×

Tiesa noraida prasību pret Dzelzavas ielas iedzīvotājām par zaudējumu piedziņu

Rīgā, 2007.gada 20.februārī

Šodien Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa noraidīja SIA “Dzelzavas centrs” celto prasību pret Dzelzavas ielas iedzīvotājām Sandru Pumpuri un Jeļenu Poikāni par zaudējumu atlīdzināšanu 30`000 latu apmērā saistībā ar viņu vēršanos Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu par Rīgas pilsētas būvvaldes būvatļaujas atcelšanu.

Delnas juridiskais analītiķis un iedzīvotāju pārstāvis tiesā Kristaps Markovskis norāda, ka “prasītājas, pārsūdzot būvatļauju Administratīvajā tiesā, ir izmantojušas savas subjektīvās tiesības publisko tiesību sfērā un līdz ar to ne pie kādiem apstākļiem šajā lietā nevarēja būt runa par ļaunprātīgi izmantotu sev piemītošu civilu tiesību. Jau no paša pieteikuma iesniegšanas brīža bija zināms, ka no sistēmiskā viedokļa šādas prasības apmierināšana ir neiespējama. Tāpēc tiesa principā nedrīkstētu pieņemt uz publiskas tiesības izmantošanas pamatotu prasību arī citos gadījumos.”

Starptautiskā literatūrā šādas pēc būtības neapmierināmas prasības dēvē par “stratēģiskajām prāvām” un tās bieži izmanto pret pilsoniskām iniciatīvām, nevalstiskām organizācijām vai interešu aizstāvības grupām. Par tādu uzskatāma arī Dzelzavas ielas namīpašnieku apvienība, kas protestēja pret iecerēto biroja ēkas būvniecību dzīvojamā rajonā. Kā nepieņemama un neizprotama ir vērtējama tiesas izvēle vispār pieņemt izskatīšanai šādu prasību, jo no sistēmiskā viedokļa, likumīgi izmantojot un aizstāvot savas tiesības, nav iespējams radīt zaudējumus, kas būtu kādam atlīdzināmi.

SIA “Dzelzavas centrs” lūdza ierosināt civillietu, lai no Sandaras Pumpures un Jeļenas Poikānes piedzītu zaudējumus, kas uzņēmējam esot radušies saistībā ar apturēto būvniecību. Minētās iedzīvotājas, pārstāvot Dzelzavas ielas iedzīvotāju intereses, pārsūdzēja Rīgas pilsētas būvvaldes izsniegto būvatļauju par tirdzniecības un biroja centra būvniecību Dzelzavas ielā. Līdz ar to būvniecības darbi tika apturēti līdz lieta izskatīšanai Administratīvajā tiesā. Abām iedzīvotājām ar Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu kā nodrošinājums zaudējumu piedziņai pat tika apķīlāti dzīvokļi, taču 2006.gada oktobrī Rīgas apgabaltiesa apķīlāšanu atcēla bez pārsūdzēšanas iespējām.

Šis gadījums ir ļoti līdzīgs Enesas Saburovas lietai, kura pārsūdzēja Rīgas pilsētas būvvaldes SIA “N&J” izdoto būvatļauju daudzstāvu nama būvniecībai Brīvības gatves 352 iekšpagalmā, tādējādi apturot būvdarbus. 2006.gada jūnijā Augstākās tiesas Senāts apstiprināja apstrīdētās būvatļauju prettiesiskumu. Arī SIA “N&J” prasīja zaudējumu piedziņu no Enesas Sabūrovas, kuras īpašumu arī tiesa apķīlāja, bet šā gada janvārī SIA “N&J” atsauca savu prasību.

Kontaktpersona:
Delnas juridiskais analītiķis
Kristaps Markovskis
e-pasts: kristaps.markovskis@delna.lv
tālr.: 29588908


Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52