×

Delna novēros KNAB priekšnieka atlasi

Sākoties KNAB priekšnieka atlases otrai kārtai, Delna turpinās darboties konkursa komisijas novērotāja statusā. Pirmās kārtas gaitā Delna secināja, ka konkursā gan ievērota juridiskā procedūra, gan personāla atlases labā prakse, visus kandidātus vērtējot pēc vienādiem kritērijiem.

“Praksē esam pārliecinājušies, ka jaunā KNAB priekšnieka atlases kārtība, kad to dara nozares profesionāļi, nevis politiķi, ir saprotamāka un kvalitatīvāka par Godmaņa valdības laikā rīkoto politizēto konkursu”, komentē Delnas direktors Kristaps Petermanis. “Delna būs klāt arī konkursa otrajā kārtā, lai pārliecinātos, ka komisijas darbs savu kvalitāti un vienlīdzīgo attieksmi pret kandidātiem saglabā līdz galam.”

Delna KNAB priekšnieka atlases komisijas sēdēs piedalās novērotāja statusā. To paredz Ministru kabineta izdotais nolikums, kurā tiesības KNAB priekšnieka atlases procesu novērot piešķirtas korupcijas novēršanas jomas nevalstiskajām organizācijām. Šis ir sestais KNAB priekšnieka atlases konkurss kopš 2002.gada, kurā Delnas pārstāvji piedalās kā novērotāji. Pirmo reizi deviņos biroja pastāvēšanas gados KNAB priekšnieka atlases komisijā nedarbojas politiķi.

Delnai ir arī tiesības sniegt priekšlikumus, kam ir ieteikuma raksturs. Līdz šim komisija ir uzklausījusi Delnas priekšlikumus nekavēties ar informācijas sniegšanu sabiedrībai un pieprasīt kandidātiem informāciju par viņu parādsaistībām kā korupcijas risku.

Ja Delna konstatēs nepilnības KNAB priekšnieka kandidātu vērtēšanas procesā, kas liks apšaubīt tā godīgumu un procedūru ievērošanu, vispirms tiks lūgts komisijas skaidrojums un nepieciešamās darbības nepilnību novēršanai. Ja nepilnības netiks novērstas un Delna negūs pārliecību par komisijas labo gribu problēmas risināt, Delna sniegs publisku paziņojumu. Galējais solis ir novērotāja statusa izbeigšana.

Delna par saviem novērojumiem ziņos arī pēc 26.oktobra komisijas sēdes, kur tiks vērtētas kandidātu rakstiskās atbildes uz jautājumiem un intervijas rezultāti.

Delnas novērojumu kopsavilkums pievienots zemāk.

Plašāka informācija: Kristaps Petermanis, Delnas direktors, kristaps.petermanis@delna.lv, 26788710

Informācija par Delnas dalību KNAB priekšnieka atlasē

Delnas pārstāvji kā novērotāji piedalās pašreiz notiekošajā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka atlases konkursa komisijā, kas izveidota ar premjerministra Valda Dombrovska 2011.gada 17.augusta rīkojumu.

Iepazīstinām ar Delnas mērķiem un darbību, novērojot komisijas darbu.

Kāpēc KNAB priekšnieka konkurss ir svarīgs veiksmīgai korupcijas apkarošanai Latvijā

Delna ir atbalstījusi KNAB izveidošanu 2002.gadā un rūpīgi sekojusi iestādes darbam kopš tā laika. Mēs uzskatām stipru KNAB par vienu no stūrakmeņiem korupcijas mazināšanai Latvijā, jo iestādei ir ne tikai plašas kompetences no sabiedrības izglītošanas līdz operatīvajām darbībām pret korumpētām amatpersonām, bet arī plašas pilnvaras efektīvai cīņai pret korupciju.

Viens no KNAB pastāvēšanas un efektīvas darbības priekšnoteikumiem ir neatkarīgs un kompetents KNAB priekšnieks. Tāpēc priekšnieka atlases procedūras kvalitāte ir ļoti svarīga. Jau kopš 2002.gada Delna ir iestājusies par atklāta konkursa norisi priekšnieka atlasē un darbojusies kā novērotāja visos iepriekšējos konkursos, izņemot N.Vilnīša atlasi.

Analizējot KNAB pēdējā priekšnieka Normunda Vilnīša nokļūšanu amatā un viņa vēlākās darbības destruktīvo ietekmi uz biroja darbu, Delna secināja, ka daļa no problēmas bija Ivara Godmaņa (LPP/LC) valdības laikā izveidotā KNAB priekšnieka atlases kārtība, kurā noteicoša loma bija politiķiem, bet minimāla nozīme personas objektīvai piemērotībai amatam, ko apstiprinātu, piemēram, pieredze un profesionāla sagatavotība. Tāpat ne medijiem, ne sabiedrībai sākotnēji nebija pietiekamas informācijas, lai reaģētu uz Vilnīša iecelšanu.

