×

Delna Gruzijā skaidro Latvijas pieredzi partiju finansēšanas un administratīvo resursu izmantošanas jomā

Delnas politikas analītiķi Līga Stafecka un Andrejs Karpovičs, nododot administratīvo resursu novērošanas pieredzi Gruzijas Transparency International (TI) kolēģiem projekta Mērķgrupu aktivizēšana administratīvo resursu ļaunprātīgas izmantošanas novērošanai priekšvēlēšanu laikā Gruzijā ietvaros laikā no šā gada 5. līdz 9. septembrim vadīja semināru Gruzijas nevalstisko organizāciju (NVO) un mediju pārstāvjiem par partiju finansēšanas sistēmu modeļiem un izrietošajām problēmām.

Auditorija bijusi ļoti ieinteresēta izzināt arī NVO lomu Latvijā un vēlējusies padziļinātāki izprast ko vairāk par situāciju Latvijā un Delnas pieredzi dažādu jautājumu risināšanā, kā arī par metodoloģiju izvēli un to pielietošanu. Gruzijas NVO vēlējās uzzināt ko vairāk par veidiem, kādos Delna strādā un sadarbojoties ar valsts un pašvaldību sektoru.

Seminārā Delnas politikas analītiķe Līga Stafecka iepazīstināja Gruzijas pārstāvjus ar Latvijas partiju finansēšanas sistēmu un kā tā pie mums ir gadu gaitā mainījusies un attīstījusies, analizējot galvenās problēmas un riska zonu valdziņus, kuriem noārdoties, parādās robiņi korupcijas attīstībai un eksistencei, kas vēlāk paliek neatrisināti, rodot citus, kas pēc tam mums arī jālāpa. Diskusijā piedalījās arī pārstāvji no Gruzijas reģionālajām avīzēm, kā arī tādas NVO organizācijas, kas jau izprot situācijas cēloņus un iespējamās sekas.

Gruzijas TI Delnas pieredzi novērtējusi kā sev ļoti nozīmīgu

„Mūsu pieredze viņiem ir ļoti noderīga un vērtīga, jo Gruziju vēl tikai sagaida viss šis process, Diskusijā piedalījās arī pārstāvji no Gruzijas reģionālajām avīzēm, kā arī tādas NVO organizācijas, kas jau izprot administratīvo resursu un politisko partiju finansēšanas problēmu cēloņus un iespējamās sekas. Tās bija ļoti ieinteresētas uzklausīt Delnas pieredzi, lai preventīvi novērstu paredzamās problēmas un procesu attīstības virzienus. Piemēram, kāda juristu biedrība, kuriem jēdzieni, par kuriem Delna runāja, bija jau diezgan skaidri,” komentē Līga Stafecka.

Savukārt Andrejs Karpovičs sarunas veidā iepazīstināja auditoriju ar dažādiem administratīvo resursu jautājumiem, piemēram, kādā veidā pret to būtu jācīnās, kāpēc šāda problēma kā administratīvo resursu ļaunprātīga izmantošana ir vērtējama ar negatīvu zīmi u.c.

Gruzijas vizītes ietvaros Delna organizēja arī intervijas ar mērķi izstāstīt par administratīvo resursu problēmu un pieredzi Latvijā. Delnas projekta vadītāji tikās gan ar parlamenta deputātiem, šajā gadījumā arī ar vienu opozīcijas pārstāvi, kurš būdams jurists, izstāstīja arī tās lietas, kas viņam šķiet diskriminējošas attiecībā uz opozīcijas partijām tieši likumdošanas jomā, kā arī pašā Gruzijas vēlēšanu procesā.

„Šobrīd Gruzijā notiek priekšvēlēšanu aktivitātes, jo negaidīti tika izsludināts vēlēšanu datums. šāda rīcība vien ir uzskatāma par administratīvo resursu izmantošana, kas būtiski ietekmēja partiju iespējas kandidēt vēlēšanās. Partijām divu dienu laikā bija jāreģistrē pieteikums vēlēšanām, jo Gruzijas likumdošana paredz, ka prezidents izsludina vēlēšanu dienu, un divu dienu laikā pēc izsludināšanas partijām ir jāreģistrējas vēlēšanām. Prezidents to izdarīja sestdien, bet viņa preses dienests to esot aizmirsis publiski sestdienā izsludināt. Līdz ar to ziņu par izsludinātajām vēlēšanām mērķgrupas – partijas, kas plānojušas piedalīties vēlēšanās, – saņēma svētdienā un pirmdienā viņiem bija nacionālie svētki, kad visas iestādes ir slēgtas. Strādāja vienīgi vēlēšanu komisija, kas reģistrēja partijas. Diemžēl tās partijām, kurām bija vēl nepieciešama kāda dokumentācijas sakārtošana un, piemēram, juridiskie apstiprinājumi, šādu iespēju vairs nebija – partijas vairs nepaspēja iegūt, piemēram, nepieciešamos notariālos apstiprinājumus vai savākt sarakstos iekļauto deputātu kandidātu parakstus. Tas bijis liels šoka moments, jo visi bija gaidījuši, ka vēlēšanas būs decembrī. Līdz ar to kampaņu un visas pārējās lietas jāsasteidz un jādomā, kā strādāt ar vēlētājiem,” teic L.Stafecka.

