• Apstiprināta “Gaismas pils” projekta vadība, jāstiprina dialogs ar sabiedrību

  Gadu pēc valsts aģentūras „Jaunie „Trīs brāļi”” (J3B) slēgšanas ir pabeigta Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jaunās ēkas būvniecības projekta vadības struktūras izveide Kultūras ministrijā (KM). Delna izsaka cerību, ka tas sekmēs „Gaismas pils” projekta īstenošanu un uzlabos tā tēlu sabiedrībā.

  Delna atgādina svarīgākos jautājumus, kam jābūt projekta komandas prioritāšu galvgalī:

  1) jāveic grozījumi līgumā ar Nacionālo būvkompāniju apvienību (NBA) par projekta īstenošanas pagarināšanu līdz 2012.gada novembrim. Ja projektu līdz minētajam termiņam nebūs iespējams pabeigt dēļ kavēšanās ar līguma slēgšanu un novēlotu papildus finansējuma pārskaitīšanu, tā būs tieša KM un valdības atbildība;
  2) KM ir jānodrošina piekļuve informācijai par projekta apakšuzņēmēju darbību, lai pārliecinātos par labu biznesa praksi un pretkorupcijas deklarāciju ieviešanu;
  3) būtiski jāuzlabo komunikācija ar sabiedrību par LNB būvniecības procesu un aktualitātēm. Aicinām Kultūras Ministriju mājas lapā pārskatāmā veidā regulāri informēt par „Gaismas pils” projekta aktualitātēm, būvniecībā paveikto un plānotajiem darbiem, kā arī attīstīt dialogu ar sabiedrību bažu kliedēšanai par projektu un korupcijas riskiem būvniecības procesā;
  4) projekta sekmīgai īstenošanai Valsts kontroles 2010.gada janvārī sagatavotie ieteikumi ir jāīsteno jau šajā gadā.

  Informējam, ka 14.jūnijā noslēdzās LNB projekta vadības atlases process, kurā Delna piedalījās kā novērotājs. Kultūras ministrija ņēma vērā Delnas būtiskākos ieteikumus procesa uzlabošanai un novadīja atklātu konkursu par vadītāju. 14.jūnijā par „Gaismas pils” projekta vadītāju kļuvis Indriķis Builis, līdzšinējais KM LNB projekta īstenošanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs. I.Builis bijis saistīts ar bibliotēkas celtniecību ilgāku laiku kā J3B direktora vietnieks.
  Konkurss uz vakanci tika izsludināts 6.aprīlī, tajā pieteicās seši kandidāti. Pretendentu atlase notika trīs kārtās, pārbaudot kandidātu formālo atbilstību konkursa nolikumam, izpratni par lielu būvniecības projektu vadību, kā arī noskaidrojot kandidātu viedokli par LNB projekta līdzšinējo virzību un svarīgākajiem nākotnes darbiem. Konkursa komisiju veidoja KM valsts sekretāra vietas izpildītājs Uldis Lielpēters, LNB atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājas vietnieks Valdis Lokenbahs, LNB Uzraudzības padomes pārstāvis Jānis Dripe, kā ari citas KM amatpersonas. 14.jūnijā izraudzīta arī LNB projekta ieviešanas nodaļas vadītāja vietniece. Par to kļuvusi Rita Ulmane, kas iepriekš strādājusi par J3B Projektu vadības nodaļas vadītāju.

  Savukārt 29.jūnijā par kultūras ministra I.Dāldera padomnieci un preses sekretāri ir kļuvusi Elīna Bīviņa, kas iepriekš ir strādājusi par J3B Komunikācijas nodaļas vadītāju un tieši atbildējusi par sabiedrības informēšanu arī par „Gaismas pils” būvniecību.

  Šobrīd Delna turpina LNB jaunās ēkas būvniecības projekta novērošanu, sekojot līdzi ikdienas darbiem un sadarbojoties ar KM, būvuzraugu Hill International, NBA un citām iesaistītajām pusēm. Novērošanas procesa ietvaros Delna tikusies ar ES un SVF pārstāvjiem, lai informētu aizdevējus par novērojumiem bibliotēkas celtniecības gaitā un projekta pabeigšanas scenārijiem.

  Plašāka informācija:
  Kristaps Petermanis, Delnas projektu vadītājs
  M.t. 26788710, kristaps.petermanis@delna.lv

  Pievienot komentāru

  *

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1