• PIRMIE 10 SOĻI, KĀ ATGŪT NOZAGTO LATVIJU

  1. Jāatbrīvo N.Vilnītis no KNAB priekšnieka amata

  Ir nekavējoties jāizbeidz KNAB graušana no iekšienes, jāstiprina KNAB neatkarība un darbotiesspēja. Jāpilnveido KNAB priekšnieka atlases kārtība, pirmkārt, pilnveidojot atlases kritērijus un izveidojot nepolitisku kandidātu atlases komisiju.

  2. Partiju finanšu jomā jāmazina atkarība no partiju sponsoriem

  2011.gada ārkārtas vēlēšanās jānosaka drastiski partiju tēriņu ierobežojumi vai pilnībā jāaizliedz politiskās reklāmas. Jāsamazina no privātpersonām atļauto ziedojumu un biedru naudas griestus (šobrīd – 18 000 LVL gadā vienai personai). Valsts finansējumam jābūt partiju galvenajam finansējuma avotam.

  3. Jānosaka kriminālatbildība par partiju “melnajām kasēm”

  Jāpadara krimināli sodāmi arī citi būtiski partiju finanšu pārkāpumi.

  4. Jāatceļ Saeimas slēgtie balsojumi

  Demokrātiskā un tiesiskā valstī tautai jāzina, kā deputāts balsojis par augstām valsts amatpersonām – ģenerālprokuroru, tiesībsargu, prezidentu un citiem -, bet deputātam jāspēj savs lēmums pamatot un uzņemties par to atbildību.

  5. Jāatceļ deputātu imunitāte

  Ja Latviju uzskatām par tiesisku valsti, kurā aizsardzību no valsts institūciju patvaļas nodrošina tiesu vara, tad deputātiem nebūtu dodamas īpašas pilnvaras lemt pašiem par sevi, vai deputāts saucams pie administratīvas vai kriminālas atbildības.

  6. Jānodrošina efektīvāks tiesu darbs

  Jāmazina iespēja nepamatoti kavēt tiesas procesu, lai nozīmīgas kukuļošanas lietas tiktu izskatītas savlaicīgi.

  7. Jānosaka augsti standarti Satversmes tiesas tiesnešu kandidātiem

  Par obligātiem kritērijiem jākļūst maģistra grādam jurisprudencē un starptautiskās prakses pārzināšanai.

  8. Jāpanāk mediju īpašnieku atklātība

  Likumā jānostiprina pienākums atklāt mediju patiesos īpašniekus, jāparedz bargi sodi par šī noteikuma neievērošanu. Jāstiprina sabiedrisko mediju neatkarība, depolitizējot to pārraudzības modeli un nodrošinot atbilstošu finansējumu.

  9. Jāpalielina iespējas sabiedrībai iesaistīties lēmumu pieņemšanā

  Tai skaitā, jāievieš pašvaldību referendumi ar iedzīvotājiem iespēju balsot par domes atlaišanu un citiem jautājumiem. Jādod iedzīvotājiem lielākas iespējas ar piedalīties Saeimas darba kārtības veidošanā.

  10.  Jāmaina pieeja kapitālsabiedrību vadības iecelšanā

  Jāizvirza skaidri un augsti profesionalitātes kritēriji valsts un pašvaldību uzņēmumu amatpersonām. Jāizvirza ekonomiskie un sociālpolitiskie mērķi, kuru sasniegšana jānosaka par nozīmīgu kritēriju valdes un padomju locekļu darba vērtēšanā un atalgojuma noteikšanā.

  Foto: K.Burāne

  Pievienot komentāru

  *

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1