×

DELNA APSTRĪD VARAM ATTEIKUMU IZSNIEGT INFORMĀCIJU PAR VENTSPILS 30 MILJONU PROJEKTU

Delna apstrīdējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atteikumu izsniegt atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” projekta “Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība” iesniegumu.

 

Pirmkārt, VARAM savā noraidījumā nepamatoti paplašinājuši informācijas prasījuma apjomu, attiecinot to uz visu projekta iesnieguma lietu, savukārt Delna skaidri pieprasīja izsniegt tieši Projekta iesniegumu (nevis, piemēram, ar to saistītos Projekta iesnieguma vērtēšanas dokumentus). Līdz ar to Delnas pieprasījums pietiekami konkrēti norādīja uz dokumentu, ko Delna lūdza izsniegt.

 

Otrkārt, VARAM pamatojums, ka iesniegums nesatur vides informāciju, tāpēc informācija nav jāsniedz, neiztur kritiku, jo Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumi Nr.69 nosaka, ka “konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisijas samazināšana, veicot jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku pārbūvi vai atjaunošanu par zema enerģijas patēriņa ēkām”, līdz ar to noteikumi īsteno vides aizsardzības mērķi klimata pārmaiņu jomā.

 

Pamatojoties uz VAL 7.panta pirmo daļu, Informācijas atklātības likuma 10.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, VARAM būtu jāsniedz projekta iesniegumu kopija drukātā formā vai citā veidā jāļauj iepazīties ar prasīto informāciju.

 

Pilns Delnas vēstules teksts 

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1