×

Delna iebilst pret likumprojektu Teritorijas attīstības plānošanas likums

Rīgā, 2010.gada 16.februārī

Delna konceptuāli iebilst pret likumprojekta “Teritorijas attīstības plānošanas likums” tālāko virzību pašreizējā redakcijā Pretēji sākotnējām versijām, valdībā iesniegtais likumprojekts vairs neparedz stiprināt detālplānošanas nozīmi, līdz ar to top skaidrs, ka, pieņemot Ekonomikas ministrijas valdībā virzīto Būvniecības likumu, kas vairs neparedz publisko apspriešanu, un šo likumprojektu pašreizējā redakcijā, sabiedrības iesaiste plānošanas un būvniecības jautājumos faktiski tiks likvidēta.

Delna arī uzskata, ka Likumprojekts nedod skaidru redzējumu par plānošanas sistēmu un tās būtiskiem elementiem, proti, nav skaidri definēti jēdzieni un sistēmas uzbūve, plānojumu vieta sistēmā, netiek skaidri noteikta plānojumu savstarpējā saistība, netiek atrisināts teritorijas attīstības plānošanas dokumentu kontroles jautājums vietējās pašvaldības līmenī, netiek precīzi definēts ar kuriem plāniem iespējams uzlikt aprobežojumus nekustamajam īpašumam, daudzu konceptuālu jautājumu atrisināšana tiek deleģēta Ministru kabinetam u.tml. Delna arī norāda, ka iesniegtā likumprojekta versija būtiski atšķiras no, piemēram, 2009.gada 11.novembra versijas, kas ir iepriekš bijusi Delnas rīcībā. 11.novembra versijā tika paredzēta būtiski citādāka plānošanas sistēmas uzbūve un atrunāta virkne jautājumu, kas jaunajā likumprojekta versijā nav vispār iekļauti, piemēram, teritoriju rezervēšana publiskas infrastruktūras izbūvei, kas varētu kavēt teritorijas vērtības mākslīgu paaugstināšanu, izņēmuma gadījumi, kad detālplānojums nav jāizstrādā, pašvaldību loma nacionālo interešu un objektu noteikšanā u.tml.

Analizējot Likumprojektu, rodas sajūta, ka kāda daļa no sākotnējās koncepcijas par sistēmas uzbūvi ir tikusi atstāta, taču kāda būtiska daļa nezināmu iemeslu dēļ tikusi izņemta, līdz ar to gala rezultātā likumprojekts nespēj sniegt konceptuālu plānošanas sistēmas risinājumu – tā piedāvātā plānošanas sistēma ir nepilnīga.

Atzinums tapis projekta “Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem izmantot likumos noteiktās tiesības apstrīdēt lēmumus būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Likumiskā ietvara sardzē”, kas tiek realizēts ar Sorosa fonds – Latvija finansiālu atbalstu, ietvaros.

Delnas darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Atzinumu skatīt šeit

Plašāka informācija:
Aiga Grišāne
projektu vadītāja
aiga [at] delna.lv
67285585

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1