×

Jaunumi

Vairāk atbildības un tiesiskuma labākai pārvaldībai

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” informēs par projekta „Vairāk atbildības un tiesiskuma labākai pārvaldībai” uzsākšanu. 2013.gada 30.septembrī, plkst. 11:30 Juridiskajā augstskolā Delna informēs par nesen uzsāktā projekta „Vairāk atbildības un tiesiskuma” darba programmas mērķiem, aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem. Pārrunāsim arī, kā Juridiskās palīdzības centrs sadarbosies ar korupcijas upuriem un kā Delna redz pārmaiņas Latvijā pretkorupcijas jomā. Delnas rīcībā ...

Publicēts 2013-09-25

Darbinieku pieņemšana valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās atklāj sistēmiskus trūkumus

Pēc tam, kad sabiedrībā plašu rezonansi izraisīja ziņa par AS “Pasažieru vilciens” un VAS “Latvijas Dzelzceļš” meitas uzņēmuma SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vadības neētisko rīcību, izraugoties partijas “Vienotība” biedrus Olafu Pulku un Ēriku Škaparu augsti apmaksātiem amatiem bez pietiekama pamatojuma un caurspīdības, Delna vērsās ar oficiālu vēstuli Satiksmes ministrijā, Ekonomikas ministrijā, partijas “Vienotība” valdē. ...

Publicēts 2013-09-24

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” nesaskata pārkāpumus LOK veiktajā iepirkumā

Vērtējot LOK veiktā iepirkuma par olimpiešu tērpu iegādi nolikumu, nav konstatējami speciāli iestrādāti nosacījumi, kuri dotu priekšroku kādam konkrētam piegādātājam.Vizuālā materiāla izmantošana no katalogiem iepirkumu procedūrā ir pieļaujama, ja tie nenorāda uz konkrētiem ražotājiem un neierobežo konkurenci, izslēdzot citus dalībniekus no konkursa. Vizuālā materiāla iekļaušana publiskā iepirkuma nolikumā palīdz potenciālajiem piegādātājiem labāk izprast pasūtītāja vajadzības un sagatavot atbilstošākus piedāvājumus. www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org Projektu finansiāli ...

Publicēts 2013-09-20

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sadarbībā ar Latvijas Republikas Valsts kontroli aicina uz diskusiju

Sabiedrība par atklātību Delnas sadarbībā ar Latvijas Republikas Valsts kontroli 2013.gada 2.oktobrī rīko diskusiju par Saeimas kancelejas finanšu un lietderības audita nepieciešamību, tā iespējām, riskiem. Diskusijas mērķis ir noskaidrot, kā Saeimas kancelejas finanšu un lietderības audits veicinātu ne tikai sabiedrības atbalsta pieaugumu Saeimai, bet arī lietderīgāku un uz mērķi orientētāku Saeimas budžeta izlietojumu. Delna 2012.gada decembra konferencē ...

Publicēts 2013-09-18

“Sabiedrība par atklātību – Delna” ir uzsākusi 2014.gada darba plāna izstrādi

2013. gada 28.augustā norisinājās „Sabiedrības par atklātību – Delna”, turpmāk tekstā –  Delna,  darba sanāksme ar mērķi uzsākt Delnas 2014.gada darba plāna izstrādi, kā to paredz līguma, kas parakstīts ar Sabiedrības Integrācijas fondu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada periodam programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programmas” projekta „Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai ...

Publicēts 2013-09-09

“Sabiedrības par atklātību – Delna” 2014.gadā plānotie uzdevumi, atbilstoši stratēģiskajiem virzieniem

Stratēģiskais virziens : Panākt efektīvāku tiesu darbu Kā tas tiks panākts 2014. gadā? Diskusijas ar tiesnešiem; Tiesu ilguma pulksteņu virtuāla izstrāde; Stratēģiskais virziens : Trauksmes cēlāju par korupciju tiesiskās aizsardzības būtiska uzlabošana Kā tas tiks panākts 2014. gadā? Priekšlikumu izstrāde izmaiņām likumdošanā, kas paredz trauksmes cēlāju aizsardzību Stratēģiskais virziens : Valsts amatpersonu kvalitatīva atlase Kā tas tiks panākts 2014. gadā? Priekšlikumi par izmaiņām normatīvajos aktos ar mērķi ...

Publicēts 2013-09-09

2014.gada darba plāna izveide

  2014.gada darba plāna izveide Darba sanāksme Alberta ielā 13 2013.gada 28.augustā Dienas kārtība 9:30 – 9:45           Ierašanās – dienas uzdevumu kopīga apstiprināšana 9:45- 10:30          Kur mēs esam korupcijas apkarošanā un novēršanā 2013.gada augustā: skats uz Delnas 10. punktiem 10:30 – 10:45      Pārtraukums 10:45 – 12:30      Konkrētu uzdevumu veidošana 2014.gadam 12:30 – 13:30      Pusdienas 13:30- 15:15        Delnas un Latvijas vēstures infogrammas veidošana, ieskats darbinieku izvēlēs 15:15 ...

Publicēts 2013-09-09

Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai pārvaldībai

2013.gada 27.augustā biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” ar Sabiedrības Integrācijas fondu noslēdza līgumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada periodam programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programmas” projekta „Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai pārvaldībai”, kura Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/188/3/NAC/046 īstenošanu. Projekta mērķis: Darbības programmas mērķis ir stiprināt Delnas institucionālo, cilvēkresursu un finanšu kapacitāti un ilgtspēju efektīvai ...

Publicēts 2013-09-09

Delna: nav pieļaujama aizdomās turētu personu atrašanās pašvaldību amatos

  2013.gada 30.augustā “Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina atsaukt no Rīgas domei piederošā uzņēmuma valdes korupcijas noziegumos aizdomās turēto A.Aļeksejenko. “Ir nepieļaujami, ka personu, kuru tur aizdomās par kukuļa pieņemšanu un kurš turklāt ir atstādināts no domes amata par šo notikumu, ieceļ valdē pārvaldīt nozīmīgu Rīgas domes uzņēmumu Getliņi Eko”, komentēja Delnas juridiskais direktors Gundars Jankovs. Rīgas domes ...

Publicēts 2013-08-30

DELNA MEKLĒ BRĪVPRĀTĪGOS JURISTUS

  Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centrs sniedz juridisku atbalstu iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām lietās, kurās ir aizdomas par interešu konfliktu vai korupciju. Delna jo īpaši uzmanību pievērš: vides aizsardzības jautājumiem; būvniecībai, t.sk. hidrotehnisko būvju būvniecībai; Eiropas Savienības fondu un citu starptautisku finanšu instrumentu finansētiem projektiem, t.sk. valsts un privāto tiesību subjektu veiktajiem iepirkumiem fondu ietvaros; valsts un pašvaldību pārvaldes jautājumiem, t.sk. ...

Publicēts 2013-08-21
 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1