×

Delna turpinās Rīgas domes Pretkorupcijas pasākumu plānu izvērtēšanu un plānu ieviešanas uzraudzību neatkarīgi no RD lēmuma par līdzfinansējumu

Rīgā, 2008.gada 13.oktobrī

“Sabiedrība par atklātību – Delna” informē, ka ar Nīderlandes vēstniecības atbalstu ir uzsākusi projektu, kurā izvērtē trīs Rīgas domes (RD) departamentu Pretkorupcijas pasākumu plānus un uzrauga to ieviešanu. Galīgais lēmums par Rīgas domes līdzfinansējuma piešķīrumu, iespējams, tiks pieņemts šonedēļ, kad par to varētu lemt RD Finanšu un administratīvo lietu komiteja. Neatkarīgi no Rīgas domes lēmuma, Delna turpinās uzsākto projektu, līdzfinansējuma piešķīrums ietekmēs vienīgi pētījuma apjomu.

Līdz ar vairākiem korupcijas skandāliem, Rīgas dome vasaras sākumā ir nākusi ar sadarbības iniciatīvu pretkorupcijas politikas ieviešanā. Pamatojoties uz RD izteikto vēlmi sadarboties, Delna sagatavoja projekta pieteikumu par plašāku sabiedrisko uzraudzību pretkorupcijas politikas veidošanā, vienlaikus meklējot tam finansiālu segumu. Projektu atbalstīja Nīderlandes vēstniecība ar aicinājumu tam piesaistīt līdzfinansējumu. šādu līdzfinansējuma piedāvājumu Delna izteica Rīgas domei, konkrēti Pretkorupcijas komisijai, kura 23.septembrī to atbalstīja. Galīgo lēmumu par finansējuma piešķīrumu pieņems RD Finanšu un administratīvo lietu komiteja. Delnas iesniegtais līdzfinansējuma pieprasījums Rīgas domei ir 6672 Ls.

Delnas projekta mērķis ir veicināt korupcijas novēršanu pašvaldībā un nodrošināt pretkorupcijas politikas ieviešanas sabiedrisko uzraudzību. Pētījumā Delna izvērtēs trīs departamentu – Pilsētas attīstības departamenta, īpašuma departamenta un Labklājības departamenta izstrādātos Pretkorupcijas pasākumu plānus un tajos ietvertos korupcijas riskus. Delna arī uzraudzīs šo plānu ieviešanu, lai veicinātu Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības mērķtiecīgāk pievērsties korupcijas novēršanas pasākumiem. šie departamenti tika izvēlēti līdz šim atklāto korupcijas gadījumu dēļ, kas ir radījis pamatotu sabiedrības interesi par to, vai departamentos ir veikti nepieciešamie pasākumi, lai šādus gadījumus novērstu nākotnē. Rīgas domes līdzfinansējums ļaus veikt plašāku darbinieku anketēšanu un attiecīgo departamentu pakalpojumu saņēmēju intervijas. Delna līdz šim ir piedalījusies RD Pretkorupcijas komisijas darbā kā sabiedriskais novērotājs, līdzdarbojusies Rīgas domes ētikas kodeksa izstrādē, kā arī vienojusies ar visiem minētajiem departamentiem par sadarbību projekta īstenošanā.

Pētījuma ietvaros Delna sagatavos rekomendācijas, kas būs noderīgs informācijas avots ne vien citiem Rīgas domes departamentiem, bet arī vairumam Latvijas pašvaldību, kurās nav izstrādāta korupcijas novēršanas politika un kurām tas būs aktuāls jautājums nākotnē.

Plašākai informācijai par Delnas projektu: liga.stafecka @ delna.lv vai +371 67285585

Pievienot komentāru

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

     

    rokas_gramataddddddbilde

    empiric_1