• NOZĪMĪGĀKIE DELNAS SASNIEGUMI 2017.GADĀ

  1900x1000_precisex

  .

  2018.gada 22.martā notika Delnas ikgadējā biedru sapulce un tika apstiprināts Delnas 2017.gada pārskats. Atskatījāmies uz 2017.gada nozīmīgākajiem sasniegumiem un ieskicējām izaicinājumus 2018.gadam.

  .

  10 NOZĪMĪGĀKIE DELNAS SASNIEGUMI 2017.GADĀ

  .

  1. Starptautiskā projekta “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība” ietvaros, apturēts Rīgas Satiksmes sašaurinātais iepirkums projektā “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība.

  .

  2. Konsultēti aptuveni 70 iedzīvotāji, kuri uzskatījuši, ka viņus skārusi korupcija vai netaisnība valsts un pašvaldību iestādēs, Delna identificējusi desmit no viņiem kā trauksmes cēlējus.

  .

  3. Nodrošināta organizācijas finanšu stabilitāte, 2 mēnešu laikā piesaistot ziedojumus vairāk nekā 18 tūkstošu eiro vērtībā.

  .

  4. Veicināta izpratne par korupcijas negatīvajām sekām un iespējām cīnīties ar korupciju, izglītojot vairāk nekā 250 jauniešus pilsoniskās izglītības programmas ietvaros, tajā skaitā organizējot jauniešu vasaras skolu Cēsīs, 8 jauniešu darbnīcas Latvijas reģionu skolās un sagatavojot īsfilmu jauniešiem par korupciju.

  .

  5. Sniegts ieguldījums attīstības sadarbībā – apmācīti Ukrainas ierēdņi un nevalstisko organizāciju profesionāļi par pretkorupcijas jautājumiem.

  .

  6. Publiski izplatīta informācija par trauksmes celšanas institūta izmantošanu korupcijas un citu nelikumību atklāšanā – izveidota ceļojošā izstāde “Trauksmes cēlējs var būt jebkurš no mums!”, kas 3 mēnešu laikā izstādīta četrās plaši apmeklētās valsts iestādēs, un atjaunota mājaslapa celtrauksmi.lv.

  .

  7. Veidots dialogs ar sabiedrību un veicināts pieprasījums un piedāvājums pretkorupcijas un labas pārvaldības risinājumiem, organizējot deviņus publiskus pasākumus, tajā skaitā piedaloties sarunu festivālā LAMPA.

  .

  8. Publicēts pētījums par ēnu ekonomiku un korupciju pašvaldību būvniecības iepirkumos.

  .

  9. Iesūdzēts tiesā Aivars Lembergs par organizācijas un tās biedru goda un cieņas aizskaršanu, iesniegta apelācijas sūdzība. (Pēc Kurzemes apgabaltiesas noraidījuma 2018.gada aprīlī iesniegta prasība Augstākajā tiesā.)

  .

  10. Aktīvi aizstāvētas sabiedrības intereses:

  • Saeimā iesniegta iniciatīva ar 11 000 parakstiem, lai Saeima 2019. gadā Valsts prezidentu ievēlētu atklāti, un vēlētājiem būtu zināms, kā viņu deputāti ir balsojuši;
  • izveidota ManaBalss iniciatīva par Saeimas sēžu audioierakstu publicēšanu (savākti 1200 paraksti);
  • prasīta reāla aizsardzība trauksmes cēlējiem, sniedzot ekspertīzi trauksmes cēlēju aizsardzības likumprojekta pilnveidošanai;
  • panākts, ka ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā uzsvērti tādi nemilitārie draudi, kas rodas no nedemokrātisku režīmu īstenotiem cilvēktiesību pārkāpumiem, korupcijas, naudas atmazgāšanas;
  • sniegta pretkorupcijas ekspertīze KNAB darba stiprināšanai korupcijas novēršanā un apkarošanā KNAB sabiedriski konsultatīvajā padomē;
  • sniegta iespēja sabiedrībai sekot līdzi 12.Saeimas deputātu darbiem, atjaunojot informāciju deputātu profilos datu bāzē deputatiuzdelnas.lv;
  • prasīta amatpersonu atbildība par publicētajās Rīdzenes sarunās izskanējušajiem faktiem.

   

  DELNAS IZAICINĀJUMI 2018.GADAM

  .

  2018.gadā Delna strādās pie jaunu projektu piesaistes, finanšu avotu diversifikācijas, regulāro ziedojumu apjoma palielināšanas un komandas attīstības. Paredzamās aktivitātes:

  .

  1. Mācības Latvijas tiesībsargājošo un kontrolējošo institūciju darbiniekiem par korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas aspektiem.

  .

  2. Pretkorupcijas plāna izstrāde rajona, apgabala un zemesgrāmatu tiesām laika periodam no 2018. līdz 2020.gadam.

  .

  3. Ekspertīzes sniegšana lēmumu pieņēmējiem pretkorupcijas, labas pārvaldības, trauksmes cēlēju aizsardzības jomās.

  .

  4. Dalība sarunu festivālā LAMPA ar organizācijas telti un divu dienu programmu.

  .

  5. Atklātības un pretkorupcijas vasaras skolas organizēšana.

  .

  6. Pētījuma publicēšana par atvērto datu izmantošanu cīņā ar korupciju Latvijā, Somijā, Zviedrijā.

  .

  Ja atbalsti Delnas mērķus, NOZIEDO! Katrs ziedojums stiprina Delnas spēju turpināt informēt sabiedrību, izgaismot nelikumības un iestāties par likuma un rīcībpolitikas izmaiņām, kas mazina korupcijas riskus un veicina atklātību. 

   

  Pievienot komentāru

  *

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1