• Jaunumi

  Saeimā pārstāvētās partijas un Valsts Kontrole pauž atbalstu idejai stingrāk uzraudzīt Saeimas finanses

   Atsaucību guvusi biedrības “Sabiedrības par atklātību – Delna” paustā ideja par ilgtermiņa risinājumu Saeimas kancelejas tēriņu lietderības pārbaudi. Delnas aptaujātie Saeimas politiķi iestājas par to, ka Saeimai jārāda paraugs finanšu izlietojuma caurspīdībā citām valsts institūcijām. Valsts Kontroliere Elita Krūmiņa ir gatava uzņemties Saeimas finanšu izlietojuma lietderību, ja Saeima lemtu par šo jautājumu. Delna kopā ar ...

  Publicēts 2013-10-10

  Delna brīdina no neizbēgama korupcijas riska uzturēšanās atļauju kvotu dēļ

  2013.gada 9.oktobrī “Sabiedrība par atklātību – Delna” brīdina valdību veidojošās partijas par korupcijas riskiem, kas neizbēgami veidojas, ieviešot kvotas uzturēšanās atļauju iegūšanai. “Šis ir klasisks korupcijas slazds, kas aprakstīts korupcijas pētnieku klasikas darbos, un būtu nepieļaujami, ja valdība tajā apzināti iekristu”, komentē Delnas direktors Gundars Jankovs.”Nosakot deficītu iekārojamai mantai, tiek automātiski radīta virkne problēmu. Iepriekšējā pieredze ar ...

  Publicēts 2013-10-09

  Alojas novada domes deputāts Jānis Bakmanis vēlās izkrāpt Eiropas Savienības līdzekļus 9000 Ls apmērā

    Par izbūvēto laivu piestātnes un peldvietas pontona laipu biedrība “Eiropas stārķu pilsētu organizācija”, kuras vārdā rīkojas Alojas novada domes deputāts Jānis Bakmanis, prasa no Eiropas Savienības fondiem 9000 Ls! Administrējot biedrības “Eiropas stārķu pilsētu organizācijas” projektu, Lauku atbalsta dienests neapstiprināja laivas piestātnes un peldvietas pontona izmaksas, jo konstatēja būtiskas atkāpes no sākotnējās ieceres, kā arī uz ...

  Publicēts 2013-10-04

  Nepieciešams aizsargāt trauksmes cēlājus

  Šobrīd Latvijā nepastāv speciāls tiesiskais regulējums attiecībā uz trauksmes cēlāju aizsardzību un tas ir nopietns šķērslis gan indivīdu iedrošināšanai celt trauksmi, gan arī iespējām aizsargāt no negatīvām sekām saistībā ar trauksmes celšanu. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Tu, vai kāds cits kļūs par korupcijas upuru, vai būs liecinieks koruptīvām darbībām un nolems par to informēt ...

  Publicēts 2013-10-02

  “Korupcijas upura rokasgrāmata” ērtākai lasīšanai tagad pieejama arī PDF formātā

  Lejuplādē “Korupcijas upura rokasgrāmatu” un izlasi par to, kā atpazīt korupciju, kur vērsties, ja esi saskāries ar korupciju un,  ko darīt, lai sevi pasargātu. Ja pats esi kļuvis par korupcijas upuri, tad neklusē, cīnies pret korupciju! Viens no veidiem : ziņot par to KNAB, aizpildot iesniegumu par koruptīvu pārkāpumu un iesniedzot to KNAB. Iesniegumu vari lejupielādēt te ...

  Publicēts 2013-10-01

  Vairāk atbildības un tiesiskuma labākai pārvaldībai

  Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” informēs par projekta „Vairāk atbildības un tiesiskuma labākai pārvaldībai” uzsākšanu. 2013.gada 30.septembrī, plkst. 11:30 Juridiskajā augstskolā Delna informēs par nesen uzsāktā projekta „Vairāk atbildības un tiesiskuma” darba programmas mērķiem, aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem. Pārrunāsim arī, kā Juridiskās palīdzības centrs sadarbosies ar korupcijas upuriem un kā Delna redz pārmaiņas Latvijā pretkorupcijas jomā. Delnas rīcībā ...

  Publicēts 2013-09-25

  Darbinieku pieņemšana valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās atklāj sistēmiskus trūkumus

  Pēc tam, kad sabiedrībā plašu rezonansi izraisīja ziņa par AS “Pasažieru vilciens” un VAS “Latvijas Dzelzceļš” meitas uzņēmuma SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vadības neētisko rīcību, izraugoties partijas “Vienotība” biedrus Olafu Pulku un Ēriku Škaparu augsti apmaksātiem amatiem bez pietiekama pamatojuma un caurspīdības, Delna vērsās ar oficiālu vēstuli Satiksmes ministrijā, Ekonomikas ministrijā, partijas “Vienotība” valdē. ...

  Publicēts 2013-09-24

  Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” nesaskata pārkāpumus LOK veiktajā iepirkumā

  Vērtējot LOK veiktā iepirkuma par olimpiešu tērpu iegādi nolikumu, nav konstatējami speciāli iestrādāti nosacījumi, kuri dotu priekšroku kādam konkrētam piegādātājam.Vizuālā materiāla izmantošana no katalogiem iepirkumu procedūrā ir pieļaujama, ja tie nenorāda uz konkrētiem ražotājiem un neierobežo konkurenci, izslēdzot citus dalībniekus no konkursa. Vizuālā materiāla iekļaušana publiskā iepirkuma nolikumā palīdz potenciālajiem piegādātājiem labāk izprast pasūtītāja vajadzības un sagatavot atbilstošākus piedāvājumus. www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org Projektu finansiāli ...

  Publicēts 2013-09-20

  Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sadarbībā ar Latvijas Republikas Valsts kontroli aicina uz diskusiju

  Sabiedrība par atklātību Delnas sadarbībā ar Latvijas Republikas Valsts kontroli 2013.gada 2.oktobrī rīko diskusiju par Saeimas kancelejas finanšu un lietderības audita nepieciešamību, tā iespējām, riskiem. Diskusijas mērķis ir noskaidrot, kā Saeimas kancelejas finanšu un lietderības audits veicinātu ne tikai sabiedrības atbalsta pieaugumu Saeimai, bet arī lietderīgāku un uz mērķi orientētāku Saeimas budžeta izlietojumu. Delna 2012.gada decembra konferencē ...

  Publicēts 2013-09-18

  “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir uzsākusi 2014.gada darba plāna izstrādi

  2013. gada 28.augustā norisinājās „Sabiedrības par atklātību – Delna”, turpmāk tekstā –  Delna,  darba sanāksme ar mērķi uzsākt Delnas 2014.gada darba plāna izstrādi, kā to paredz līguma, kas parakstīts ar Sabiedrības Integrācijas fondu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada periodam programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programmas” projekta „Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai ...

  Publicēts 2013-09-09
  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1