×

VARAM ministra amata kandidāts R.Naudiņš grib prettiesiski slēgt līgumu ar Skonto būvi

abi-logoooo

Kā publiski paudis jaunais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministra amata kandidāts R.Naudiņš, VARAM šobrīd veic būvdarbu līgumā ar SIA Skonto būve grozījumus, lai papildus piešķirtu 16.milj. eiro Inčukalna gudrona dīķu attīrīšanas darbu veikšanai, kas cita starpā paredz līguma termiņa pagarinājumu.

Delna jau iepriekš publiski ir paudusi[1], ka šādai rīcībai nav tiesiska pamata. Delnas ieskatā, projektā nepastāv tādi neparedzami apstākļi, uz kādiem atsaucas Skonto būve, lai būtu likumīgs pamats pārskatīt darbu izmaksas un izpildes termiņus”, atzīmē Delnas direktors Gundars Jankovs. Ministrija savu pozīciju pamato[2], ka Inčukalna projektā iepriekš nav veikti pētījumi par gudrona spējām uzsūkt un atgrūst ūdeni. Atzīmējam, ka šādi ar gudrona dīķiem saistītie vides apstākļi un riski Skonto būvei jau iepriekš bija paredzami, gan sagatavojot piedāvājumu konkursā, gan uzņemoties civiltiesisko atbildību par līgumdarbu izpildi laikā un kvalitātē.

Atgādinām, ka projekta izpētes laikā tika veikti neskaitāmi pētījumi[3], kas kopumā atklāj gudrona fizikāli-ķīmiskās īpašības un šīs vielas agresīvās iedarbības raksturu. Šādā situācijā VARAM būtu jāpieprasa Skonto būvei izpildīt būvdarbu līgumu noteiktajā termiņā, par to nepiešķirot papildus naudu. Pasvītrojam, ka zvērinātu advokātu biroja Magnusson sagatavotais atzinums liedz ministrijai piemērot sarunu procedūru un nedod tiesisku pamatu veikt līgumā ar Skonto būve grozījumus[4].

Lai noskaidrotu pieņemto lēmumu tiesiskumu un to atbilstību labas pārvaldības principam, Delna ir jau lūgusi VARAM izsniegt ar projekta saistīto dokumentāciju, kas pamato sarunu procedūras piemērošanu.

Delna norāda, ka nepamatota sarunu procedūras rīkošana var radīt būtisku kaitējumu Latvijas valstij, jo Eiropas Komisija var uzsākt pārkāpuma pārbaudes lietvedību, kā rezultātā celt prasību Eiropas Savienības tiesā pret Latviju un atzīt projektā izlietotos ERAF finanšu līdzekļus par neattiecināmām izmaksām, tādējādi radot būtisku fiskālo ietekmi.

Līdzīgus gadījumus, kad Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) nepamatoti atļāva piemērot sarunu procedūras, šobrīd Eiropas Komisija jau izvērtē Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projektā, kā arī fotoradaru iepirkumā. Delna apsver kā alternatīvu iespēju vērsties Administratīvajā tiesā, lai pārbaudītu IUB lēmuma tiesiskumu. Delna atgādina, ka par prettiesiska lēmumu pieņemšanu likumā ir paredzēta juridiskā atbildība, kas cita starpā paredz regresa kārtībā piedzīt radītos zaudējumus no atbildīgajām amatpersonām.

Juridiskais atbalsta centrs

Delnas Juridiskais atbalsta centrs (Centrs) sniedz atbalstu iedzīvotājiem. Centrs darbību uzsāka 2010.gadā, sniedzot iedzīvotājiem un organizācijām bezmaksas juridisko palīdzību publisko iepirkumu jomā, kas saistīti ar būvniecības, vides un ES fondu projektiem, kā arī labas pārvaldības gadījumos, kas saistīti ar aizdomām par korupciju. 2013.gadā Delna ir izskatījusi 56 iedzīvotāju un organizāciju iesniegumus un, balstoties uz trauksmes cēlēju informāciju, brīdinājusi sabiedrību par pārkāpumiem un valsts līdzekļu izsaimniekošanu.

Kontaktinformācija

Sabiedrība par atklātību – Delna, Tālr.: +371 67285585, www.delna.lv


[3] Piemēram, SIA „Eiroprojekts” Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas projekta dokumentācijas aktualizācija; Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 18.04.2008 projekta sanācijas uzdevums Nr. 3.1-6/ 2068; SIA „Vides projekti” izpēte par projektu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi”; Baufeld-Umwelt-Engineering GmbH izvērtējums par veikto izpēti „Plānotā sanācijas projekta tehniskās, ekoloģiskās un finansiālās iespējamības izvērtēšana” (JASPERS programmas ietvaros); SIA “Eiroprojekts” „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas projekta dokumentācijas aktualizācija”; Ietekmes uz vidi novērtējums: Vides pārraudzības valsts biroja 09.12.2005 lēmums Nr.693 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu

[4] 05.02.2014. tikšanās ar VARAM eksministru E.Cilinski

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1