• Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem

  Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centrs vairāk kā trīs gadus sniedz juridisku atbalstu  iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām lietās, kurās ir aizdomas par interešu konfliktu vai korupciju. Delna jo īpaši uzmanību pievērš:

  1. Vides aizsardzības jautājumiem;
  2. Būvniecībai, t.sk. hidrotehnisko būvju būvniecībai;
  3. Eiropas Savienības fondu un citu starptautisku finanšu instrumentu finansētiem projektiem, t.sk. valsts un privāto tiesību subjektu veiktajiem iepirkumiem fondu ietvaros;
  4. Valsts un pašvaldību pārvaldes jautājumiem, t.sk. valsts un pašvaldības kapitālsabiedrību darbībai;
  5. Publiskajiem iepirkumiem.

  Delnas sniegtā juridiskā atbalsta apjoms:

  1. tiesisku risinājumu ieteikšana;
  2. palīdzība dokumentu sagatavošanā;
  3. un atsevišķos gadījumos* – lietu vešana (dokumentu sastādīšana un pārstāvniecība tiesā).

  * lietu vešanu Delna var uzņemties gadījumos, ja:

  • konkrētā lieta ir sabiedriski nozīmīga, t.i., var tikt nodarīts vai jau ir nodarīts būtisks kaitējums; pastāv izteikta sabiedrības pretreakcija; ieguldīti valsts vai pašvaldības līdzekļi, un/vai
  • lietai būs precedenta raksturs, t.i., lieta veicinās izmaiņas normatīvajos aktos vai to piemērošanā.

  *SVARĪGI: bezmaksas juridiskā palīdzība tiek sniegta TIKAI Delnas darbības jomās

  ..

  Lai vienotos par juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām, lūdzam, sazināties ar Delnas biroju.
  .
  Mob.tel.: 28441122
  Tel.: 67285585
  Fakss: 67285584
  E-pasts: konsultacijas@delna.lv
  Pasts: A.Čaka iela 49 – 4, Rīgā, LV 1011

   

   

   

   

  • .

   1bilde

    

   CPI_2015_teaser_map_V2_EN
   empiric_1

   ddddddrokas_gramataCPI2015_map and country results_flyout_large