×

Delna aicina Valdi Dombrovski izveidot komisiju Zolitūdes traģēdijas cēloņu izvērtēšanā

abi logoooo

Sabiedrība par atklātību – Delna ir nosūtījusi Ministru prezidentam aicinājumu izveidot komisiju, kas atklāti, profesionāli un vispusīgu izanalizētu jomas, kuras skartas tirdzniecības centra Maxima jumta nobrukšanas izraisītajā traģēdijā, un sniegtu ieteikumus uzlabojumiem. Komisijai jāanalizē esošā situācija un likumu bāze būvniecībā, civilajā aizsardzībā, privātā sektora atbildībā un citos jautājumos.

“Sabiedrība uzmanīgi seko ziņām par policijas veikto kriminālizmeklēšanu, arī Delna gaida rezultātus. Tomēr notikušais prasa uzdot daudz plašākus jautājumus, kas iziet ārpus kriminālizmeklēšanas. Un šis darbs jāsāk nekavējoties”, norāda Delnas padomes priekšsēdētāja Inese Voika.

“Delna sagaida, ka valdības augstākās amatpersonas, koordinējot Maximas traģēdijas seku izvērtēšanas komisiju, nodrošina operatīvu, vispusīgu un profesionālu izvērtējumu ar ziņojumu, kas pieejams visai sabiedrībai. Operativitāte nozīmē, ka komisijas darbam tiek noteikti saprātīgi termiņi, ka kriminālprocesa gaita tiek organizēta mērķtiecīgi, kā arī tiesu sistēma ir gatava un atbildīga operatīvi izskatīt lietu, “ skaidro Delnas direktors Gundars Jankovs.

Pieaicinot neatkarīgus, profesionālus ekspertus gan no Latvijas, gan ārvalstīm iespējams panākt izsvērtu ap Zolitūdes traģēdiju radušos sistēmisko jautājumu izskatīšanu. Ieteikumi dotu pamatu izveidot labāku, drošāku un no korupcijas brīvu vidi visiem Latvijas iedzīvotājiem.

„Mēs šajā gadījumā nevēlamies pieredzēt procesu, kas ilgst gadiem un beidzas bez rezultāta. Katra sevi cienoša valsts veido šādu komisiju, kas nāk klajā ar ieteikumiem uzlabojumiem,” Gundars Jankovs.

Medijos un sociālajos tīklos jau izskanējuši ļoti daudz jautājumi gan par būvniecības darbu veikšanas atbilstību likumam, gan par dažādiem juridiskiem – tiesiskās atbildības jautājumiem, gan iesaistīto atbildīgo inspekciju un dienestu atbildību, tai skaitā civilās aizsardzības jomā. Uzdoti jautājumi par Rīgas domes piešķirto kompensāciju piedzīšanu no privātā sektora, nevis to maksāšana no nodokļu maksātāju naudas. Par apdrošināšanas sistēmas nepilnībām, par privātā sektora atbildību – apsardzes instrukciju neatbilstību atbildīgas uzņēmējdarbības principiem, investoru uzvedību Latvijā u.c.

Valstij ir jāgarantē, ka traģiskais gadījums tiks ātri izmeklēts un atbildīgās institūcijas nevilcināsies ar lēmuma pieņemšanu. Delna aktīvi sekos traģiskā negadījuma izmeklēšanas gaitai un tam, lai sabiedrība tiek informēta par izmeklēšanas procesu un rezultātiem.

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1