×

Delna: Valdībai jāsper pirmais solis korupcijas uztveres mazināšanai sabiedrībā

2003.gada 7.oktobrī, Rīgā

Delna uzskata, ka valdībai jāsper pirmais solis korupcijas uztveres mazināšanai Latvijas sabiedrībā

Šodien Londonā nāk klajā ikgadējais starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International Korupcijas uztveres indekss. Latvija tajā iekļauta jau sesto reizi unjoprojām ir to divu trešdaļu valstu vidū, kurās korupcijas tiek vērtēta kā nopietna problēma, un kur atzīme nav augstāka par 5 desmit ballu sistēmā.

“Lai arī indekss parāda tikai uztveri par korupciju un neanalizē problēmas dziļāk, tas katru gadu mums atgādina par šo domāšanas veidu Latvijas sabiedrībā. Mūsuprāt tas ir satraucošs”,uzskata Sabiedrības par atklātības- Delna valdes priekšsēdētāja Inese Voika.Korupcija ir pārņēmusi ne tikai varas gaiteņus, bet daudz bīstamāk – visu Latvijas iedzīvotāju galvas. Lai mainītu lietas uz labo pusi, atbildība ir gan valdības, gan iedzīvotāju pusē. Taču pie ieilgušās neuzticības varai, valdībai ir jāsper pirmais solis, lai parādītu, ka iedzīvotājiem ir iespēja līdzdarboties korupcijas novēršanā. iespējams neticība sabiedrībā ir tik liela, ka valdībai būs jāsper ne tikai viens, bet vairāki soļi, pirms tiks gūts sabiedrības atbalsts. Tikai tad ir cerība, ka korupcijas lauciņā notiks neatgriezeniskas pārmaiņas un Latvija šādos indeksos būs starp
labākajām valstīm.”

2003.gada Korupcijas uztveres indeksā Latvija ierindojusies 57.vietā starp 133 valstīm. Latvija saņēmusi 3.8 punktu vērtējumu pēc 10 ballu skalas. Lai arī pagājušajā gadā Latvija bija 52.vietā ar 3.7punktiem, tomēr šogad rādītājs ir labāks. 2003.gada indeksā iekļautas daudz vairāk valstu nekā agrāk, tāpēc vērojama pārbīde pa vietām.

Var uzskatīt, ka Latvijas rādītāji Korupcijas uztveres indeksā stabilizējas un pat uzrāda zināmu augšupejošu tendenci, jo arī novirze Latvijas rezultātos šogad salīdzinājumā ir neliela 0.4 (pret 1.4 2002.gadā).

Lai arī kārtas vieta parasti ir visvairāk apspriestais KUI rādītājs, tas ir arī visbiežāk pārprastais. KUI neaptver visas pasaules valstis, kopš 1995.gada, kad aizsākts Indekss, valstu skaits vienmēr bijis mazāks par 100, tikai 2003.gadā tās ir 133 valstis. Tāpēc nav lietderīgi apspriest vietu, kuru valsts ieņēmusi, jo tā var mainīties atkarībā no indeksā iekļauto aptauju skaita, bet gan atzīmi no viens līdz desmit.

Tā kā runa ir par uztveri, ko veido daudzi subjektīvi faktori un valsts vide, indeksa ietvaros var salīdzināt valstis no viena reģiona, kurā ir līdzīgas vērtības un attīstība. Eiropas Savienības reģiona ietvaros, Latvijas vērtējums ir viens no kritiskākajiem, līdz ar Slovākiju un Poliju.

Aptauju skaits. Norāda valsts KUI indeksa aprēķināšanā izmantoto aptauju skaitu atkarībā no pieejamajiem datiem. Transparency International un Delna indeksa sastādīšanai paši aptaujas neveic.  Latvijas gadījumā šogad izmantotas septiņas aptaujas.  Economist Intelligence Unit 2003(EIU), Freedom House 2003 unPasaules Bankas un ERAB Biznesa vides dati BEEPS 2 – 2002, kā arī Word Market Research Centre 2002, kā arī TI ziņojuma Global Corruption Report 2001., 2002.un 2003.gada dati.


Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52