• IEPIRKUMI

  Slēgtie iepirkumi:

  IEPIRKUMS „Revīzijas pakalpojumu sniegšana biedrībai “Sabiedrība par atklātību – DELNA””

  • PIETEIKŠANĀS LAIKS: 22.12.2016 – 12.01.2017
  • KONTAKTPERSONA: Ieva Strazdiņa

  Apturētie iepirkumi:

  IEPIRKUMS “Konsultāciju sniegšana būvniecības jautājumos Integritātes pakta projekta ietvaros” Nr.1

  • PIETEIKŠANĀS LAIKS: IEPIRKUMU PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA
  • KONTAKTPERSONA: Jānis Veide

  Iemesls: nepieciešami būtiski precizējumi nolikumā pirms pretendenti vēl iesnieguši pieteikumus, lai atlasītu pasūtītāja vajadzībām atbilstošāko un ekonomiski piemērotāko piedāvājumu, un mērķi – atrast kvalificētu speciālistu būvniecības izmaksu kontrolei – nav iespējams sasniegt esošā nolikuma un iepirkuma procedūras ietvaros. Pēc nolikuma precizēšanas tiks izsludināts jauns iepirkums.

  • .

   1

   ddddddbilde

   empiric_1cpi2016

   rokas_gramata