×

ES ievieš obligātu saņēmēju atklāšanu un liek pamatus “melnajiem sarakstiem” – ievērojams solis cīņā pret korupciju ES

Brisele/Berlīne/Rīga, 2006. g. 14. decembrī – Eiropas Savienības Ministru padome šodien apstiprinājusi finanšu regulu, kura veicinās cīņu pret korupciju un palīdzēs novērst ES nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Regulā paredzēta ES strukturālo fondu un lauksaimniecības atbalsta līdzekļu saņēmēju publiskošana.

“Saņēmēju publiskošana veicinās sabiedrības kontroli nodokļu maksātāju naudas izmantošanā,” jauno regulu komentē Transparency International reģionālas direktors Eiropā Mikloss Māršals (Miklos Marschall). “TI un tās nodaļas Eiropas Savienībā jau gadiem ir pieprasījušas obligātu atklātību, kas kalpotu gan grantu saņēmēju, gan arī nodokļu maksātāju interesēm. Tagad dalībvalstu pienākums ir pierādīt, ka tās ievieš jaunās regulas prasības.”

Transparency International Eiropas Savienībā pastāvīgi atbalstījusi “melnā saraksta” ieviešanu visā Eiropas Savienībā, kas konkrētas juridiskas un fiziskas personas var izslēgt no turpmākas finansējuma saņemšanas, tāpat TI konsekventi atbalstījusi atklātību ES finanšu saņēmēju identificēšanā. šodien pieņemtā regula nozīmē reālu progresu abās jomās.

Jāatgādina, ka ES katru gadu sadala vairāk par 100 miljardiem EUR.

Strukturālo fondu līdzekļu saņēmēju identitāte būs jāpublicē jau 2008., bet lauksaimniecības atbalsta līdzekļu saņēmēju identitāte – 2009. gadā. Dalībvalstīm jāievieš efektīvas kontroles sistēmas un jānodrošina attiecīgajā valstī izmantoto ES finanšu pārbaudīšana. šīs iniciatīvas ir būtisks solis ES budžeta atklātās un uzticamās izmantošanas virzienā.

Vairāk nekā 75 procentus Kopienas budžeta līdzekļu piešķir dalībvalstis, steidzami bija nepieciešams pilnveidot atklātību un izdevumu pārbaudīšanu. Tieši dalībvalstu procedūras līdz šim ir bijusi viena no problemātiskākajām ES līdzekļu sadales jomām. “Dalībvalstīm tagad ir aktīvi jāķeras pie prasību ieviešanas un TI šo procesu uzraudzīs”, komentē M. Māršals.

Pastāvošās sistēmas ietvaros ja organizācija nepamatoti izmanto ES līdzekļus, šī informācija netiek piedāvāta nedz citām dalībvalstīm, nedz arī Eiropas Komisijai, lai gan visas minētās instances pārrauga Kopienas budžetu. šodien pieņemtais lēmums nozīmē, ka gadījumā, ja organizācija, uzņēmums vai cits līdzekļu saņēmējs ES finanses izmanto pierādāmi nepamatotā veidā, to var izslēgt no jauna finansējuma saņemšanas no jebkuras ES budžeta daļas, tajā skaitā arī no Komisijas un no citām dalībvalstīm.

“Krāpniekiem nu būs jādomā divreiz, pirms tie cenšas piekrāpt Eiropas nodokļu maksātājus,” atzinusi Transparency International finanšu atklātības pārvaldītāja Huanita Olaja (Juanita Olaya).

Regulā paredzēta jaunas datubāzes izveidošana, tas būs pirmais solis finansējuma saņēmēju izslēgšanā visā Eiropas Savienībā vienlaikus. Ja organizācijas var saņemt naudu no citām budžeta jomām arī pēc tam, kad tās tiesiski atzītas par krāpnieciskām, kaut kas nav kārtībā. Valsts pārstāvjiem obligāti jāaplūko datubāze pirms tiek slēgts līgums, jo pašreiz regulā paredzēta voluntāra sistēma. “Pieeju patlaban nodrošina tikai institūcijām, kuras veic iepirkumu, taču datubāzei jābūt arī publiski pieejamai” – tā Olaja. “Atklātība ir arī uzņēmumu interesēs, jo tā nodrošina godīgumu šajā procesā.”

Transparency International Latvijas nodaļa “Sabiedrība par atklātību DELNA” divu gadu garumā uzraudzīja ES līdzekļu izmantošanu Latvijā, saskaroties ar ļoti lielu politisku un administratīvu pretestību. Delna arī piedalījās ES caurskatāmības iniciatīvas izstrādē, tomēr iesāktais darbs bija jāpārtrauc šopavasar līdzekļu trūkuma dēļ.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52