• ZIEDOT

  PALĪDZI DELNAI CĪŅĀ AR KORUPCIJU!

   

  Vēlies atbalstīt tādas sabiedrības veidošanu Latvijā, kas ir neiecietīga pret korupciju? Ziedo un stiprini Delnas spēju reaģēt uz aktuāliem notikumiem sabiedrības interešu labā! Katrs ziedojums mūs iedvesmo turpināt informēt sabiedrību, izgaismot nelikumības un iestāties par likuma un rīcībpolitikas izmaiņām, kas mazina korupcijas riskus un veicina atklātību.

  KL

  KĀ ZIEDOT DELNAI:

  • ar internetbankas pārskaitījumu uz Delnas bankas kontu

  Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”

  Reģistrācijas Nr. 40008037054
  Juridiskā adrese: Citadeles iela 8, Rīga, LV 1010

  .

  •Bankas nosaukums: AS SEB banka

  Konts: LV34UNLA0050022979830
  Adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076
  Bankas BIC/SWIFT kods: UNLALV2X

  .

  •Bankas nosaukums: AS Swedbank

  Konts: LV31HABA0552044267218

  Adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija

  Bankas BIC/SWIFT kods: HABALV22

  kl

  • ar PayPal interneta pārskaitījumu

  Lai veiktu ziedojumu, spied uz pogas ‘Donate’! Adrese ziedojumu pārskaitīšanai PayPal sistēmā ir ti@delna.lv


  – 

  KĀPĒC ZIEDOT DELNAI?

   

  Delnai nav pastāvīga finansējuma avota. Pamatā finansējums tiek iegūts, uzvarot projektu konkursos. Lai arī šis ir galvenais Delnas finansējuma avots, tas uzliek ierobežojumus Delnas pamatfunkcijas – korupcijas sargsuņa – pildīšanai, jo projektiem ir relatīvi šauri mērķi, īsi termiņi un izdevumu ierobežojumi. Ziedojumi ļauj Delnai skaļi un efektīvi reaģēt uz aktuāliem notikumiem.

  kl

  Delna pieņem ziedojumus gan naudas, gan citā veidā (graudā, brīvprātīgo darbu). Varat ziedot gan Delnas vispārīgajiem mērķiem, gan  sazinoties ar Delnas biroju, konkrētam šobrīd īstenotam projektam. Ja atsūtīsiet mums savu kontaktinformāciju, mēs atskaitīsimies par tieši Jūsu ziedojuma izlietojumu.

  .

  DELNAS NEATKARĪBA

  .

  Atbilstoši Delnas ziedojumu pieņemšanas vadlīnijām, pieņemam ziedojumus tikai no uzņēmumiem ar labu reputāciju un tos izlietojam organizācijas mērķu sasniegšanai. Neviens ziedojums, neatkarīgi no tā apmēra, nemazina Delnas neatkarību un nenozīmē, ka Delna atbalsta uzņēmuma politiku vai rīcību. Apsūdzību vai pamatotu aizdomu gadījumā par ziedotāja iesaisti koruptīvās darbībās, Delna saglabā tiesības vērsties pret uzņēmumu tāpat kā vērstos pret jebkuru citu uzņēmumu līdzīgā situācijā.kl

   kl

  NODOKĻU ATLAIDES

   

  Delnai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Līdz ar to Delnas ziedotājiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atvieglojumus.

  .

  Juridiskām personām pienākas uzņēmuma ienākumu nodokļa atlaide 75% apmērā no ziedojuma summas. Piemēram, ja Delnai ziedojat 1000 EUR, uzņēmums drīkst no VID maksājamās UIN summas ieturēt 750 EUR. Visi atvieglojumi, ko tiesīgi izvēlēties Delnas ziedotāji, noteikti “Uzņēmumu ienākumu nodokļa likuma” 12.pantā.

  .

  • Fiziskām personām pienākas 23% Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksa no ziedojuma summas, ja tiek iesniegts pieprasījums VID.

  .

  Untitledkl

  PALDIES VISIEM, KURI JAU ATBALSTĪJUŠI VAI PLĀNO ATBALSTĪT DELNU!

  KOPĀ MĒS VARAM PANĀKT PĀRMAIŅAS!

  • Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   ddddddbilde

   empiric_1cpi2016

   rokas_gramata