×

Delna tiesāsies par Rucavā nelikumīgi tapušās mājas nojaukšanu

2010.gada 6.janvārī
Sabiedrība par atklātību – Delna un Pasaules Dabas Fonds iesniedza pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā par Rucava novada domes rīcību, plānojot legalizēt patvaļīgo būvniecību īpašumā “Lindas” Rucavas pagastā.

Delna un Pasaules Dabas Fonds lūdz tiesu pilnībā atcelt Rucavas novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumus ar kuriem paredzēts nodrošināt patvaļīgi uzbūvētās ēkas legalizāciju, atceļot iepriekšējos Rucava pagasta padomes lēmumus, kas paredzēja ēkas nojaukšanu un pārvietošanu ārpus Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas. Delna un Pasaules Dabas Fonds arī lūdz tiesu uzlikt Rucavas novada domei par pienākumu nodrošināt patvaļīgās būves nojaukšanu.

Rucavas novada domes lēmumā ēkas legalizācija pamatota ar Aizsargjoslu likuma pantu, kas paredz atvieglotas rekonstrukcijas iespējas piekrastē. Taču no lietas faktiskajiem apstākļiem skaidri redzams, ka privātmājas “Lindas” būvniecība gan atbilstoši izsniegtajai būvatļaujai paredzēta, gan arī dabā veikta kā jauna būvniecība, nevis kā esošas būves rekonstrukcija (esošas būves pārbūve). Līdz ar to attiecībā uz privātmājas “Lindas” būvniecību nav piemērojams konkrētais Aizsargjoslu likuma pants un šādas būves būvniecība ir prettiesiska.

Tiesvedība sagatavota “Sorosa fonds – Latvija” atbalstīta projekta “Tiesas nolēmumu un uzraugošo iestāžu
pieņemto lēmumu izpildes nodrošināšana vides jomā” ietvaros.

Kontaktinformācija:
Aiga Grišāne
aiga@delna.lv

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1