×

APVIENOJAMIES ATKLĀTĪBAI UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAI!

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 02.01.2019. – 31.10.2019.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 16 999,45 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
 • PROJEKTA MĒRĶIS: veicināt izsvērtu un atbildīgu lēmumu pieņemšanu plašākas sabiedrības interesēs par korupcijas, labas pārvaldības un atklātības jautājumiem.

.

 • GALVENĀS AKTIVITĀTES:
  • KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes vadīšana, koordinējot 20 NVO sadarbību darbā pie politikas plānošanas dokumentiem un likumprojektiem;
  • Darbs Saeimas komisijās, ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomē, atvērtās pārvaldības deklarācijas īstenošanas pasākumos un ekspertīzes sniegšana pretkorupcijas, labas pārvaldības, atklātības u.c. Delnas kompetences jautājumos;
  • Rakstveida atzinumu, priekšlikumu, vēstuļu un citu dokumentu izstrādāšana, sniedzot Delnas ekspertīzi lēmumu pieņēmējiem;
  • Sabiedrības locekļu un citu NVO pārstāvju iesaiste interešu aizstāvībā pretkorupcijas jomā un trauksmes celšanas sistēmas pilnveidošanā;
  • Likumu un rīcībpolitikas grozījumu aktualizēšana medijos un ar sociālo tīklu palīdzību;
  • Statistikas apkopošana par Saeimas deputātu “atturēšanos” balsojumos un Saeimas pirmā gada darba (līdz 30.09.2019.) analīze, veicinot atbildīgāku lēmumu pieņemšanu.

.

.

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Pievienot komentāru

 • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1