×

Iedzīvotāji vēršas Eiropas Cilvēktiesību tiesā pret vēja parka būvniecību

Eiropas Cilvēktiesību tiesā sūdzību iesniedza 19 Rucavas novada Dunikas pagasta iedzīvotāji un zemju īpašnieki. Viņi uzskata, ka valsts ir būtiski pārkāpusi to tiesības, atļaujot vēja enerģijas ieguvi Dunikas pagasta teritorijā. Uz šādu soli iedzīvotājus pamudināja pretrunīgais Satversmes tiesas 2011.gada 24.februāra spriedums.

“Satversmes tiesa spriedumā līdzējusi piemeklēt argumentus un pamatojumu vēja zonas izveidei, kas acīmredzami nav bijis pašas pašvaldības rīcībā lēmumu pieņemšanas brīdī. Ignorēti būtiski procesuālie pārkāpumi un iedzīvotāju viedoklis. Zīmīgi, ka spriedumu pieņēma jau iepriekš par vides tiesību izpratni kritizētie Kaspars Balodis un Viktors Skudra, kā arī Vineta Muižniece, bijusī politiķe, pret kuru sākts kriminālprocess par iespējamu dienesta viltojumu”, norāda A.Grišāne, Delnas Interešu aizstāvības un juridiskās palīdzības centra vadītāja.

Pieņemot vēja ģeneratoru būvniecību atļaujošo Dunikas pagasta teritorijas plānojumu un detālplānojumus, notikuši būtiski Satversmes un starptautisko tiesību pārkāpumi. Paredzētā vēja zona, kas aptver aptuveni trešo daļu pagasta teritorijas, iekļauta teritorijas plānojumā slepeni un pašā pēdējā brīdī, neiesaistot lēmuma pieņemšanā ne iedzīvotājus, ne arī saņemot institūciju atzinumus. Dunikas teritorijas plānojuma izstrādes gaitā nav veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kas šajā gadījumā bija obligāta Latvijas un Eiropas Savienības likumu prasība plānojuma izstrādē. Nav veikts arī pilns ietekmes uz vidi novērtējums paredzētajam vēja parkam, lai arī tajā ieplānotas vismaz 41 vēja elektrostacijas būvniecība. Procesā ir arī virkne citu problēmu: no iedzīvotājiem tikusi un tiek slēpta informācija par trokšņu un apēnojuma piesārņojumu, bieži tiek mainītas plānoto vēja elektrostaciju atrašanās vietas, aizsargjoslas, skaits, izmēri un jaudas.

Iedzīvotāji jau Satversmes tiesā norādīja uz šiem un citiem Rucavas (iepriekš – Dunikas) pašvaldības pieļautiem rupjiem pārkāpumiem. Tomēr Satversmes tiesa 2011.gada 24.februārī pieņēma spriedumu kurā atzina plānojumus par atbilstošiem Satversmei. Iedzīvotāji uzskata, ka valsts pārkāpusi to tiesības uz īpašumu, privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, taisnīgu tiesu un efektīvu aizsardzību valsts institūcijās, par ko arī vēršas ar sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Delna iedzīvotājiem sniedza juridisku palīdzību, gan sagatavojot pieteikumus Satversmes tiesai, gan sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesai sagatavošanā piesaistot zvērinātu advokāti Inesi Nikuļcevu no zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs”.

Atbalstu iedzīvotājiem sniedz Delnas Interešu aizstāvības un juridiskās palīdzības centrs, kas darbību uzsāka 2010.gadā. Centrs bezmaksas palīdzību sniedz ar korupciju saistītos gadījumos, kad pārkāptas iedzīvotāju tiesības būvniecības un teritorijas plānošanas, kā arī citās jomās.

Papildu informācija: Aiga Grišāne, Delnas Interešu aizstāvības un juridiskās palīdzības centra vadītāja

aiga.grisane@delna.lv, 26399417, 67285585


Projektu “Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centrs būvniecības un teritorijas plānošanas jomā” finansiāli atbalsta Sorosa fonds – Latvija Tiesiskas valsts programmas ietvaros. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā
www.sfl.lv

Foto: Davy D, Flickr.com

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1