta vidi kontrolējošās valsts iestādes, apdraud vides sanācijas projektu sekmīgu ieviešanu.

Delnas direktors Gundars Jankovs: „Pierādījumi, kurus Delna iegūst, pētot lietas būtību un saņemot ar vien jaunus trauksmes cēlēju ziņojumus, liecina, ka šis iepirkums ir tikai daļa no lielākām shēmām, kas gadiem saistītas ar atbildīgajām vidi kontrolējošām iestādēm, politiķiem un „draudzīgiem” uzņēmējiem. Par to liecina arī nesen atklātībā nākušais fakts, ka Inčukalna projektā ir iesaistīts uzņēmums, kas, iespējams, pats ir nelikumīgi izgāzis bīstamos atkritumus gudrona dīķī, bet vēlāk šī lieta ir noklususi. Būtiski ir arī tas, ka Skonto būve nokavēja līgumā noteikto termiņu, kas juridiski liedz Skonto būvei pretendēt uz papildus finansējumu. Valdības piešķirtie 16,5 milj EUR projektam ir nelikumīgi. Lasīt tālāk »

 • Korupcija Latvijā