• INTEGRITĀTES PAKTS

  • YES TO INTEGRITY PACT

   IP is increasing the level of transparency

   

  INTEGRITĀTES PAKTS UN TĀ MĒRĶI

  Integritātes pakts ir instruments, kas radīts nolūkā novērst korupciju publiskajos iepirkumos, kas finansēti vai līdzfinansēti ar Eiropas Savienības atbalstu. Tā mērķis ir palīdzēt ietaupīt nodokļu maksātāju naudu, realizējot infrastruktūras projektus un citus sabiedriskos darbus. Integritātes pakts pēc būtības ir vienošanās starp valsts pārstāvi (piemēram, iestādi, kas organizē iepirkumu) un uzņēmumiem, kas piedalās konkursā. Parakstot Integritātes paktu puses apņemas, ka atturēsies no kukuļošanas, slepenām vienošanām un citām prettiesiskām, korupcijas riskam pakļautām darbībām. Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu Integritātes pakta īstenošanu, kā neatņemama sastāvdaļa ir monitoringa programma, ko īsteno pilsoniskās sabiedrības organizācija.

   

  LABUMS SABIEDRĪBAI KOPUMĀ

  Integritātes pakts, realizētā projekta ietvaros, palīdz nodrošināt atklātu sadarbību starp uzņēmējiem un valsti. Monitoringu veicošajai organizācijai tiek nodrošināta pieeja visaptverošai informācijai par realizējamo projektu, palielinot publisko iepirkumu procedūru atklātību, veicinot sabiedrības uzticību valsts vai pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, padarot iepirkumu konkursus pievilcīgākus uzņēmējiem un veicinot godīgu un atklātu konkurenci.

  nmb

  Integritātes pakti tiek īstenoti jau kopš 1990.gada un savu efektivitāti ir pierādījuši vairāk kā 15 valstīs, palīdzot sekmīgi realizēt ap 300 dažādu projektu.  Aicinām iepazīties ar starptautisko pieredzi Integritātes paktu ieviešanā, kas apkopota Delnas 2015.gada izdevumā “Integritātes paktu ieviešanas rokasgrāmata”.

   lflyer_1

  flyer_2

  L

  PROJEKTA ATTĪSTĪBAS GAITA

  2016.gada novembrī Sabiedrība par atklātību – Delna parakstīja Integritātes pakta līgumu ar kapitālsabiedrību “Rīgas Satiksme”.

  l

  2016.gada 25.novembrī notika Integritātes pakta atklāšanas pasākums, kurā piedalījās Eiropas Komisijas pārstāve Ingūna Kramiņa, Rīgas Satiksmes projekta īstenotāji Edmunds Zivtiņš, Rita Šaļnova un Reinis Auziņš, Finanšu ministrijas pārstāve Diāna Rancāne, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Aleksandroviča, Rīgas Domes pārstāvji Rudīte Reveliņa un Armands Krūze, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārstāve Gundega Šulca, kā arī Delnas jurists Jānis Veide. Ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties pasākumā un uzdot jautājumus Delnai un citām iesaistītajām pusēm. Dalībnieku prezentācijas:

  l

  PROJEKTA DOKUMENTI

  1. CFLA iesniegtā projekta dokumenti (Rīga)

  RP SIA “Rīgas satiksme”  iesniegtais Kohēzijas fonda lielā projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” (Projekts) iesniegums ar pielikumiem, kuros ir dzēsta komercnoslēpumu saturoša informācija, aizstājot to ar [ ], bez Projekta 4.papildinājuma (Izmaksu un ieguvumu analīzes modelis), Projekta 3.pielikuma (Projekta budžeta kopsavilkums), Projekta  9. un 19.pielikumiem (JASPERS Action Completion Note – Trešās personas atzinums par Projektu, ko  nevar publiskot bez atzinuma autora atļaujas) un 26.pielikuma (Projekta iesniegumu angļu valodā), jo šie pielikumi satur komercnoslēpumu.

  l

  Komercnoslēpumu saturošā  informācija nav publiskojama, jo, kā norāda RP SIA “Rīgas satiksme”, tā satur ziņas par uzņēmuma finanšu rādītājiem un pakalpojumu cenu veidošanos, nākotnes prognozēm un darījumu partneru finanšu datus, kā arī tirgus izpētes un izziņas rezultātā iegūto informāciju. Tās izpaušana, RP SIA “Rīgas satiksme” uzskatā, var negatīvi ietekmēt RP SIA “Rīgas satiksme” finansiālās intereses, paredzēto Projekta realizāciju, kā arī potenciālo piegādātāju rīcību  un cenu veidošanu.

  l

  2. Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi

  L

  JA ESI KONSTATĒJIS PĀRKĀPUMU PUBLISKO IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ – CEL TRAUKSMI!

   

  Finansētājs     eiropas-komisijas-logo

  Pasākums tiek organizēts projekta “Integritātes pakts – pilsoniskās kontroles mehānisms ES fondu uzraudzībai” ietvaros ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

   

  • .

   1bilde

    

   CPI_2015_teaser_map_V2_EN
   empiric_1

   ddddddrokas_gramataCPI2015_map and country results_flyout_large