×

Sagatavots Delnas ziņojums par LNB būvniecību 2010.gada 1.ceturksnī

2010.gada 6.maijā publiskots Delnas ziņojums par LNB būvniecību

Svarīgākie secinājumi:
1. Ir ekonomiski racionāli LNB projekta īstenošanu pabeigt līdz 2012.gadam, tomēr to var nebūt iespējams praktiski īstenot politisku un tiesisku iemeslu dēļ. Projekta sekmīgu īstenošanu var apdraudēt finansējuma trūkums 2012.gadā, ja jau 2010.gadā nebūs skaidrības par visām projekta izmaksām un to finansējuma avotu. Jau 2010.gadā pēc būtības jāievieš visi VK ieteikumi.

2. Pēdējā pusgada sarunas starp KM un NBA arī nav novērsušas 2008.gadā noslēgtā nesaimnieciskā un, iespējams, prettiesiskā līguma sekas. Īpaši negatīvi vērtējams tas, ka nav veikta atkārtota ekspertīze un pārskatītas nepamatotas tāmes pozīcijas, samazinot valsts izdevumus. Pārsteidzoši ir tas, ka arī pēc VK revīzijas ziņojuma nav uzsākta neviena pārbaude par atbildīgo amatpersonu rīcības atbilstību likumdošanai. Jāatzīmē, ka neviena politiskā partija pēc VK ziņojuma nav paudusi nosodījumu par konstatētajām neatbilstībām.

3. KM ir pārliecinoši jāuzņemas pasūtītāja loma. Būvuzraugs “Hill International S.A” ir tehniski kompetents konsultants, bet projekta attīstība un stratēģiskā vadība ir ministrijas, nevis konsultanta kompetence. To apstiprina pēdējo sarunu iznākums ar NBA.

4. KM nepamatoti kavējas ar konfidencialitātes līguma noslēgšanu ar NBA. Tādēļ vēl joprojām nav iespējams izsekot reālajam naudas izlietojumam LNB būvniecībā. Tas neatbilst NBA un apakšuzņēmēju parakstītajām pretkorupcijas deklarācijām un neļauj KM pārliecināties, ka NBA peļņa nepārsniedz līgumā minētos 5,2%.

5. Tiesiski apšaubāms ir KM priekšlikums infrastruktūras un mēbeļu un aprīkojuma nodrošināšanu uzticēt NBA esošā līguma ietvaros, atkārtoti atkāpjoties no atklāta konkursa un konkurences veicināšanas.

6. KM rūpīgi jāvērtē, vai MK atbalsta 2012.gada scenārijam gadījumā tiesiski un fiziski iespējams īstenot visus projekta komponentus, lai ēka ir darboties spējīga. Ir jānosaka datums, pēc kura 2012.gada 18.novembra scenārijs nav īstenojams.

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1