• Delna: īslaicīgi jāaptur Muižnieces dalība galīgu un nepārsūdzamu spriedumu taisīšanā; jāpārbauda visu Juridiskās komisijas lēmumu īstenošana

  Vakar, 28.februārī Delna ir nosūtījusi vēstules Satversmes tiesas priekšsēdētājam Gunāram Kūtrim (internetā) un Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai (internetā) par Ģenerālprokuratūras izskatīto lietu par Satversmes tiesas tiesneses, 9.Saeimas Juridiskās komisijas vadītājas  Vinetas  Muižnieces, iespējami krimināli sodāmu rīcību. Delna mudina līdz Ģenerālprokuratūras atzinuma sagatavošanai nodrošināties pret tālāku tiesiskuma graušanu.Vēstulē G.Kūtrim Delna aicina amatpersonu rūpīgi vērtēt publiski izskanējušos Satversmes tiesas tiesneses, 9.Saeimas Juridiskās komisijas vadītājas Vinetas Muižnieces, izteikumus. Delna norādīja, ka tie ir ne tikai savstarpēji pretrunīgi, bet, ka pati amatpersona ir publiski atzinusi, ka Juridiskās komisijas protokolā par grozījumiem Krimināllikumā ir iekļāvusi savu, nevis komisijas sēdes audioierakstā fiksēto deputātu gribu.

  Delnas skatījumā minētie fakti ir pietiekami, lai sabiedrības interesēs un konstitūcijas neaizskaramības garantēšanai Satversmes tiesas tiesnešiem būtu jāatstata V.Muižniece no tiesas spriešanas līdz brīdim, kamēr Ģenerālprokuratūra uzsāk kriminālvajāšanu vai izbeidz kriminālprocesu. Ja tomēr Satversmes tiesa nesaskata pamatotu tiesiskuma apdraudējumu šajā situācija, Delna lūdz G.Kūtri izvērsti un pēc būtības skaidrot tiesas argumentāciju.

  “Satversmes tiesa ir augstākā un galīgā instance, kas jau ir izšķīrusi un turpina šķirt visai sabiedrībai svarīgus tiesiskus strīdus. Līdz brīdim, kamēr Ģenerālprokuratūra izmeklē V.Muižnieces rīcības likumību, Satversmes tiesa un sabiedrība nevar atļauties risku, ka iespējamais likumpārkāpējs taisa galīgus un nepārsūdzamus lēmumus, kas pēc tam nav anulējami,” pauž Delnas direktors Kristaps Petermanis.

  Savukārt vēstulē S.Āboltiņai Delna lūdz pārbaudīt visas 9.Saeimas Juridiskās komisijas lēmumu dokumentācijas atbilstību komisijas sēdes audioierakstiem, lai vēlētāji gūtu pārliecību, ka V.Muižniece nav prettiesiski kavējusi tautas priekšstāvju likumīgās gribas īstenošanos, lemjot arī par citu likumprojektu virzību.


  Plašāka informācija:
  Kristaps Petermanis
  Delnas direktors, kristaps.petermanis@delna.lv, 26788710

  Pievienot komentāru

  *

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1