×

Delna aicina Rīgas domē iekļuvušās partijas sarunās par Rīgas mēra kandidātiem un koalīcijas veidošanu ņemt vērā pretkorupcijas apsvērumus

Sabiedrība par atklātību – Delna šodien izsūtījusi aicinājumu Rīgas domē ievēlētajām partijām plānoto darbu sarakstā un koalīcijas veidošanā iekļaut arī jautājumus par Rīgas pārvaldības modeļa reformu un darbucīņā pret korupciju Rīgas pašvaldībā.

Balstoties savā iepriekšējā pieredzē ar korupcijas risku izvērtēšanu Rīgas pašvaldībā,Delna deputātu vietas ieguvušās partijas aicina:

1) aktīvi diskutēt un virzīt jautājumu par lēmējvaras un izpildvaras nošķiršanu, lai vairotu šo abu varu pārraudzības – atskaitīšanāssistēmas izveidi, kā arī padarīt pilsētas pārvaldi efektīvāku.

2) sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) stiprināt pretkorupcijas regulējumu, praksi un Rīgas domes darbinieku izpratni par pretkorupcijas pasākumiem Rīgas pašvaldībā.

3) turpināt Rīgas Domes Korupcijas novēršanas komisijas darbu, kurai pirmām kārtām ir jāizstrādā Rīgas pilsētas
pašvaldības korupcijas novēršanas stratēģija, jāizvērtē korupcijas riski pašvaldības nodrošinātajās funkcijās kā pašvaldības īpašumu iznomāšanas kārtībā, privatizācijā, būvatļauju izsniegšanā utt.

4) izstrādāt uz vienotiem,konkurences principiem balstītu Rīgas domes darbinieku atlases sistēmu

Rīgas domes pienākums ir radīt labvēlīgus un ilgtspējīgus priekšnoteikumus iedzīvotāju labklājībai. Uzņēmējdarbības vide, ko veido aktīva konkurence, nevis patronāža, veicina iedzīvotāju iniciatīvu, kas izpaužas mazu un vidēju uzņēmumu aktīvā darbībā, kas veido modernu pilsētu mugurkaulu. Rīgas ilgtspējīgu attīstību var nodrošināt tikai labas pārvaldības principos balstīta pilsētas vadība.

Detalizētāki ar pētījuma “Pretkorupcijas riski Rīgas domē” secinājumiem ir iespējams iepazīties Delnas mājas lapā: www.delna.lv sadaļā “Publikācijas, ziņojumi”.


Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52