×

Gandrīz puse iedzīvotāju netic korupcijas apkarošanas pasākumiem

2010.gada “Korupcijas barometra” aptaujas dati rāda, ka Latvijā gandrīz puse iedzīvotāju neuzticas nevienam cīņā pret korupciju un tikai 5% uzticētos valdībai. Divas trešdaļas iedzīvotāju uzskata valdības darbu šajā jomā par neefektīvu. Katrs sestais Latvijas iedzīvotājs atzīstas, ka veicis neoficiālus maksājumus pēdējo trīs gadu laikā.

Šodien 9.decembrī “Sabiedrība par atklātību Delna” publisko starptautiskas aptaujas datus “Korupcijas barometrs”. Aptauja rāda, ka iedzīvotāji uzskata – pēdējo trīs gadu laikā korupcijas līmenis Latvijā pieaudzis; par viskorumpētākām uzskata politiskās partijas, bet visbiežāk kukuļus devuši – policijai.

Starp 84 aptaujā iekļautajām valstīm tieši Eiropas valstu aptaujātie ir bijuši vispesimistiskākie par korupcijas līmeņa izmaiņām, 73% respondentu uzskata, ka korupcijas līmenis pēdējo trīs gadu laikā pieaudzis. Latvijā to atzinuši aptuveni puse respondentu (51%), taču 33% uzskata, ka korupcija palikusi nemainīgā līmenī.

Savukārt, vērtējot valdības panākumus cīņā pret korupciju, 73 % aptaujāto Latvijā ir vērtējuši kā neveiksmīgus. 11% atzīst, ka valdība cīņā pret korupciju ir bijusi veiksmīga. Līdzīgi kritisks vērtējums ir arī citās Eiropas valstīs.

Tikai 5% Latvijas aptaujāto iedzīvotāju cīņā pret korupciju visvairāk uzticētos valdības līderiem. Turpretī mediji bauda vislielāko uzticēšanos šajā jautājumā, par uzticamākajiem tos norādījuši 21% aptaujāto, kam seko nevalstiskās organizācijas (11%). Visai zemu novērtēta arī starptautiskās organizācijas (tai skaitā Starptautiskā Valūtas fonda, Pasaules Bankas, ANO u.c.) (6,2%). Kopumā 43% minējuši, ka cīņā pret korupciju neuzticas nevienam. Arī kaimiņvalstī Lietuvā par visuzticamākajiem uzskatīti mediji, kuri šajā jautājumā bauda lielāku uzticību (35%) salīdzinājumā ar Latvijas medijiem.

Starptautiskais korupcijas barometrs kopumā uzrāda, ka iedzīvotāju uztverē politiskās partijas ir ļoti korumpētas. Skalā no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē, ka nav korumpēts un 5 – ļoti korumpēts, politiskās partijas vidēji novērtētas 4,2 punktiem, Eiropas valstu vidū 4,4. Latvijā politiskās partijas novērtētas ar 4,2 punktiem, tām seko parlaments ar 3,7 punktiem un ierēdņi/valsts amatpersonas ar 3,6 punktiem.

Pieredze: 15 % aptaujāto pēdējā gada laikā maksājuši kukuli, visbiežāk policijai

Aptuveni 15% respondentu, kuri saskārušies ar dažādām valsts institūcijām, pēdējā gada laikā ir maksājuši kukuli. Aptaujātie norāda, ka visbiežāk kukulis dots, lai paātrinātu lietas kārtošanu (7%). Starp institūcijām, kurām maksāti kukuļi, visbiežāk minēta policija (21 %) un medicīnas iestādes (15%).

Zems savas ietekmes novērtējums korupcijas mazināšanā

Starp pārējām Eiropas valstīm Latvijas respondenti ir vispesimistiskākie par savas ietekmes novērtējumu korupcijas mazināšanā. 72 % nepiekrīt apgalvojumam, ka iedzīvotāji paši saviem spēkiem var veicināt cīņu pret korupciju. Tam piekrīt tikai gandrīz katrs trešais iedzīvotājs. Lai arī kopumā 78% respondentu demonstrējuši solidaritāti, piekrītot apgalvojumam, ka atbalstītu kolēģus vai draugus, ja viņi cīnītos pret korupciju, tomēr tas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas valstu vidū.
Latvijas, Čehijas, Polijas un Šveices respondenti pauduši salīdzinoši mazāku gatavību ziņot par korupcijas gadījumiem. Latvijā to gatavi darīt katrs otrais iedzīvotājs (aptuveni 56%), savukārt Eiropas valstīs vidēji gatavību ziņot pauduši 88% aptaujāto.

Starptautiskais korupcijas barometrs un Korupcijas uztveres indeksa rezultāti: ekspertu un sabiedrības uztvere sakrīt

Šī gada oktobrī tika publiskots starptautisks korupcijas pētījums – Korupcijas uztveres indeksa rezultāti, kur Latvija ieguva 4.3 punktus no 10 (1 – ļoti augsts korupcijas līmenis, 10 – korupcija gandrīz nepastāv). Atšķirībā no Korupcijas uztveres indeksa datiem, kas mēra informētu profesionāļu, ekspertu, biznesa sektora pārstāvju uztveri par korupciju, Starptautiskais korupcijas barometrs mēra sabiedrības uztveri un pieredzi ar korupciju.

Abi minētie korupcijas mērījumi 2010.gadā parāda, ka ekspertu, biznesa sektora pārstāvju uztvere par korupcijas līmeni noteiktā valstī, ar atsevišķiem izņēmumiem, korelē ar sabiedrības uztveri un saskarsmi ar korupciju.

Ar Starptautiskā korupcijas barometra datiem var iepazīties http://www.transparency.org

Starptautiskais korupcijas barometrs ir plašākā pasaulē veiktā sabiedriskās domas aptauja, kas mēra ne vien sabiedrības uztveri par korupciju, bet arī pieredzi. 2010.gadā šāda aptauja tika veikta 84 pasaules valstīs, tostarp arī Latvijā.  Pētījuma pasūtītājs ir Transparency International, kura pētījuma 2010.gada pētījuma veikšanai piesaistīja Gallup international. Latvijā pētījumu veica Gallup international sadarbības partneri „Latvijas fakti” sadarbībā ar Romir Holding. Pētījums veikts no 12.06.2010. līdz 22.06.2010.

Plašākai informācijai:
Līga Stafecka, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” politikas analītiķe
liga.stafecka@delna.lv, 67285585, 26363531

2010.gada “Korupcijas barometra” aptaujas dati rāda, ka Latvijā gandrīz puse iedzīvotāju neuzticas nevienam cīņā pret korupciju un tikai 5% uzticētos valdībai. Divas trešdaļas iedzīvotāju uzskata valdības darbu šajā jomā par neefektīvu. Katrs sestais Latvijas iedzīvotājs atzīstas, ka veicis neoficiālus maksājumus pēdējo trīs gadu laikā.

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1