• TRAUKSMES CELŠANA

   

  KAS IR TRAUKSMES CĒLĒJS UN KĀPĒC CELT TRAUKSMI?

  Trauksmes cēlējs ir persona, kas pēc savas iniciatīvas, labā ticībā un, pamatojoties uz savu tiesisko apziņu un taisnīguma izjūtu, sabiedrības interesēs ziņo par pārkāpuma izdarīšanu, kas var kaitēt sabiedrības vai tās daļas interesēm, sniedzot informāciju, kas gūta, veicot darba pienākumus.

   

  Ceļot trauksmi par pārkāpumiem, iespējams novērst valsts līdzekļu nelietderīgu izmantošanu un izkrāpšanu, atgūt līdzekļus, kas aizplūst krāpšanas un korupcijas shēmās, nodrošināt likuma un cilvēktiesību ievērošanu. Trauksmes celšanas instrumentu var piemērot daudzām nozarēm. Piemēram, ziņojot par pārkāpumiem veselības aprūpes jomā, var apturēt bīstamu prakšu vai medikamentu lietošanu un glābt cilvēku dzīvības.

   

  TRAUKSMES CĒLĒJU AIZSARDZĪBA

  Pēc 2016.gada Globālā korupcijas barometra datiem Latvijas iedzīvotāji ziņošanu par korupciju neuzskata par ierastu praksi. Dažādās aptaujās kā galvenais iemesls neziņošanai tiek minētas bailes no sekām un aizsardzības trūkums. Delnas mērķis ir panākt efektīva trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības regulējuma izstrādāšanu un ieviešanu Latvijā. Aizsardzība svarīga, lai sabiedrība uzdrošinātos ziņot par korupciju, uzņemtos atbildību par līdzcilvēkiem un valsti.

   

  ZIŅOŠANAS MEHĀNISMI

  Lai veicinātu koruptīvu gadījumu izgaismošanu, svarīgi, lai institūcijās, uzņēmumos un arī nevalstiskajās organizācijās būtu iekšējie ziņošanas mehānismi. Ja mehānisma nav, daudz mazāka iespēja, ka kāds par pārkāpumiem cels trauksmi un darīs to laikus, lai novērstu potenciālās sekas.

   

  CEL TRAUKSMI PAR PRETTIESISKĀM DARBĪBĀM!

  Delna jau daudzus gadus strādā ar trauksmes cēlējiem un to aizsardzību, un ir saņēmusi un turpina saņemt vairākus desmitus ziņojumu gadā. Delna uzklausa trauksmes cēlēju stāstus, rūpīgi analizē saņemto informāciju un sniedz atbalstu, ievērojot konfidencialitātes principu. Nodrošinām konsultācijas, gadījumu publicitāti un lietas tālāku virzīšanu saviem spēkiem vai piesaistot neatkarīgus juristus. Delna neatklāj trauksmes cēlēju identitāti.

  .

  Iepazīsties ar reāliem trauksmes cēlēju stāstiem no Latvijas, ASV, Francijas un Zviedrijas.

   

  PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR TRAUKSMES CELŠANU

  • Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   ddddddbilde

   empiric_1cpi2016

   rokas_gramata