×

Tiesa skatīs Delnas prasību pret Neatkarīgo Rīta Avīzi par publicēto apmelojošo ziņu atsaukšanu un atlīdzības piedziņu

Rīgā, 2006.gada 26.jūlijā

Rīt pulksten 11.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā tiks skatīts “Sabiedrības par atklātību – Delna” prasības pieteikums pret “Neatkarīgo Rīta Avīzi” par publicēto apmelojošo ziņu atsaukšanu un atlīdzības piedziņu.

NRA 2005.gada 19.decembra publikācijas “Delna sapinas interešu konfliktā” virsrakstā ir atspoguļojusi klaji nepatiesu, apmelojošu ziņu par Delnu. NRA uz minētajā virsrakstā pausto nepatieso, apmelojošo ziņu ir atsaukusies arī 2005.gada 30.decembra rakstā “āksts – Roberts Putnis”.

Iepazīstoties ar minētajām publikācijām, var viegli saskatīt, ka NRA, neskatoties uz lietas patiesajiem apstākļiem, ir sniegusi sabiedrībai nepatiesu, apmelojošu informāciju par Delnu, ko apliecina šādi pastāvošie apstākļi:

 1. NRA 2005.gada 19.decembra virsrakstā pausto ziņu nekādā veidā neapstiprina tālākais raksts, kas tikai izklāsta Delnas gada pārskata un pamatinformācijas brošūrai pievienotās vispārējās un plašam saņēmēju lokam adresētās pavadvēstules saturu.
 2. NRA nekādā veidā nav sniegusi skaidrojumu tam, kādā tad īsti interešu konfliktā Delna ir “sapinusies”. NRA nesniedza minētā interešu konflikta skaidrojumu un pierādījumus par publicētās informācijas atbilstību patiesībai arī pēc Delnas 2005.gada 20.janvāra vēstules NRA redaktoram Armandam Pučem, kurā lūdza atsaukt minētajos rakstos publicēto informāciju.
 3. NRA tendenciozo vēlmi paust nepatiesu informāciju par it kā pastāvošo Delnas interešu konfliktu apliecina arī KNAB lūgums atsaukt NRA 2005.gada 20.decembra publikācijas “KNAB nosauc Delnas aktivitātes par bezjēdzīgām” virsrakstu.

NRA nepatiesi paustā informācija viennozīmīgi ir grāvusi Delnas reputāciju sabiedrības acīs un aizskārusi tās godu. Tas ticis darīts, pārkāpjot normatīvos tiesību aktus un vispāratzītas žurnālistikas ētikas un morāles normas.

NRA interešu konflikta pārmetums skar Delnas darbības kodolu, jo Delna par savas darbības mērķi cita starpā ir izvirzījusi augstus ētiskus darbības standartus politikā un valsts pārvaldē. Nepamatoti apgalvojumi par it kā eksistējošu interešu konfliktu ir absolūti nepieņemams drauds Delnas darbībai. Ar NRA nepatiesi pausto informāciju ir tikusi grauta Delnas reputācija un mazināta cieņa to personu acīs, kas Delnai uzticas un ar kuriem tā sadarbojas un potenciāli varētu sadarboties dažādu sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, kā arī saņemt nepieciešamo finansiālo atbalstu tās darbības nodrošināšanai.


Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1