×

2012.gadā Latvijas Korupcijas uztveres indekss nemainīgi kritiskā līmenī, bez uzlabojumiem tiesu varā mazināt korupciju būs grūti

Latvijas Korupcijas uztveres indekss (KUI) 2012.gadā ir 49 balles no 100, ierindojot Latviju 54.vietā pasaulē. Kopš vēsturiski labākā rezultāta 2008.gadā Latvijas KUI ir būtiski pazeminājies un pašlaik ir kritiskā līmenī. Arī šogad Latvija atpaliek no pārējām Baltijas valstīm un ierindojas ES valstu lejasgalā.

Igaunijas KUI šogad ir 64 balles, Lietuvas – 54 balles. Igaunija globālā mērogā ir 32.vietā, Lietuva 48.vietā. ES valstu vidū par Latviju sliktāks rezultāts ir piecām valstīm – Grieķijai, Bulgārijai, Itālijai, Rumānija un Slovākijai.

“Delnas vērtējumā Korupcijas uztveres indeksu iespējams uzlabot, sakārtojot jomas, kurās ilglaicīgi nav veikti sistēmiski uzlabojumi un tiesiskumam ir tendence “iestrēgt”. No šī skatu punkta ļoti būtiskas problēmas ir tiesu varā. Tiesu varas iekšējās problēmas un nepietiekamā efektivitāte grauj sabiedrības uzticību visiem varas atzariem. Tas neattur negodīgas amatpersonas no iesaistes korupcijā,” saka Kristaps Petermanis, Delnas direktors.

Latvijas Korupcijas uztveres indekss 2012

“Latvijas indeksu veidojošo aptauju analīze rāda, ka Latvijas rezultātu visvairāk pasliktina uzņēmējdarbības vides novērtējums. To kritiski vērtē kā paši uzņēmēji, tā eksperti. Tomēr arī šeit ir svarīga tiesu varas efektivitāte, kas ļauj aizstāvēt godīgu uzņēmēju tiesības un disciplinē birokrātiju”, skaidroja K.Petermanis.

Starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International Korupcijas uztveres indeksu nosaka jau kopš 1995.gada. Latvija vērtēto valstu vidū iekļauta kopš 1998.gada. Indekss sniedz viegli saprotamu novērtējumu par to, kā eksperti un uzņēmēji vērtē korupcijas līmeni un tā izmaiņas valsts pārvaldē un pārējā publiskajā sektorā. Ar jēdzienu “korupcija” indeksā tiek saprasta amatpersonai uzticētās varas ļaunprātīga izmantošana privātam labumam.

Indeksā iekļauto 176 valstu vidū 2012.g galvgalī atrodas Dānija, Somija un Jaunzēlande ar 90 ballēm no 100. Vissliktākie rezultāti ir Afganistānai, Ziemeļkorejai un Somālijai – 8 balles. Citām Latvijas kaimiņvalstīm ir šādi rādītāji: Zviedrija – 88, Norvēģija – 85, Polija – 58, Baltkrievija 31, Krievija 28, Ukraina 26.

No šī gada KUI noteikšanai ir uzlabota metodoloģija. Tas galvenokārt saistīts ar labāku datu pieejamību un iespējām tos plašāk interpretēt. Sākot ar šo gadu un turpmāk, būs iespējams salīdzināt KUI izmaiņas laikā bez īpašām metodoloģiskām atrunām. Saprotamāki padarīti arī KUI noteicošie pamatdati. Tie izteikti 0-100 ballu amplitūdā neatkarīgi no datu vācēja izmantotās skalas. Līdz ar to iespējams vieglāk saprast, kura aptauja būtiskāk ietekmējusi KUI un kādā aspektā valstij veicas labāk vai sliktāk. No šī gada tiek izmantoti arī tikai pēdējā gada laikā vākti dati, līdz ar to indekss precīzāk atspoguļo situāciju (līdz šim tika ņemti dati no trim gadiem, tāpēc bija grūtāk redzēt situācijas attīstības dinamiku).

Metodoloģijas maiņa nozīmē arī to, ka jaunākos datus nav iespējams salīdzināt ar 2010.gada un vecākiem rezultātiem bez īpašas to apstrādes.

2012.gada Korupcijas uztveres indeksa paziņošanu atbalsta Nīderlandes un Norvēģijas vēstniecība Latvijā, kā arī Atvērtās sabiedrības institūts (Open Society Institute).

Pielikumi

 1. Datu tabula – visas valstis
 2. Datu tabula – ES un EEZ
 3. Datu tabula – Austrumeiropa un Centrālāzija (postpadomju valstis bez ES)
 4. Bieži uzdoti jautājumi un atbildes
 5. Datu avotu (aptauju) detalizēts apraksts angļu valodā
2 Komentāri
 1. Alex
  2012-12-05 pulksten 11:56

  Loti nesmuki melot, Delna!
  2008. gada Latvijai bija 52, sogad 54. To nevar nosaukt “butiski pazeminajies”.
  Ari punktu skaits 2008. gadaa bija 50, bet sogad 49. Izmainas ir vismazakas, kadas vispar var but! Minimalas izmainas nu nekadi nevar nosaukt par “butiskiem”!

 2. 2012-12-05 pulksten 14:17

  Alex, 2008.gadā indeks bija 5.0 (piecas balles) skalā no 0-10. Šogad mainīta metodoloģija, arī skala no 0-100. 5.0 nav tas pats, kas 50.

  Pagājušā gada indekss 4.2 atbilst 49 pēc jaunās metodoloģijas. Plašāku skaidrojumu varat lasīt metodoloģijas izklāstā.

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52