×

Delna izstrādājusi metodiku KNAB darbības monitoringam un uzsāk pētījumu par KNAB darbības efektivitāti

Rīgā, 2009.gada 5.augustā

“Sabiedrība par atklātību- Delna” Eiropas Komisijas atbalstīta projekta “KNAB neatkarības projekts – korupcijas  revencijas stiprināšana un korupcijas izmaksu mazināšana ar KNAB monitoringa un neatkarības stiprināšanas palīdzību” ietvaros izstrādājusi Metodiku KNAB darbības monitoringam.

No šī gada augusta Delna uzsāk pētījumu KNAB darbības efektivitātes izvērtēšanai. Pētījums aptvers iestādes darbības  zpēti korupcijas prevencijas, apkarošanas un partiju finanšu kontroles jomās. Vienlaikus tiks izvērtēts, vai KNAB ir nepieciešamie priekšnoteikumi tam uzstādīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai, kā arī noskaidrots sabiedrības viedoklis par KNAB darbību.

Iestādes neatkarība, pietiekami resursi un pilnvaras, kā arī augsta profesionalitāte ir priekšnoteikumi, kuru nodrošināšanu Delna uzskata par būtisku pretkorupcijas institūcijas sekmīgai darbībai. Tādēļ kā projekts, tā uzsāktais KNAB darbības sabiedriskais monitorings balstās uz minētajiem priekšnosacījumiem kā optimālo pretkorupcijas iestādes darbības pamatu.

Pētījumu plānots pabeigt 2010. gada martā. Pētījuma prezentācijanotiks Delnas organizētā starptautiskā konferencē par  retkorupcijas institūciju darba efektivitātes veicināšanu.

Kontaktpersona:

Inga Liepa,
biedrības “Sabiedrība par atklātību- Delna” juridiskā analītiķe,
tālr.67285585, e-pasts: inga.liepa@delna.lv

Darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52