×

Informācijas atklātības lietā Delna tiesā uzvarējusi Ventspils domi

Šodien, 2011.gada 18.oktobrī Administratīvā rajona tiesa apmierināja Delnas pieteikumu strīdā pret Ventspils pilsētas domi par organizācijas informācijas pieprasījumam piemēroto maksu. Spriedums ir nozīmīgs juridisks precedents informācijas atklātības jomā, jo apstiprina, ka valsts un pašvaldību iestādēm ir jāpiemēro Ministru kabineta noteiktais cenrādis un iestādes patvaļīgi nevar noteikt augstāku maksu par kopiju izgatavošanu, tādējādi ierobežojot sabiedrības tiesības uz atklātību un informāciju.

„Ikvienam iedzīvotājam, kurš vēršas pēc informācijas valsts un pašvaldības iestādē, ir būtiski zināt, kāds būs pieprasītās samaksas apjoms un ka tas nav atkarīgs no amatpersonu patvaļas”, saka Delnas juridiskā analītiķe Aiga Grišāne.

Delna uzsāka tiesvedību, jo Ventspils pilsētas dome maksai par kopiju izgatavošanu saistībā ar informācijas pieprasījumu piemēroja nevis Ministru kabineta noteikumos Nr.940 „Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem” noteikto maksu, bet gan domes rīkojumā paredzēto. Dome tiesvedības gaitā uzstāja, ka tā drīkstējusi noteikt maksu 3,00 latu apmērā par vienu melnbaltu kopijas lapu, kas būtiski pārsniedz MK noteikto. Delnas gadījumā šī maksa tika samazināta, pamatojoties uz publiski nepieejamu un neskaidru iekšēju rīkojumu. Delna netiesājas par konkrēto rēķinu, bet lai panāktu izmaiņas prettiesiskajā iestāžu praksē, patvaļīgi nosakot maksu par informācijas sniegšanu.

Iepriekš Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments jau deva savu novērtējumu šajā lietā, 2011.gada 8.jūnija nolēmumā norādot, ka Ministru kabineta noteikumi piemērojami arī pašvaldībās un pašvaldībām nav tiesību paaugstināt noteikumos paredzēto maksu par kopiju izgatavošanu. Delna aicina Ventspils pilsētas domi ievērot tiesas noteikto un sakārtot pašvaldības normatīvos aktus attiecībā uz informācijas atklātību.

Plašāka informācija:
Aiga Grišāne, Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centra direktore
E-pasts: aiga.grisane@delna.lv, mob.: +371 26399417

Attēls: wikipedia.org

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1