×

Delna lūdz KNAB izvērtēt Inčukalna gudrona dīķu sanācijas projekta iepirkumu aizdomās par krāpšanu

abi-logoooo

Sabiedrība par atklātību Delna ir vērsusies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) ar iesniegumu izvērtēt konstatētās aizdomas par krāpnieciskām darbībām ar Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un tās padotās iestādes Valsts vides dienests (VVD) ir pieņēmušas lēmumu turpināt realizēt Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projektu, papildus piešķirot Skonto Būve 16,5 milj. eiro.

Lai arī ar otro piegājienu, šādai rīcībai Iepirkuma uzraudzības birojs (IUB) deva atļauju VVD piemērot sarunu procedūru. Delna ir pārliecināta, ka IUB nevērtēja sarunu procedūras pamatojumu pēc būtības – neiedziļinājās projekta pamatojošajā dokumentācijā, bet skatīja to tikai formāli. Šī pārliecība ir balstīta uz to, ka IUB savā lēmumā ir norādījis, ka sarunu procedūra tiek saskaņota, ņemot vērā sniegto informāciju, par kuras pareizību atbild VVD.

Delnas ieskatā, projektā nepastāv tādi neparedzami apstākļi, uz kādiem atsaucas Skonto Būve, lai būtu likumīgs pamats pārskatīt darbu izmaksas un izpildes termiņus. VARAM savu pozīciju pamato, ka Inčukalna projektā iepriekš nav veikti pētījumi par gudrona spējām uzsūkt un atgrūst ūdeni. Delna atzīmē, ka šādi ar gudrona dīķiem saistītie vides apstākļi un riski Skonto Būve jau iepriekš bija prognozējami, gan sagatavojot piedāvājumu konkursā, gan uzņemoties civiltiesisko atbildību par līgumdarbu izpildi laikā un kvalitātē. Par šo jautājumu Delna jau kopš pagājušā gada oktobra vairākas reizes ir vērsusies VARAM un VVD ar lūgumu izsniegt informāciju, kas pamato šāda lēmuma pieņemšanu. Diemžēl Delnai līdz šim VARAM un VVD nepamatoti nav izsniegusi pieprasīto projekta dokumentāciju, būtībā slēpjot informāciju no sabiedrības.

Delna, vēršoties KNAB, norādīja, ka neatkarīgi no tā, vai pārkāpums ir netīšs vai tīšs (krāpšana), ar to saistītie izdevumi jāizslēdz no Kopienu budžeta līdzfinansējuma. Attiecībā uz izdevumiem, krāpšana ir jebkāda darbība vai bezdarbība ar iepriekšēju nodomu, kura ir saistīta ar finanšu līdzekļu izlietošanu citiem mērķiem, nekā tie sākotnēji tika piešķirti, nepilnīgu pārskatu vai dokumentu lietošanu, kā arī informācijas noklusēšanu.

 

Kontaktinformācija:

Sabiedrība par atklātību – Delna

Tālr.: +371 67285585

www.delna.lv

 

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1