Delna aktīvi piedalījās KNAB priekšnieka atlases kārtības pilnveidošanā pirms 2011.gada augustā izsludinātā konkursa, un ir gandarīta, ka konkursa komisijā pirmo reizi nedarbosies politiķi. Delna arī rosināja, ka ir jāatjauno iepriekš pastāvējušo praksi nevalstiskajām pretkorupcijas jomas organizācijām novērot konkursa komisijas darbu un lūdza atļauju Delnas pārstāvjiem piedalīties. Valsts Kanceleja kā konkursa organizētāja Delnas priekšlikumu atbalstīja.

Delnas darbība komisijā un novērotāja pienākumi

Darbība komisijā: līdz 24.oktobrim ir notikušas divas komisijas sēdes.

26.septembrī komisija vērtēja visu 13 pieteikušos kandidātu atbilstību KNAB likumā un Ministru kabineta normatīvajos aktos noteiktajiem formālajiem kritērijiem.

14.oktobrī komisijas sēdē tika pabeigta kandidātu atbilstības vērtēšana formālajiem kritērijiem un uzklausīts drošības iestāžu ziņojums par kandidātu pielaidi valsts noslēpumam. Otrai kārtai tika izvirzīti 5 kandidāti

26.oktobrī komisija tikās, lai vērtētu gan kandidātu rakstveida atbildes uz jautājumiem, gan intervētu kandidātus. Komisija vienojās lēmumu par konkursa rezultātu pieņemt nākamajā sēdē pirmdien, 31.oktobrī. Preses konferences audioieraksts Preses konferences audioieraksts šeit, Delnas komentārs par komisijas darbu no 2:25 minūtes.

Delnas direktora K.Petermaņa komentārs Latvijas Televīzijai

Konkursa komisijas sastāvs:

E.Dreimane, Valsts kancelejas direktore, A.Freibergs, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators, A.Kalniņš, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors, J.Kažociņš, Satversmes aizsardzības biroja direktors, J.Reiniks, Drošības policijas priekšnieks.

Delnas novērotāji

No Delnas konkursa procedūras novērošanā iesaistīti direktors Kristaps Petermanis, padomes priekšsēdētāja Inese Voika un juridiskā analītiķe Aiga Grišāne.

Novērotāja pienākumi

Novērojot komisijas darbu, Delna pārliecinās par izvērtēšanas procesa atbilstību tiesību aktiem de iure un pēc būtības, kā arī sniedz priekšlikumus kandidātu vērtēšanas procesa pilnveidošanai.

Novērotāja statusā līdz šim Delna rosinājusi sniegt informāciju par kandidātu izvērtēšanu uzreiz pēc komisijas sēdes nevis citā laikā. Delna arī aicināja no visiem kandidātiem pieprasīt informāciju par viņu mantisko stāvokli, valsts amatpersonas deklarācijā noteiktajā apjomā, jo tas var būt nozīmīgs korupcijas risks priekšnieka darbā.

Ja Delnai radīsies šaubas par KNAB priekšnieka kandidātu vērtēšanas procesa godīgumu un procedūras ievērošanu, pirmais solis būs trauksmes celšana komisijas iekšienē. Ja šādā gadījumā trūkumi netiks novērsti un Delna negūs pārliecību par komisijas labo gribu tos risināt,  Delna sniegs publisku paziņojumu. Galējais solis ir novērotāja statusa izbeigšana.

Ierobežojumi sniegt informāciju sabiedrībai

Lai neietekmētu konkursa norisi un neizpaustu ierobežotas pieejamības informāciju, Delnas pārstāvji komisijā ir parakstījuši attiecīgu apliecinājumu par novērotāju rīcībā nonākušās informācijas konfidencialitāti.

Delnas vērtējums par konkursa norisi līdz 24.oktobrim

 • Šim konkursam Ministru kabinets būtiski uzlabojis KNAB priekšnieka atlases kārtību. Kandidātiem izvirzīti atbilstoši un pamatoti, bet arī pietiekami vispārīgi kritēriji, ļaujot vērtēt plaša personu loka piemērotību KNAB priekšnieka amatam pēc būtības. Delnas skatījumā svarīgā juridiskā izglītība konkursā noteikta kā priekšrocība.
 • Konkurss izsludināts publiski, sniedzot visiem potenciāliem kandidātiem informāciju par iespēju pieteikties un dodot kandidātiem pietiekamu laiku, lai pieņemtu lēmumu un sagatavotu pieteikumu.
 • Līdzšinējās KNAB priekšnieka atlases konkursa procedūra noritējusi atbilstoši likuma burtam un garam, ievērojot personāla atlases labo praksi, pret visiem dalībniekiem izvirzot vienādus kritērijus.

Kontaktpersona: Kristaps Petermanis, kristaps.petermanis@delna.lv, 26788710.

Saite uz KNAB priekšnieka atlasi nosakošajiem tiesību aktiem:

http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2011gads/08/180811-mk-01/

Saistītie video

Foto

Valsts kancelejas preses konference

Foto: KNAB lapas ekrānšāviņš

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1