×

Vēstule V.Dombrovskim par KNAB priekšnieka atlases procesa pilnveidošanu

Šodien, 29.jūnijā Delna nosūtīja Ministru prezidentam V.Dombrovskim priekšlikumus KNAB priekšnieka atlases procesa pilnveidošanai. Vēstules teksts pievienots zemāk (lejuplādēt Word formātā).

***

Ministru prezidentam V.Dombrovskim
Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV – 1520

Par KNAB priekšnieka atlases kārtību

A.god. Dombrovska kungs,

Jūs esat publiski sniedzis informāciju, ka tuvākajā laikā tiek plānots izsludināt konkursu uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu un šobrīd tiek strādāts pie izvirzīto kritēriju un atlases konkursa nolikuma precizēšanas.

“Sabiedrība par atklātību – Delna” kā ilglaicīgs KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes dalībnieks sniedz savus komentārus un priekšlikumus KNAB priekšnieka atlases procesa pilnveidošanai. Lūdzam tos nodot vērtēšanai ekspertiem, kas strādā pie attiecīgajiem tiesību aktu projektiem.

Delnas skatījumā KNAB priekšnieka atlasē nepieciešams pilnveidot gan  procedūru, gan kritērijus. Šis process jāvirza uz to, lai KNAB priekšnieka atlases process tiktu atbrīvots no politiķu ietekmes un lai motivētu konkursā piedalīties kompetentus, visām prasībām atbilstošus kandidātus.

Par procedūru

Pirmkārt, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4.panta otrā daļa paredz tiesības, nevis pienākumu rīkot atklātu konkursu uz biroja priekšnieka vietu. Likumā šis būtu jānostiprina kā viennozīmīgs pienākums, lai ne tikai atlasītu labāko no iespējamiem kandidātiem, bet arī mazinātu aizdomas par politiski angažēta kandidāta iecelšanu KNAB priekšnieka amatā.

Otrkārt, atlasi un izvērtēšanu jāuztic lietpratējiem. Gala lēmumu pieņem Ministru kabinets un Saeima, apstiprinot profesionāļu ieteikto kandidātu vai to noraidot. Lietpratēju vērtējums ir svarīgs priekšnoteikums, lai izvairītos no politiķiem pietuvinātu personu atvieglotas nokļūšanas KNAB priekšnieka amatā.

Treškārt, nepieciešams izstrādāt konkursa nolikumu, kurā noteikti skaidri vērtēšanas kritēriji un procedūra. Ar nolikuma projektu ikvienam jābūt iespējai iepazīties savlaicīgi un par to sniegt komentārus. Loģiska, pamatota un plaši atbalstīta vērtēšanas kārtība samazinās nekvalificētu kandidātu iespējas konkursā un stiprinās jaunā KNAB priekšnieka mandātu.

Ceturtkārt, lai veicinātu sabiedrības pārliecību, ka process ir objektīvs un to neietekmē politiskas iejaukšanās, un plašāk vērtētu kandidātu piemērotību amatam, kā novērotājiem atlasē būtu jāpiedalās NVO pārstāvjiem, piemēram, no KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes.

Vērtējot šobrīd spēkā esošo vērtēšanas kārtību, norādām, ka 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta instrukcija Nr.13 “Kārtība, kādā ierosina ieteikt iecelšanai amatā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku” neparedz konkursu ar profesionāļu komisiju.

Instrukcijā pārāk liela loma piešķirta Ministru prezidentam vienpersoniski, kā arī Nacionālās drošības padomei, kas ir institūcija ar lielu politiķu īpatsvaru, bet negarantē profesionālu kandidātu vērtējumu korupcijas apkarošanas un novēršanas jomā. Kā nozīmīga pašreizējās vērtēšanas sistēmas nepilnība ir arī apstāklis, ka ar minēto instrukciju nav iespējams noteikt pienākumus vai tiesības personām, kas nav Ministru kabineta padotībā, piemēram, Ģenerālprokuroram. Līdz ar to šo instrukciju visticamāk nepieciešams atcelt vai būtiski uzlabot.

Par kritērijiem

Pirmkārt, Delnas skatījumā operatīvās darbības pieredze nav obligāts kritērijs veiksmīgai priekšnieka darbībai. Vienlaicīgi, priekšniekam ir jābūt spējīgam orientēties šajos jautājumos.

Otrkārt, ir jānosaka papildus kritēriji, jo šis ir neatkarīgas iestādes vadītāja amats, uz kā gulstas vienpersoniska atbildība par iestādes darbu. Delnas skatījumā būtiskākie kritēriji ir juridiskā izglītība, amatam atbilstoša profesionālā pieredze, kā arī vadoša darba, tai skaitā kolektīva vadīšanas, pieredze. Kandidātu atbilstība katram no kritērijiem ir jāvērtē rūpīgi un pēc būtības, ja nepieciešams, piesaistot profesionālus vērtētājus.

Treškārt, vērtējot biroja likumā un nolikumā noteiktos pienākumus, svarīga ir izpratne ne tikai par korupcijas apkarošanas, bet arī korupcijas novēršanas jautājumiem. Komisijas sastāvā jābūt profesionāļiem, kas spētu vispusīgi izvērtēt KNAB priekšniekam nepieciešamās zināšanas un prasmes – korupcijas apkarošanas un novēršanas jautājumos.

Informēju, ka Delna sniegs atzinumu par ar KNAB priekšnieka atlasi saistītajiem tiesību aktu projektiem. Lūdzam mūs iesaistīt darba grupā šādu tiesību aktu projektu sagatavošanai, ja tāda tiek veidota.

 

Ar cieņu,

Kristaps Petermanis, direktors

 

Piezīmes:

 1. Līdzīga vēstule nosūtīta arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 2. Valsts prezidenta V.Zatlera priekšlikumi KNAB priekšnieka atlases kārtības pilnveidošanai.

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1