×

2010.gadā Delnas Interešu aizstāvības un juridiskās palīdzības centra bilancē 4 lietas Satversmes tiesā un 8 Administratīvajā tiesā

Rīgā, 2010.gada 10.decembrīPaziņojums medijiem


2010.gadā Delnas Interešu aizstāvības un juridiskās palīdzības centra bilancē 4 lietas Satversmes tiesā un 8 Administratīvajā tiesā

2010.gadā darbību uzsāka Delnas Interešu aizstāvības un juridiskās palīdzības centrs, sniedzot iedzīvotājiem bezmaksas juridisko palīdzību būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Gada laikā palīdzība sniegta vairāk nekā 40 lietās. Delna palīdzējusi iedzīvotājiem sagatavot 90 dažāda veida juridiskos dokumentus, tajā skaitā, četras konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesai, astoņus pieteikumus administratīvajās tiesās, papildus paskaidrojumus vēl 13 gadījumos, vairāk nekā 20 iesniegumus iestādēm u.c. Delna ir arī pārstāvējusi iedzīvotājus un to apvienības 9 tiesas sēdēs.

Delnas prioritāte ir palīdzēt gadījumos, kas saistīti ar aizdomām par korupciju. Lielāku juridisko atbalstu saņem lietas, kurās ir aizskartas būtiskas sabiedrības daļas intereses vai kas varētu radīt juridiskus precedentus. Delnas palīdzības ietvaros tiek ieteikti labākie tiesiskie risinājumi, sniegts atbalsts dokumentu noformēšanā. Ja lieta atbilst visiem trim minētajiem kritērijiem, Delna nereti uzņemas pārstāvniecību tiesā.

Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem un biedrībām ir nozīmīgs un sociāli svarīgs resurss sabiedrības interešu un tiesību aizstāvībai. Bieži tas ir vienīgais līdzeklis sabiedrības interešu un tiesību aizstāvēšanā un taisnīguma atjaunošanā, jo iedzīvotājiem un biedrībām nereti pietrūkst nepieciešamo juridisko zināšanu un prasmju lietu sekmīgai virzīšanai.

Līdz šim apjomīgāko juridisko atbalstu Delna ir sniegusi, palīdzot 56 Rucavas un Grobiņas novada iedzīvotājiem sagatavot konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesai par ieplānoto vēja elektrostaciju būvniecību Dunikas un Medzes pagastu teritorijās. Šajās lietās apstrīdētas un pārsūdzētas arī vairākas būvatļaujas. Iedzīvotāji ar Delnas atbalstu iesaistījās normatīvo aktu izstrādē. Šīs lietas ir iezīmējušas virkni problēmu gan attiecībā uz kopējo plānošanas sistēmu, gan tieši uz vēja elektrostaciju plānošanu un būvniecību.

Satversmes tiesa pirmo no šīm konstitucionālajām sūdzībām, attiecībā uz Rucavas novada teritorijas plānojumu, rakstveida procesā izskatīs 2011.gada 25.janvārī. Arī lielākā daļa citu lietu, kurās Delna sniegusi palīdzību, joprojām turpinās, taču vairākas lietas jau ir noslēgušās ar pozitīvu rezultātu iedzīvotājiem. Piemēram, Augstākā tiesa apmierināja Rīgas Dzelzavas ielas iedzīvotāju pieteikumu pret Rīgas Domi par nelikumīgas būvatļaujas atcelšanu.

Kopš 2010.gada 1.marta bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanā ir iesaistīti Delnas piesaistītie studenti – brīvprātīgie juristi, strādājot centra vadītājas pārraudzībā. Centra darbību nodrošina projekts “Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem izmantot likumos noteiktās tiesības apstrīdēt lēmumus būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Likumiskā ietvara sardzē”, ko finansē Sorosa fonds – Latvija.

Lai vienotos par juridiskās palīdzības saņemšanu, aicinām iedzīvotājus un sabiedriskās organizācijas kontaktēties ar Delnu pa telefonu: 67285585, pa e-pastu: konsultacijas@delna.lv vai pa pastu, rakstot uz adresi A.Čaka iela 49 – 4, Rīgā, LV 1011.

Papildu informācija medijiem par Delnas sniegto juridisko palīdzību:
Aiga Grišāne, Delnas Interešu aizstāvības un juridiskās palīdzības centra vadītāja
aiga.grisane@delna.lv, 67285585

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1