×

Foruma „Laba pārvaldība Latvijas veselības aprūpes sistēmā” dalībnieku uzrunas un diskusijas elektroniskā formātā

·          Uzrunas un diskusijas (PDF)

·          Pielikums (prezentācijas, rar)

2007. gada 7.novembrī Delna sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju un Veselības ministriju rīkoja forumu „Laba pārvaldība Latvijas veselības aprūpes sistēmā”.

Forums tika rīkots, lai pie apaļā galda tiktos vairāk nekā 40 dalībnieku – slimnīcu vadītāji, ārstniecības personas, likumdevējvaras, pacientu organizāciju pārstāvji, nozares eksperti, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī viesi no Lietuvas un Igaunijas nozares ministrijām – un lai meklētu risinājumus efektīvākai veselības aprūpes finansēšanai un cilvēkresursu attīstībai nozarē, ārstniecības personu atbildības, pakalpojumu kvalitātes kontroles jomā, informācijas atklātības un privāto partneru piesaistīšanā, kā arī meklēt atbildi uz jautājumu, kā veicināt ārstniecības personu un pacientu līdzdalību veselības aprūpes sistēmā un pacientu tiesību nodrošināšanu.

Foruma mērķis bija iegūt uzmetumu tam, kādai foruma dalībnieku skatījumā jābūt jaunai veselības aprūpes sistēmas pārvaldes vīzijai ilgtermiņā, diskutējot par Latvijas veselības aprūpes pārvaldības sistēmiskajām un ilglaicīgajām problēmām un risinājumiem. Iniciatīva par šāda foruma nepieciešamību ir nākusi no valsts prezidenta Valda Zatlera puses, kas tikšanās laikā ar Delnas padomi un pieaicinātiem ekspertiem 28.augustā uzsvēris būtisko nozīmi šāda pasākuma organizēšanai, aicinot aktualizēt šo jautājumu, kamēr tas vēl ir politiskajā un mediju dienas kārtībā. Sākotnēji gan Delna norādīja, ka šāda pasākuma rīkošanā ir jāiesaistās arī Veselības ministrijai, kas piekrita piedalīties. Tikšanās laikā dots solījums sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju un Veselības ministriju uzņemties nākamā sabiedriskā foruma rīkošanu.

Veselības ministrijas atbildība darbu turpināt rīcībpolitikas ieviešanā

Delna cer, ka forumā apkopotie konkrēti priekšlikumi attiecīgajām Latvijas veselības sfēras problēmām tiks iekļauti darba kārtībā, mēģinot novērst situāciju, kurā tiek identificētas atsevišķas, specifiskas problēmas, bet sistēmiski risinājumi un kopsaucēji meklēti netiek.

Delnas politikas analītiķe Līga Stafecka atzīst, ka veselības jomā nepieciešama pilnīga revīzija, audits un tā analīze, lai varētu objektīvāk identificēt pastāvošās problēmas un rast risinājumus. Citādi pašlaik publiskās telpas diskusijā parādās pretrunīgas un atšķirīgas intereses. Pērnā gada 13.septembrī Delna iesniedza Valsts prezidentam savus priekšlikumus diskusijai par pārvaldības uzlabošanu veselības aprūpē, aicinot Valsts prezidentu virzīt diskusiju par labu pārvaldību medicīnas aprūpē. Delnas un pieaicinātu ekspertu vēstulē tiek izvirzīti šādi problēmjautājumi:

 • veselības aprūpes pieejamība,
 • informācijas apmaiņa un caurskatāmība,
 • korupcijas novēršana,
 • profesionālās ētikas standartu veidošana,
 • ārstu un pacientu tiesiska drošība,
 • veselības aprūpes procesa dalībnieku līdzdalības iespējas veselības aprūpes sistēmas pārvaldībā.


Pievienot komentāru

 • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1