×

Delna uzsāk apmācību semināru ciklu SIF projekta ietvaros

Vakar, 23.oktobrī, Rīgas Biznesa Augstskolas telpās, Skolas ielā 11, Delnas un partnerorganizāciju darbinieki, biedri un brīvprātīgie izglītojās par Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu programmas un pieteikumu sagatavošanas nosacījumiem.  

I.Kulitāne – SIA „Konso” valdes priekšsēdētāja – visas dienas garumā vadīja semināru un dalībniekiem stāstīja par to, kas ir svarīgs, rakstot projekta pieteikumus, cik tehniski pareizi tiem ir jābūt un cik ļoti ir jāpievērš uzmanība jebkurai šķietami nebūtiskajai lietai. Tāpat arī I.Kulitāne sniedza informāciju par nozīmīgākajām ES un ārvalstu projektu programmām, kas bija vērtīga informācija gan Delnas,  gan partneru turpmākajai darbībai. Neatņemama lekcijas daļa bija praktisko piemēru analīze un dalīšanās projektu izstrādes personiskajās pieredzēs.

23.novembrī būs semināra turpinājums, kur jau ar praktiskiem piemēriem tiks parādīts, kas ir būtiskākais projektu pieteikumu dažādās sadaļās, kas ir jāzina sastādot budžetu, cik nozīmīgi ir pārzināt vadlīnijas un visus saistītos dokumentus, kā arī citus būtiskus jautājumus, kas ir saistīti ar sekmīgu projektu izstrādi. Bet jau šīs nedēļas piektdienā, 26.oktobrī, semināru dienas garumā vadīs I.Spriņģe un A.Grišāne.

2012. gada 1.septembrī Delna noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/124 īstenošanu. Projekta nosaukums: „Biedrības „Sabiedrības par atklātību – Delna” un sadarbības organizāciju kapacitātes stiprināšana efektīvākai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā labas pārvaldības sekmēšanai un korupcijas mazināšanai”. Ar semināru un ieplānoto aktivitāšu plānu var iepazīties šeit.

Projekta partneri: nodibinājums „Baltijas Pētnieciskās Žurnālistikas Centrs”, biedrības „Vides aizsardzības klubs”, „Par brīvu Lielā Baltezera krastu” un „Zemes draugi”.

Plašāka informācija:
Evija Goluba,29660930, evija.goluba@delna.lv

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 031,59 LVL; no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 20 284,48 LVL jeb 92,07% un privātās attiecināmās izmaksas – 1 747,11 LVL jeb 7,93% no visām izmaksām. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52