×

Delnas jauniešu projektu konkursā uzvarējuši četri pretendenti

Noslēdzies projektu konkurss jaunatnes organizācijām “Jaunieši var!”, kura mērķis ir veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību pašvaldību darbā. Delnas izsludinātā projektu konkursa rezultātā no 22 pretendentiem atbalstu guva četri projekti – tie tiks īstenoti Beverīnas, Priekules, Gulbenes un Dobeles novadā.

Atbalstu saņēmis biedrības “Brenguļu jauniešu dome” projekts “Lūdzu vārdu, deputāt!”, kas tiks īstenots sadarbībā ar Trikātas jauniešu centru, Mūrmuižas jauniešu centru un biedrību “Iespēju durvis”. Projekta mērķis ir, veidojot konstruktīvu dialogu, attīstīt un rosināt sadarbību starp novada jauniešu organizācijām un pašvaldību un nodrošināt jauniešu viedokļa uzklausīšanu un iesaistīšanos novada jaunās attīstības stratēģijas plānošanā. Biedrība “Bunkas jauniešu klubiņš” īstenos projektu “Jaunieši – Priekules novada attīstībai!”, kā rezultātā plānots sastādīt Priekules novada jauniešu darba pasākumu plānu 2011.–2013.gadam, aktivizēt darbam jauniešu grupas Priekules pilsētā un novada pagastos, kā arī izveidot novada jauniešu domi, tādējādi veicinot jauniešu sabiedrisko aktivitāti Priekules novadā. Biedrība “52 Franki” Gulbenē īstenos projektu “Doma 3000”, kā mērķis ir iniciēt Gulbenes novada domes un novada deputātu darba kārtībā biežāk iekļaut jautājumus, kas saistīti ar novada ilgtspēju un šajā dialogā regulāri iekļaut arī jauniešus kā nozīmīgu sabiedrības grupu, lai attīstības virzieni mijiedarbotos ar jauniešu nākotnes iecerēm. Savukārt Dobeles Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude” īstenos projektu “Piespraudies pašvaldībai!” ar mērķi veicināt jauniešu līdzdalību pašvaldības politikas veidošanā, iesaistīt jauniešus nevalstiskajās organizācijās, veicinot pilsonisko aktivitāti, izveidot darba grupu jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei, kā arī saliedēt jauniešus no dažādām Dobeles novada jauniešu organizācijām un interešu grupām.

Delnas īstenotās Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmas ietvaros no 2011.gada 3.marta līdz 15.aprīlim jaunieši bija aicināti iesniegt projektu pieteikumus konkursā “Jaunieši var!”. Projektu konkurss tiek rīkots jau otro gadu pēc kārtas. Pagājušajā gadā tajā tika saņemti 15 pieteikumi, no kuriem atbalstīti un īstenoti projekti Vaiņodē, Saldū, Liepājā un Mārupē. Projektu īstenotājiem Delnas eksperti sniedz konsultatīvu atbalstu.

Delnas Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmas ietvaros  2011.gadā tiek īstenotas arī citas aktivitātēs – sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimu un Latvijas Bērnu forumu rīkota Jauniešu Saeima (www.jauniesusaeima.lv), izveidots Delnas Jauniešu klubs, tiks organizēta Delnas Pretkorupcijas vasaras skola, kā arī lasītas lekcijas vidusskolās un augstskolās.

Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmas galvenais atbalstītājs ir Nīderlandes vēstniecība Latvijā. Programma tiek īstenota sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu, Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

Kontaktpersona:
Laura Kornete
Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmas vadītāja
Tālr.: 67285585/ 26401584
E-pasts: laura.kornete@delna.lv

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52