×

Alternatīva klusēšanai: lielāks atbalsts un aizsardzība trauksmes cēlējiem Eiropas Savienībā

Projekta ietvaros Delna veiks pētījumu par trauksmes cēlēju aizsardzības tiesisko ietvaru Latvijā un tā atbilstību starptautiskajiem labās prakses principiem, kas iepriekš projekta gaitā tiks nodefinēti. Šāds pētījums tiek veikts visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs un tā rezultāti būs apkopoti kopējā pubikācijā.

Pamatojoties uz pētījumā secināto, Delna veicinās trauksmes cēlēju aizsardzības mehānismu stiprināšanu un ar informatīvu materiālu palīdzību vairos sabiedrības informētību par trauksmes cēlēju nozīmi, īpaši koruptīvu nodarījumu atklāšanā.

Projekts ilgst līdz 2013.gada augustam.

 

Ar Eiropas Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorāta Noziedzības novēršanas un apkarošanas programmas finansiālu atbalstu.

Projekta gaitā tapušie materiāli atspoguļo tikai projekta īstenotāja viedokli un Eiropas Komisija nav atbildīga par tajos iekļautās informācijas tālāku izmantošanu.

Projektu līdzfinansē Sorosa Fonds – Latvija, projekta “Interešu aizstāvība un stratēģiskā juridiskā palīdzība korupcijas novēršanai un tiesiskuma stiprināšanai” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sorosa fonds – Latvija „Tiesiska valsts” programmas ietvaros. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52