×

Delna apstrīd Ventspils tiesas spriedumu prasībā pret Aivaru Lembergu

 

Lembergs

 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2017. gada 27. decembrī iesniedza apelācijas sūdzību Kurzemes apgabaltiesā par Ventspils tiesas lēmumu saistībā ar biedrības prasību pret Aivaru Lembergu par nepatiesu un godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un atvainošanos par tām, kā arī atvainošanos par nepamatotu un godu un cieņu aizskarošu viedokli. A.Lembergs vairākkārt pieminēja Delnu 2016. gada 2. un 30. novembra preses konferencēs, kuru video ieraksti publicēti Ventspils pilsētas domes Youtube kanālā.

 

Apelācijas sūdzība tiks izskatīta 2018. gada 20. februārī tiesas sēdē Kurzemes apgabaltiesā, Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā, plkst. 12.00. Lietā Delnu pro bono pārstāv zvērināts advokāts Andris Tauriņš no Sorainen biroja.

 

Delnas prasība pret A.Lembergu tika noraidīta Ventspils tiesas 2017. gada 23. novembra sēdē. Delna uzskata, ka Ventspils tiesas lēmums ir nepamatots, nelikumīgs un atceļams. Netika veikts adekvāts lietas apstākļu un pierādījumu izvērtējums – tiesa neievēroja tiešuma principu, izvērtējot nepieciešamību izskatīt pierādījumus sēdes laikā. Turklāt tika sniegts nepareizs lietas apstākļu juridiskais novērtējums attiecībā uz A. Lemberga izteikumiem “(..) Delna pārstāv trīs biedrus”, “[Delna] ir ārzemju specdienestu finansēta organizācija”, [Delnas] padome atrodas politisku amatpersonu rokās”, secinot, ka tas ir viedoklis. Visi minētie izteikumi, pēc Delnas domām, nevar būt viedoklis, jo pakļaujami patiesības pārbaudei.

 

Ventspils tiesa nepareizi secinājusi, ka Delnai jāpieņem lielāka tolerance attiecībā uz reputācijas aizskārumiem, jo tā atrodas starp politiķiem un varas pārstāvjiem. Delna ir sabiedriskā labuma organizācija bez politiskā kapitāla un pilnvarām valsts pārvaldē, vienīgais Delnas kapitāls ir reputācija. A.Lemberga izplatīto nepatieso ziņu mērķis ir diskreditēt Delnas reputāciju, radot sabiedrībai nepamatotu iespaidu, ka Delna pārstāv šauru personu loku vai kādu konkrētu politisko partiju, vai pat ārvalstu specdienestus. Tā nav patiesība un šādus apvainojumus Delna nevar respektēt.

 

Tāpat, Delnas ieskatā, nav pareizi secināt, ka Lemberga izteikumi nav pārmērīgi aizskaroši vai ir jānoraida prasība tos atsaukt, jo tie nav publicēti Latvijas Sabiedrisko mediju portālā. Tā kā tie nav publicēti presē vai dokumentā, par to atsaukšanu jālemj tiesai. Tomēr, tas nav pietiekams pamatojums formālai prasības noraidīšanai.

 

Pirms Ventspils tiesa uzsāka lietas izskatīšanu pēc būtības Delna lūdza tās nodošanu citai tās pašas instances tiesai. Ņemot vērā, ka atbildētājs A.Lembergs ir Ventspils pilsētas domes deputāts un ka plašsaziņas līdzekļos vairākkārtīgi ir izskanējusi informācija par viņa politisko ietekmi gan Ventspilī, gan Latvijā, Delna uzskatīja, ka neitrāls sabiedrības loceklis šādu tiesas procesu neuzskatīs par objektīvu. Saskaņā ar ētikas kodeksu tiesai jāveicina uzticība visai tiesu sistēmai, taču Ventspils tiesa noraidīja Delnas lūgumu.

.

2016. gada 2. novembra preses konferencē “Valstī līdz idiotismam ir novesta personāla atlases politika”, kuras video ieraksts pieejams Ventspils pilsētas domes Youtube kanālā, A. Lembergs vairākkārt pieminēja Delnu, piemēram, sakot, ka “Delna pārstāv trīs biedrus” un “[Delna] ir ārzemju specdienestu finansēta organizācija”. Savukārt, 2016. gada 30.novembra preses konferencē “Vai “Delna” ir politiska organizācija? Juridiski nav, faktiski ir!”, kuras video ieraksts arī pieejams Ventspils pilsētas domes Youtube kanālā, A. Lembergs pauda apgalvojumu, ka “[Delnas] padome atrodas politisku amatpersonu rokās.”

 

Vairāk informācijas: Liene Gātere, Sabiedrības par atklātību – Delna direktora p.i.,  +371 67285585, liene.gatere@delna.lv

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1