Gruzijā bija saaktivizējušās dažādas NVO, kas bija plānojušas novērot vēlēšanas, taču šī negaidītā pavērsiena dēļ, to darbība tiek sarežģīta. Piemēram, organizācija, kas novēro vēlēšanas, vairs nevarot paspēt noorganizēt plānotās aktivitātes, kas jāveic gan pirms vēlēšanām, gan to laikā. Tās realizēs tikai daļu no plānotās novērošanas, kas arī kalpo par piemēru vēlēšanu caurspīdīguma nenodrošināšanai. No administratīvo resursu izmantošanas viedokļa šāda situācija ir diskriminējoša, kā arī to legāli var pārkāpt, jo prezidentam ir tiesības izmantot savas pozīcijas, kas Gruzijā būtu jāmaina.

Delnai bija iespēja uzdot arī kritiskus jautājumus likumu veidotājiem – parlamenta juridiskās komisijas vadītājam un viņa palīgam, kuras tikšanās laikā tika runāts par Gruzijas vēlēšanu likumu, kas nemitīgi tiek mainīts, grozīts un papildināts. Tomēr tā kā viņi abi ir absolūti lojāli valdošajai partijai, problēmas šajos jautājumos saskatītas netika. Delna tikās arī organizāciju, kas novēro vēlēšanas, tādā veidā savstarpēji apmainoties ar gūto pieredzi.

Delnas politikas analītiķis Andrejs Karpovičs norāda, ka Gruzijā administratīvo resursu izmantošanas loks ir ļoti plašs. „Izteikti novērojamas likumdošanas problēmas attiecībā uz administratīvo resursu izmantošanas problēmām, jo pašreizējā sistēmā valdošajām partijām ir izdevīgāki noteikumi piedalīties municipālajās vēlēšanās un izvērst vēlēšanu kampaņu, kas savukārt rada problēmas un grūtības opozīcijas spēkiem.”

Izteikti tiek izmantots arī regulatīvais resurss – tiek veidotas tādas vēlēšanu komisijas, kurās dominē valdošo partiju pārstāvji un opozīcijai nav iespējas deleģēt savus pārstāvjus. Opozīcija protestē, jo vēlēšanu komisijas cilvēki ir tie, kas vēlēšanu dienā skaitīs vēlētāju balsis. Opozīcijas pārstāvis Delnai norādīja, ka vēlēšanu komisijas sastāvs var tikt izmantots, lai radītu spiedienu pret opozīcijas spēkiem, minot par jau iepriekš notikušiem šādiem gadījumiem.

Šā gada jūlijā Delna ar 109 no 120 iespējamiem punktiem uzvarēja ārlietu ministrijas projektu konkursā attīstības sadarbības jomā ar Gruziju un Moldovu, kas Delnai 6 mēnešu garumā dos iespēju dalīties pretkorupcijas darba pieredzē un atbalstīt nevalstisko organizāciju kolēģus Gruzijā. Projekts “Mērķgrupu aktivizēšana administratīvo resursu ļaunprātīgas izmantošanas novērošanai priekšvēlēšanu laikā Gruzijā” paredz Delnas uzkrāto zināšanu nodošanu Gruzijas nevalstisko organizāciju kolēģiem pirms novembrī plānotajām pašvaldību vēlēšanām. Administratīvo resursu novērošanas metodoloģija tiek nodota un adaptēta Gruzijas apstākļiem un tās valsts situācijai. Plānotas apmācību un apziņas celšanas semināri vietējām mērķa grupām, kas ir politisko partiju pārstāvji, žurnālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Galvenā uzmanība tiek pievērsta vēlēšanu novērošanai Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi.


Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52