×

Korupcija medicīnā

Masveida kukuļu izspiešana no neaizsargātiem pacientiem ir Latvijas medicīnas ikdiena un uzskatāma par strukturālu korupciju visā veselības aprūpes nozarē. Daļas ārstu pasīva piekrišana pieļauj šādu korupcijas formu un pārvērš par upuriem neskaitāmus cilvēkus, bet kvalitatīvi medicīnas pakalpojumi pieejami tikai ierobežotam personu lokam. Ar šādu pieeju sabiedrība spiesta samierināties profesionālajā ikdienā, kad ārsti, policisti, izglītības darbinieki vai tiesu sistēmas korumpēti pārstāvji šķiro savus klientus pēc sociālā stāvokļa vai citām patvaļīgi izvēlētām pazīmēm, bet šāds standarts nav savienojams ar augstajiem valsts galvas reputācijas kritērijiem un sagaidāmo sociālo paraugfunkciju, kuru uzņemas prezidents.

Delna vienmēr ir norādījusi, ka Latvijā ieilgušajā neoficiālo maksājumu problēmas risināšanā nepietiek vien ar atsevišķiem soļiem, bet nepieciešams caurskatīt visu veselības aprūpes sistēmu un korupcijas riskus tajā. Pretkorupcijas pasākumi būs iedarbīgi vien tad, ja tiks izvērtēti visi korupciju veicinošie apstākļi institūciju strukturālajā un motivācijas līmenī.

Korupcijas novēršanu nevar atstāt kā pacienta atbildību, – jānodrošina, ka koruptīva prakse medicīnas iestādēs nav iespējama. Pacientu un ārstniecības personu nevienlīdzīgās attiecības šo zināšanu jomā ir viens no faktoriem, kas nosaka, ka korupcijas novēršanu nevar atstāt pacientu atbildībā, bet gan katrai iestādei jānodrošina, ka koruptīva prakse tajā nav iespējama. Nepietiekama finansējuma dēļ, pacients uzņemas valsts neizpildīto pienākumu, nodrošinot ārstam adekvātas atlīdzības apmēru par savu darbu. Pacienti ir gatavi maksāt neoficiālus maksājumus, jo valda neuzticība veselības aprūpes sistēmai. Savukārt atsevišķās valstīs ir izveidojusies sociālo attiecību kultūra, kurā neoficiālā maksājuma došana ir kļuvusi par paražu, – piemēram, šāda prakse raksturīga postkomunisma valstīs.

 

Delnas aktivitātes:

Forums „Laba pārvaldība Latvijas veselības aprūpes sistēmā” 2007. gada 7. novembrī. Dalībnieku uzrunas un diskusijas elektroniskā formātā.

Uzrunas un diskusijas (PDF)

Pielikums (prezentācijas, rar)

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1