×

J.Streļčenoka zināšanas nav atbilstošas KNAB vadīšanai

abi logoooo

KNAB priekšnieka Jaroslava Streļčenoka darbības novērtēšana noslēdzas ar C vērtējumu. Savukārt Ministru prezidenta izveidotā darba grupa, kuru vadīja ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un kuras uzdevums bija izvērtēt normatīvos aktos ietverto KNAB darbības regulējošo tiesību normu efektivitāti, secina, ka Jaroslavam Streļčenokam trūkst izpratnes par to, kādā veidā notiek darbs korupcijas apkarošanas blokā, kur tiek veiktas operatīvās un kriminālprocesuālās darbības. Pie šāda vērtējuma un zināšanām, uzskatām, ka Jaroslava Streļčenoka zināšanas nav atbilstošas, lai vadītu KNAB.

KNAB_logo

Delna nepiedalījās Jaroslava Streļčenoka darbības novērtēšanas komisijā un tās rīcībā nav vērtēšanas dokumentu, bet no ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera komisijas secinājumiem izriet, ka KNAB vadītājs divu gadu laikā nav spējis sakārtot iekšējos normatīvos aktus un ka KNAB vadītājam trūkst izpratnes par operatīvo darbību.

KNAB ir augsta līmeņa iestāde, kuras pamatuzdevums ir novērst un apkarot korupciju valstī un uzraudzīt politisko partiju finansējumu. KNAB  ir liela nozīme starptautiskajā telpā un, lai birojs sevi atspoguļotu kā prestižu un spēcīgu biroju, vadītājam jābūt ar augstu novērtējumu un atzinību. Lai nodrošinātu efektīvu biroja funkciju īstenošanu, biroja vadītājam ir jābūt augsti kvalificētam profesionālim, kurš iegūst sabiedrības un kolektīva  uzticību, ir enerģisks un nepārtraukti attīstās un attīsta biroja profesionalitāti. Biroja vadītājam nepārtraukti ir jāpārskata un jāpilnveido biroja procesi, lai birojs darbotos mērķtiecīgi un uz rezultātu.

Augsta līmeņa iestādes vadītājam „C” vērtējums nav pieļaujams. „C” vērtējums raksturo, ka ierēdnis veic pamatpienākumus, kādi ir noteikti amatu aprakstā un neizrāda iniciatīvu, kas ir pretēji tam, kādam ir jābūt iestādes vadītājam. Šāds vērtējums ir pieļaujams vecākajam referentam, bet ne augsta līmeņa iestādes vadītājam. KNAB priekšnieks ar „C” vērtējumu nenodrošina KNAB efektīvu darbību, kas vērsta uz korupcijas mazināšanu valstī. Būtiski ir tas, ka Jaroslavs Streļčenoks ir apmierināts ar savu vērtējumu. Tas liecina par izpratnes trūkumu, kādam ir jābūt labam vadītājam.

Novērtējot KNAB priekšnieku uz „C”, Ministru prezidentam būtu jālemj par komisijas izveidi, kas vērtētu Jaroslava Streļčēnoka atbilstību amatam un spēju turpināt vadīt biroju. Būtiski pieminēt, ka ieceļot Jaroslavu Streļčēnoku amata, viņam tika dots „mandāts” pilnveidot savu kompetenci. Pēc divu gadu darba ir secināms, ka Jaroslavs Streļčēnoks nav izmantojis iespēju pierādīt, ka ir spējīgs vadīt KNAB, tieši pretēji, pēdējā laika notikumi liecina, ka KNAB priekšnieks nespēj organizēt KNAB darbu, kas izpaužas ar nesakārtotiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, neizpratni par biroja operatīvo darbu un personāliju konfliktiem.

Sīkāka informācija par Delnas nostāju:
Gundars Jankovs, gundars.jankovs@delna.lv. +371 26672234
Delnas direktors

 

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1