×

Reakcijai uz globālo krīzi par prioritāti jāizvirza nulles tolerance pret korupciju

Berlīne, 2010.gada 26.oktobris – Valdībām ieguldot milzīgas naudas summas, lai risinātu pasaules pašas neatliekamākās problēmas – no finansu tirgu nestabilitātes līdz klimata izmaiņām un nabadzībai –, korupcija paliek kā šķērslis, lai sasniegtu tik ļoti nepieciešamo progresu, – saskaņā ar Transparency International 2010.gada Korupcijas uztveres indeksu (Corruption Perceptions Index) (KUI) –valstu publisko sektoru korupcijas mērauklu –, kas šodien publiskots.

2010.gada KUI atspoguļo, ka gandrīz trīs ceturtdaļām no 178 valstīm indekss ir zem pieciem punktiem skalā no 0 (valsts tiek uztverta kā ļoti korumpēta) līdz 10 (tiek uztverts, ka pastāv zems korupcijas līmenis), norādot uz nopietnu korupcijas problēmu.

“Šie rezultāti signalizē par to, ka ievērojamāki lielākas pūles ir jāvelta, lai visā pasaulē stiprinātu valsts pārvaldi. Uz spēles esot tik daudzu cilvēku iztikšanai, valdību uzņemtajām saistībām cīņai pret korupciju, par atklātību un atskaitīšanos ir jāatspoguļojas to darbos. Laba pārvaldība ir būtiska, lai risinātu globālās politikas izaicinājumus, ar ko valdības saskaras šodien,” teica Hugete Labelle, Transparency International (TI) priekšsēdētāja.

Lai pilnībā tiktu galā ar šiem izaicinājumiem, valdībām jāintegrē pretkorupcijas pasākumi visās sfērās – gan reaģējot uz finanšu krīzi un klimata izmaiņām, gan uzņemoties saistības pret starptautisko kopienu nabadzības izskaušanā. Tādēļ TI atbalsta stingrāku ANO Pretkorupcijas konvencijas – vienīgās globālās inivciatīvas, kas sniedz ietvaru korupcijas apkarošanai, – ieviešanu.

“Pieļaut korupcijas saglabāšanos ir nepieņemami; pārāk daudz nabadzīgu un neaizsargātu cilvēku visā pasaulē turpina ciest no tās radītajām sekām. Mums ir nepieciešams, lai var redzēt, ka pastāvošie noteikumi un likumi tiek vairāk piemēroti –, lai korumpētajiem vai to naudai nebūtu, kur paslēpties,” teica Labelle.

Korupcijas uztveres indekss 2010: rezultāti

2010.gada KUI Dānija, Jaunzēlande un Singapūra ieņem pirmo vietu ar 9.3 punktiem. Nestabilas valdības, kas bieži pārvar konfliktu sekas, turpina dominēt KUI ranga apakšā. Afganistāna un Mjanma dala priekšpēdējo vietu ar 1.4 punktiem, savukārt Somālija ir pēdējā ar rezultātu 1.1.

Ievērojamas izmaiņas korupcijas uztveres līmenī var tikt konstatētas attiecībā uz tādam valstīm, kuru vērtēšanā izmantoto avotu aptaujas nav mainījušās un par kurām vairāk kā puse no avotiem norādījuši uz šādām izmaiņām. Ņemot vērā šos kritērijus, no 2009. uz 2010.gadu ir iespējams konstatēt uzlabošanos rezultātos Butānā, Čīlē, Ekvadora, Maķedonija(bijusī Dienvidslāvijas Republika), Gambijā, Haiti, Jamaikā, Kuveitā un Katarā. Līdzīgi rezultātu pasliktināšanos no 2009. uz 2010.gadu var identificēt Čehijas Republikā, Grieķijā, Ungārijā, Itālijā, Madagaskarā, Nigērā un Amerikas Savienotajās Valstīs.

Finanšu blakusrezultāti

Nozīmīgi, ka starp valstīm ar pasliktinājušamies rezultātiem ir arī dažas no tām, ko visvairāk skārusi finansu krīze, atklātības un godaprāta iztrūkuma pasteidzināta. Starp tām, kam rezultāti uzlabojušies, ir maz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) dalībvalstu, kas pasvītro to, ka labas pārvaldības mehānismi ir jāstiprina visām nācijam.

TI vērtējums par 36 industrializētajām valstīm, kas ir OECD pretkukuļošanas konvencijas, kas aizliedz ārvalstu amatpersonu piekukuļošanu, dalībvalstis, atklāj, ka tikai 20 no tām ir uzrādījušas mazu vai nav uzrādījušas nekādu progresu normu piemērošanā, kas sūta nepareizu signālu par to saistībām iegrožot koruptīvu praksi. Kamēr korupcija turpina postīt nepieredzējušākas valstis, kavējot to centienus celt un stiprināt institūcijas, aizsargāt cilvēktiesības un uzlabot iztikšanu, joprojām ir spēcīgs starptautiskais korupcijas tecējums.

“Šī gada KUI rezultāti atkal norāda uz to, ka korupcija ir globāla problēma, kas jārisina ar globālās politikas refomu palīdzību. Ir uzteicami, ka G20, īstenojot finanšu reformas, ir uzņēmusies atklātības un integritātes saistības pirms tās galotņu tikšanās Seulā novembrī, “ sacīja Labelle. “Bet pats reformu process ir jāpaātrina.”

TI aicina G20 vairāk uzraudzīt valdības, kā arī nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz pasākumiem, kas tiek realizēti sistēmisko risku un korupcijas un krāpšanas iespēju mazināšanai gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Vēsts ir skaidra – visā pasaulē, caurskatāmība un atskaitīšanās ir izšķiroši svarīgas, lai atjaunotu uzticēšanos un korupcijas vilni pagrieztu pretējā virzienā. Bez tā globāli politikas risinājumi daudzām vispasaules krīzēm ir apdraudēti.

Transparency International ir globāla pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas vada cīņu pret korupciju


Piezīme redaktoriem: KUI ir salikts indekss, balstīts uz 13 dažādām ekspertu un uzņēmēju aptaujām.
2010.gada KUI veidošanā izmantoto avotu aptaujas tika veiktas no 2009.gada janvāra līdz 2010.gada septembrim.


Kontaktpersona medijiem:

Deborah Wise Unger
Tālr.:+49 30 34 38 20 662 vai+49
30 34 38 20 666
E-pasts:press@transparency.org


Pievienot komentāru

 • CPI2018

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1