×

Delna vēršas Satversmes tiesā par Zema enerģijas patēriņa ēku noteikumiem

2016.gada 21.aprīlī biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” vērsās Satversmes tiesā (ST) ar konstitucionālo sūdzību, kurā lūdz ST atzīt Ministru kabineta noteikumus “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums” par neatbilstošiem Satversmei un likumam.

Noteikumi paredz līdz pat 15 miljoniem eiro no valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai, piešķirt vienas ēkas būvniecībai. Noteikumu nosacījumi liecina, ka šī ēka varētu būt Ventspils mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju.

Sūdzībā norādīts, ka noteikumos pārkāpts likuma “Par piesārņojumu” mērķis samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas izmaksu efektīvā veidā, kā arī pienākums rīkot atklātu konkursu. Tāpat nav ievērotas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organzācijas (OECD) Rekomendācijas par labas prakses principiem publisko vides aizsardzības izdevumu pārvaldībā.

“Noteikumu izstrādāšanas process un pieņemšana labi nodemonstrēja Ventspils domes ietekmi valdībā, panākot sev labvēlīgu Noteikumu izstrādi. Situācijā, kad valstij būtu efektīvi jāizlieto valsts budžeta līdzekļi, nav pieļaujami miljona tēriņi jaunu koncertzāles būvniecībā, balstoties uz sarunāšanas principa” papildina Delnas direktors Jānis Volberts

Noteikumi aizskar no Satversmes 115.panta izrietošās tiesības uz līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā, jo tie netika apspriesti klimata konsultatīvajā padomē, pazeminot no Satversmes izrietošos sabiedrības līdzdalības standartus vides jautājumos.

Delna lūdz ST piemērot pagaidu noregulējumu – apturēt noteikumu piemērošanu līdz ST nolēmuma pasludināšanai kā vienīgo līdzekli, lai izvairītos no valsts budžeta līdzekļu izlietošanas likumam neatbilstošā veidā, neievērot vides aizsardzības intereses.

2016.gada 22.aprīlī, plānots parakstīts 2015.gada nogalē Parīzē pieņemto starptautisko līgumu par klimata pārmaiņu novēršanu pēc 2020.gada. No līguma Latvijai izrietēs saistības atsevišķi un kopā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas noteiktā apjomā. Emisiju nesamazināšana Latvijai var draudēt ar finansiālām sankcijām.

Ar pilnu Satversmes pieteikuma tekstu var iepazīties šeit: https://delna.lv/?p=10591

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1