×

ES Padome neizmanto iespēju novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Briselē, 2014. gada 23. septembrī

ES Padome neizmanto iespēju novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Cik daudz Grieķijas prezidentūra Eiropas Savienībā (ES) darījusi cīņā pret korupciju? „Transparency International” (TI) uzskata: lai gan Grieķijai šajā sešu mēnešu periodā par minēto jautājumu bijusi asa nostāja, tomēr valstu valdības ES noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas režīmam nav spējušas ierādīt vadošo lomu.

Šodien „Transparency International” Eiropas Savienības birojs un „Transparency International” Grieķijas nodaļa publicē prezidentūras vērtēšanas rezultātus jeb Scorecard, vērtējot Grieķijas prezidentūras ES Padomē apņēmību virzīt pretkorupcijas dienaskārtību 2014. gada pirmajā pusgadā. Scorecard parāda, ka, par spīti Grieķijas prezidentūras centieniem, Padomes virzība pretkorupcijas tiesību aktu pieņemšanā un ES lēmumu pieņemšanas caurspīdīguma uzlabošanā joprojām ir ierobežota. Jo īpaši attiecībā uz faktu, ka dalībvalstis palaida garām iespēju atmaskot kukuļošanu un veikt stingrus pasākumus pret slepenām uzņēmuma īpašumtiesībām. Padomes lēmums, kas pieņemts maijā, nozīmē, ka nav obligātas prasības publiskot informāciju par to, kam pieder un kas kontrolē anonīmus, fiktīvus uzņēmumus un fonus.

„ES noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu pārskatīšana ir lieliska izdevība, lai cīnītos ar korupciju,” teica Karls Dolans (Carl Dolan), „Transparency International” ES biroja direktors. „Daudzām ES valstīm joprojām trūkst ambīciju uzņemties risināt slepeno īpašumtiesību jautājumu un tās riskē radīt jaunus noteikumus, kurus iespējams apiet.”

Grieķijas prezidentūrai ir izdevies vienoties par reformām Eiropas politisko partiju finansēšanas jautājumā, ir gūti panākumi Eiropas prokuratūras izveidē, un tās laikā tika pabeigta tiesību aktu pieņemšana, kas pieprasa lieliem Eiropas uzņēmumiem publiski paziņot par savu pretkorupcijas programmu (kaut arī krietni vājākā formā nekā sākotnējais Komisijas priekšlikums). Kopējais raksturojums tomēr ir samērā dalīts.

„Transparency International” arī pauž nožēlu par to, ka Grieķijas prezidentūrai nav izdevies publicēt detalizētu informāciju par prezidentūrai piešķirto budžetu, liedzot pilsoniskajai sabiedrībai un sabiedrībai kopumā iespēju pieprasīt paskaidrojumus par tās izdevumiem. Kaut arī informācijas trūkumu nevajadzētu uzskatīt par korupcijas pierādījumu, tomēr ir pretrunā budžeta caurspīdīguma un valdības atbildīgas atskaitīšanās (government accountability) labajai praksei.

Šodien publicētās Scorecard mērķis ir padarīt redzamu lēmumu pieņemšanas procesu ES Padomē. Tas ir „Transparency International” ES biroja un „Transparency International” Grieķijas nodaļas kopīgi veiktā novērtējuma rezultāts par periodu no 2014. gada janvāra līdz jūnijam. Scorecard kopsavilkums ir pieejams šeit, bet plašāka versija ir šeit. [1]

*** beigas ***

„Transparency International” ir globāla pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas vada cīņu pret korupciju.

 

Papildu informācijai lūdzam sazināties:

Karls Dolans (Carl Dolan)

TI ES biroja prezidents

Tālr.: +32 (0) 2 89 32 455

E-pasts: cdolan@transparency.org

 

Gundars Delna

Sabiedrība par atklātību – Delna (TI Latvija) direktors

Tālr.: + 371 67285585

E-pasts: gundars.jankovs@delna.lv

Redaktora piezīmes:

[1] Novērtējums ir iedalīts trīs pīlāros: 1. pīlārs novērtē prezidentūras sagatavošanas procesu, ko vada un administrē valsts, kura atbild par ES prezidentūru rotējošā kārtībā. 2. pīlārs novērtē atbildīgo pušu atbildīgu atskaitīšanos prezidentūras laikā. 3. pīlārs novērtē, kā tiek virzītas pretkorupcijas dienaskārtības prioritātes prezidentūras laikā un kādu progresu dalībvalstis ir panākušas attiecībā uz šo jautājumu ES Padomē. Scorecard pamatā ir TI ES biroja un Grieķijas nodaļas pētījumi, kā arī pastāvīga ES Padomes notikumu uzraudzība. Nākamo 12 mēnešu laikā „Transparency International” turpinās uzraudzīt, kā norit ES prezidējošo valstu darbs un kā tiek veicināta būtiska korupcijas novēršanas tiesību aktu pieņemšana. TI ES publicēs rezultātus ik pusgadu prezidentūras Scorecard veidā. Itālijas prezidentūras Scorecard vērtējuma rezultāti tiks publicēti 2015. gada februārī.

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1