×

DELNA AICINA KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANAI PAREDZĒTĀ FINANSĒJUMA IZLIETOŠANĀ NODROŠINĀT LOBĒŠANAS ATKLĀTĪBU

Delna vēstulē aicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju mājaslapā publicēt informāciju par personām, ar kurām notikušas konsultācijas, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu „ Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”’.  Būtu jānorāda informācija ar ko bijušas konsultācijas gan pirms, gan pēc Noteikumu projekta publicēšanas, norādot, kuri no izteiktajiem priekšlikumiem ņemti vērā un iestrādāti Noteikumu saturā.

.

Delna lūgusi VARAM atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:

 • Ar kādu privātpersonu un pašvaldību pārstāvjiem Ministrijas amatpersonas kontaktējās Noteikumu projekta izstrādē un kādi minēto personu priekšlikumi tika iekļauti Noteikumu projektā pirms tā publicēšanas komentēšanai un priekšlikumu iesniegšanai plašākai sabiedrībai?
 • Kāpēc VARAM nav izveidojusi EKII konsultatīvo padomi, kas uzraudzītu finansējuma izlietošanas caurskatāmību un atbilstību likumam, pirms Noteikumu projekta izstrādes?

.

Saskaņā ar Noteikumu projekta 2.punktu konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina SEG emisijas. Konkursa ietvaros pieejamais EKII finansējums ir 8 000 000 eiro.  Lai EKII finansējumu izmantotu efektīvi un paredzētajiem mērķiem, nepieciešams nodrošināt caurskatāmību un atklātību Ministru kabineta noteikumu izstrādē, kas paredz atklāto projektu iesniegumu konkursu nolikumus.

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1