×

Seminārs par Teritorijas attīstības plānošanas likumu

2011.gada 16.decembrī Delna organizēja informatīvu semināru sabiedriskajām organizācijām un citiem ieinteresētajiem sabiedrības pārstāvjiem saistībā ar jauno Teritorijas attīstības plānošanas likumu.*

Semināra programma 16 12 2011

Likums stājās spēkā 2011.gada 1.decembrī un ievieš vairākus būtiskus jauninājumus plānošanas sistēmā, piemēram, ieviests jauns plānojuma veids (pašvaldību saistošie noteikumi) – lokālplānojums; turpmāk detālplānojumi būs administratīvie akti, kas pārsūdzami administratīvajā tiesā; noteikta īpaša teritorijas plānojumu un lokālplānojumu apstrīdēšanas kārtība; liela nozīme tiek piešķirta pašvaldību attīstības programmām u.c.

Šobrīd tiek izstrādāti MK noteikumi, līdz ar to ir iespējams vēl ietekmēt to, kā sistēma izveidojas, tajā skaitā, cik labvēlīgi nosacījumi tiek paredzēti sabiedrības līdzdalībai.

* Jaunais likums pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=238807&from=off

(Te atlasītas atsevišķas likuma normas, kas regulē sabiedrības līdzdalību un apstrīdēšanas kārtību.)

Semināra prezentācijas pieejamas šeit:

VARAM TAPL prezentācija 16 12 2011

DELNA TAPL prezentācija 16 12 2011

Seminārs notika projekta “Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centrs būvniecības un teritorijas plānošanas jomā” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sorosa fonds– Latvija Tiesiskas valsts programmas ietvaros. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52