• BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

  1. Kāpēc Delna ir piemērota šī projekta uzraudzībai?

  Sabiedrība par atklātību – Delna ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International (TI) nodaļa Latvijā. TI darbojas kopš 1993. gada, Delna – kopš 1998. gada. Delna ir Latvijas vadošā nevalstiskā organizācija pretkorupcijas jomā un veic tiesību „sargsuņa” un trauksmes cēlēja lomu. Delnas mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas valsts pārvaldē, politikā, valsts un privātajā sektorā, kā arī personu savstarpējās attiecībās.

   

  2. Kā notika atlase?

  2015.gada 22.maijā Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts aicināja valsts institūcijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas izrādīt interesi un pieteikties pilotprojektā “Integrity Pacts – civil control mechanisms for safeguarding EU funds”.
  Kopumā tika saņemti 56 pieteikumi: 25 no pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 31 no valsts institūcijām. Speciāli šim nolūkam tika izveidota pieteikumu izvērtēšanas komisija, kas sastāvēja no trīs Eiropas Komisijas pārstāvjiem un diviem Transparency International pārstāvjiem.
  Pilsonisko sabiedrību organizāciju pieteikumi tika vērtēti atsevišķi no valsts institūciju pieteikumiem. Respektīvi, mirklī, kad Delna izrādīja interesi un pietiecās Integritātes pakta pilotprojektam, Delnai nebija informācijas par to vai tā tiks izvēlēta kāda projekta uzraudzībai.

   

  Informācija par Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta aicinājumiem pieteikties pilotprojektam:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/#3
  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
  Informācija par vērtēšanas kritērijiem un prasībām:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/expression/integrity-pacts/call_ngos_en.pdf

   

  3. Kas ir projekta uzrauga finansējuma avots?

  Delna par projekta uzraudzību nesaņem finansējumu no valsts, Rīgas pašvaldības, Rīgas Satiksmes vai Eiropas Kohēzijas fonda.
  Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ir piešķīris 7,2 miljonus eiro sabiedriskās kontroles mehānismam Eiropas fondu aizsardzībai. Kopumā 11 dalībvalstīs nākamajos 4 gados tiks realizēti 19 Integritātes Pakta projekti, tostarp arī viens projekts Latvijā – Tramvaju infrastruktūras projekta uzraudzībai četru gadu laikā atvēlētā maksimālā summa ir 356 731 eiro.
  Delna finansējumu saņem no mātes organizācijas Transparency International, turklāt Delna finansējumu nesaņem vienā maksājumā, bet dalītos maksājumos. Pirms katra maksājuma saņemšanas ir jāiesniedz detalizēta veikto izmaksu atskaite, kā arī detalizēts plānotais nākamā perioda izmaksu plāns.

   

  4. Ko paredz Līgums un Integritātes pakts?

  Integritātes pakts – uzņēmumu un Rīgas Satiksmes apņemšanās atturēties no prettiesiskām un koruptīvām darbībām, piedaloties projekta realizācijā. Šīs apņemšanās izpildi uzrauga pilsoniskās sabiedrības organizācija (projekta uzraugs), šajā projektā – Delna. Delnai ir nodrošināta piekļuve visai ar Projekta īstenošanu saistītajai informācijai. Delna uzrauga projekta īstenošanu un neatbilstību gadījumā ziņo par tiem atbildīgajām institūcijām.

   

  5. Kas ir atbildīgs par tramvaja sliežu ceļa izvēli?

  Lēmums par tramvaja līnijas atrašanās vietu ir Rīgas pašvaldības kompetencē. Delnas, kā uzrauga funkcija ir uzraudzīt to Rīgas ifrastruktūras tramvaju projektu par kuru sabiedrība un Rīgas dome būs vienojusies, neatkarīgi no tramvaja līnijas atrašanās vietas. Delna nevērtē tramvaju sliežu cēla izvēli, bet gan piešķirtā finansējuma izlietojumu un projekta ieviešanas gaitu.

   

  6. Kādi ir ieguvumi no Integritātes pakta?

  Integritātes pakti tiek īstenoti jau kopš 1990.gada. Integritātes pakti savu efektivitāti jau ir pierādījuši vairāk nekā 15 valstīs, palīdzot sekmīgi realizēt ap 300 dažādus projektus. Integritātes pakta mērķis ir palīdzēt ietaupīt nodokļu maksātāju naudu, realizējot infrastruktūras projektus un citus sabiedriskos darbus. Citu Integritātes Paktu dalībvalstu pieredze liecina, ka, ieviešot publiskajā iepirkumā Integritātes paktu, cenas samazinājums kopējām projekta izmaksām var sasniegt līdz pat 30%.

   

  7. Kas ir Integritātes pakts?

  Integritātes pakts (turpmāk – IP) ir instruments, kas radīts nolūkā novērst korupciju publisko līgumu slēgšanā, ko finansē vai līdzfinansē ar Eiropas Savienības atbalstu. IP pēc būtības ir vienošanās starp valsts pārstāvi (piemēram, iestādi, kas organizē iepirkumu) un pretendentiem, kas piedalās konkursā. Parakstot IP puses apņemas atturēties no kukuļošanas, slepenām vienošanās un citām prettiesiskām, korupcijas riskam pakļautām darbībām. Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu IP īstenošanu, kā neatņemama sastāvdaļa ir uzraudzības programma, ko īsteno nevalstiskā organizācija.

   

  8. Kāda ir Delnas iesaiste šajā projektā?

  Delnas pienākums ir veikt uzraudzību, kā neatkarīgam novērotājam, lai IP ietvaros noritētu atklāta sadarbība starp uzņēmējiem un valsti. IP Delnai nodrošina pieeju visaptverošai informācijai attiecībā uz realizējamo projektu, tādējādi palielinot caurredzamību publisko iepirkumu procedūrās, kā arī padarot godīgākus iepirkumu konkursus ar atklātu konkurenci iespējami daudziem uzņēmējiem.

   

  9.Vai Integritātes Pakta projekts ir izšķirošs Delnas pastāvēšanai?

  Delna ir pateiciga, ka tai uzticēta tik milzīga un komplicēta projekta uzraudzība no Eiropas Komisijas puses. Jāmin, ka šis Integritātes pakta projekts ir nozīmīgs, gan Delnai, gan Transparency international, bet tas nav vienīgais projekts kuru Delna īsteno un īstenos. Sīkak ar pārējiem Delnas īstenotajiem projektiem var iepazīties šeit: http://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/projekti/

  • Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   1

   ddddddbilde

   empiric_1cpi2016

   rokas_gramata