×

Delna ielūdz uz diskusiju par vēja ģeneratoru būvniecības tiesisko regulējumu

“Sabiedrība par atklātību – Delna” nākam otrdien, 17.augustā aicina uz apaļā galda diskusiju par vēja ģeneratoru būvniecības tiesisko ietvaru, nepilnībām regulējumā un pilnveidošanas iespējām. Diskusija “Vēja ģeneratoru būvniecības tiesiskais regulējums” notiks 17.augustā plkst.15:00 Rīgas Juridiskās augstskolas Senāta zālē, Strēlnieku ielā 4. Diskusija ir publiska un Delna ielūdz ikvienu interesentu piedalīties.

Diskusijas ievadā paredzētas Ekonomikas ministrijas, Vides ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvju prezentācijas par tādiem jautājumiem kā vēja ģeneratoru būvniecības tiesiskais regulējums, būvniecība jūrā, vides prasības vēja ģeneratoru būvniecībai, būvniecības vietas izvēle. Pielikumā skatīt programmu.

Normatīvajos aktos, cita starpā, nav skaidri regulēti vēja ģeneratoru būvniecības jautājumi, piemēram, būvniecības vietas izvēles kritēriji, attālumi līdz dzīvojamajām mājām, citiem zemes īpašumiem, aizsargjoslu platums, trokšņu un apēnojumu piesārņojuma mērījumi. Pastāvošais regulējums vēja ģeneratoru būvniecībai uz sauszemes ir neskaidrs, turklāt tas nenodrošina pietiekamu interešu saskaņošanu, taču būvniecībai jūrā šāds regulējums faktiski nepastāv vispār. Tomēr, šobrīd, lai arī trūkst vienots ietvars vēja ģeneratoru būvniecībai jūrā, Ministru kabinetā tiek virzīts jautājums par vēja parka projekta īstenošanu netālu no Liepājas.  Delna organizē šo diskusiju ar mērķi veicināt viedokļu apmaiņu, nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanu un normatīvo aktu uzlabošanu vēja ģeneratoru turpmākā attīstībā gan uz sauszemes, gan jūrā.

Delna vēja ģeneratoru būvniecības jautājumam pievērsusies, jo atjaunojamie energoresursi, tajā skaitā vēja enerģijas ražošana, ir joma, kurā pastāv augsts korupcijas risks, ko veicina valsts sniegtais dāsnais atbalsts un jomu regulējošie nepārskatāmie un mainīgie normatīvie akti, tajā skaitā, attiecībā uz vēja ģeneratoru būvniecību. Delna ir arī palīdzējusi Grobiņas un Rucavas novada iedzīvotājiem sagatavot konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesai par teritorijas plānojumu, kuros paredzētas vēja ģeneratoru būvniecības vietas, neatbilstību Satversmē garantētajām tiesībām uz labvēlīgu vidi un īpašumtiesībām.

Diskusiju vadīs Delnas projektu vadītāja Aiga Grišāne. Uz apaļā galda diskusiju aicināti EM, VIDM, RAPLM, VASAB, VPVB, LPS, LVEA, PDF, LDF, LOB, vairāku pašvaldību un citu organizāciju pārstāvji.

Diskusijā sniegtās prezentācijas pieejamas šeit:
Delnas prezentācija
Ekonomikas ministrijas prezentācija
Vides ministrijas prezentācija
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas prezentācija

Kontaktpersona:
Aiga Grišāne
Delnas projektu vadītāja
aiga [at] delna.lv

26399417

Apaļā galda diskusija notiek projekta “Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem izmantot likumos noteiktās tiesības apstrīdēt lēmumus būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Likumiskā ietvara sardzē” ietvaros, kas tiek realizēts ar Sorosa fonds – Latvija finansiālu atbalstu.
Delnas darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52