×

ES struktūrfondu projekta starpziņojums

 pROJEKTA

ES fondu sadales procesa analīze no pretkorupcijas perspektīvas un informācijas atklātības veicināšana ES fondu apguvē Latvijā

starpziņojums

 

2004. gada oktobris – 2005. gada februāris

 Autore: Projekta vadītāja Karīna Janova, Mag. soc.

 

Projekta „ES fondu sadales procesa analīze no pretkorupcijas perspektīvas un informācijas atklātības veicināšana ES fondu apguvē Latvijā” mērķis ir identificēt, kur ir iespējamie korupcijas riski ES struktūrfondu (SF) vadības sistēmā un, analizējot šos riskus, izstrādāt priekšlikumus, lai veicinātu informācijas atklātību un korupcijas mazināšanu SF vadībā Latvijā laika posmam no 2004. līdz 2008. gadam.

 

Projekta sagaidāmie rezultāti:

·          Būs izanalizēta ES SF vadības sistēma un identificētas galvenās jomas, kurās ir iespējami korupcijas draudi;

·          Balstoties uz analīzi, tiks izstrādāta Delnas kā SF sargsuņa darbības metodoloģija un stratēģija;

·          Delnas rīcība būs panākusi pozitīvas izmaiņas – būs mazināti korupcijas riski un veicināta informācijas atklātība SF sadales procesā.

 

Kā galvenās īstenojamās aktivitātes projekta sākumā tika minētas piecas:

a.       Līdzdalība ES fondu vadības un uzraudzības komitejās;

b.       Informācijas atklātības par ES SF analīze un rekomendāciju izstrāde;

c.       Dokumentu analīze;

d.       Specifisko problēmsituāciju izpēte;

e.       Izpratnes par interešu konfliktu veicināšana konkursu vērtētāju vidū.

Lielākā vai mazākā mērā projektā tiek īstenotas visas aktivitātes. Tomēr vairāku šo aktivitāšu īstenošana tika atlikta līdz starpziņojuma tapšanai, lai būtu iespējams izvērtēt šo aktivitāšu nepieciešamību un izvēlēties atbilstošāko to īstenošanas veidu.

 

Šī starpziņojuma mērķis ir iepazīstināt ar projektā paveikto (1.sadaļa), aprakstīt līdz šim apzinātās SF vadības nepilnības (2. sadaļa) un, balstoties uz to analīzi, definēt Delnas tālākās rīcības SF uzraudzībā stratēģiju (3. sadaļa).

PILNS STARPZIŅOJUMA TEKSTS  (doc)

Pievienot komentāru

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

     

    rokas_gramataddddddbilde

    empiric_1